Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Stip Academie

Stip Hilversum vindt scholing en training van leerkrachten en overig personeel een wezenlijk onderdeel van goed personeelsbeleid. Of het nu om beginnende of om ervaren leerkrachten gaat, het basisprincipe is dat alle medewerkers van Stip een leven lang leren! Op die manier hopen we de kwaliteit van het onderwijs op de verschillende Stip-scholen op peil te houden en daar waar nodig te verbeteren. Daarnaast vindt Stip Hilversum het belangrijk dat leerkrachten en andere personeelsleden op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs en voorop lopen in onderwijsinnovaties.

Stip Hilversum is om die reden met een eigen STIP-academie gestart. Deze is bedoeld voor alle medewerkers van het openbaar basisonderwijs in Hilversum. Via deze Stip Academie kunnen medewerkers van Stip zich inschrijven voor cursussen, trainingen en workshops die bij ieders ontwikkeling passen.
Sinds het schooljaar 2017-2018 organiseert Stip Hilversum ook lezingen waarbij ouders van de openbare Stip-scholen van harte welkom zijn.

Op de website https://stip.mijneigenacademie.nl/ kun je het gehele trainingsaanbod voor dit schooljaar bekijken. Gedurende het schooljaar zullen er mogelijk nog meer trainingen worden aangeboden.

Los van de scholingen aangeboden via de Stip Academie, vinden er op de verschillende locaties ook teamscholingen plaats. En ook de directeuren en intern begeleiders van Stip worden tijdens hun maandelijkse bijeenkomsten veelvuldig gezamenlijk geschoold. 

Contact
STIP Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC  Hilversum
T (035) 622 13 70
E info@stiphilversum.nl