Strategisch Beleidsplan (2024 - 2028)

In ons strategisch beleidsplan (2024-2028) hebben we onze doelen scherp. Dit SBP beschrijft onze speerpunten, doelen en keuzes voor de komende jaren. Vanuit identiteit (wie zijn wij), missie (waarvoor zijn wij hier), visie (wat willen we samen creëren) en leidende principes (uitgangspunten voor ons handelen) komen we tot strategische speerpunten (waarmee gaan we aan de slag).

Kansen(on)gelijkheid, lerarentekort, huisvesting, en de nieuwe bekostigingssystematiek zijn de uitdagingen die nadrukkelijk spelen in het primair onderwijs. Daarnaast raken maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, globalisering, cybersecurity, woningmarkt, inclusie en diversiteit ons onderwijs.

Wij zoeken de juiste balans tussen enerzijds autonomie en eigenaarschap en anderzijds samenwerking en verbondenheid binnen de stichting. Dit doen we met respect voor ieders rol. Dit Strategisch Beleidsplan 2024-2028 (SBP) geeft richting aan Stip als organisatie en onze unieke scholen. Dit SBP is opgesteld in nauwe samenwerking met directeuren, medewerkers, leerlingen, GMR, Raad van Toezicht, stafmedewerkers en stakeholders. Dank aan een ieder die heeft meegedacht! 

Downloads:

Strategisch Beleidsplan 2024-2028

Bestuursverslag 2022