Huur gymzaal schooljaar 2023-2024

 

Gymzaal huren?

Stip Hilversum beheert de gymzalen van een aantal van onze Stip Hilversum scholen. Het gaat om de gymzalen van de Windkanter, de Elckerlyc, de Fabritiusschool, de Goudenregenschool, de Violenschool en Kindcentrum de Wijde Blik. We stellen de gymzalen na schooltijd ter beschikking aan sportverenigingen en sportgebruik door overigen. De gymzalen van Stip Hilversum worden niet verhuurd voor eenmalig gebruik voor feestjes, kinderpartijtjes en dergelijke.

Een verhuurcontract loopt minimaal 4 maanden met een opzegtermijn van 1 maand.

Voor het gebruik van de diverse accommodaties zijn de vastgestelde tarieven voor het seizoen 2023-2024 als volgt:
 

Soort gebruik Gymnastieklokaal

a. sportgebruik standaard tarief p/u € 21,00
b. sportgebruik overig tarief p/u € 30,50
 

ad a.

Het tarief voor standaard sportgebruik wordt gehanteerd bij verhuur aan:
1. Hilversumse sportverenigingen (zonder winstoogmerk), ingeschreven in het verenigingenregister bij de Kamer van Koophandel en aangesloten bij een landelijk erkende sportbond.
2. Landelijk erkende sportbonden.
3. Hilversumse maatschappelijke organisaties, die zich o.a. bezighouden met sportbeoefening voor groepen, passend in het zgn. speerpuntenbeleid inzake sportbeoefening, zoals b.v. gehandicapten en allochtonen.
 

ad b.

Het tarief voor sportgebruik door overigen (= overig tarief) wordt gehanteerd bij verhuur van zaalruimte aan alle huurders, die niet voldoen aan de hierboven genoemde criteria. Ook organisaties voor kinderopvang of buitenschoolse activiteiten vallen onder dit tarief.

Voor de nieuwe gymzaal van de Sterrenschool Hilversum gelden andere tarieven, omdat deze zaal over extra faciliteiten beschikt waarvoor het schoolbestuur extra heeft geïnvesteerd.

Facturering van het verschuldigde huurbedrag voor seizoengebruik vindt in het algemeen tweemaal per jaar plaats, in het najaar voor de periode september t/m december en in het voorjaar voor de periode januari tot einde verhuur.

Heeft u belangstelling om een gymzaal van STIP Hilversum te huren of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het secretariaat van Stip Hilversum, tel. 035-6221370 of per mail info@stiphilversum.nl

Specificaties gymzalen:

Klik hier voor de specificaties van onze gymzalen.

Voorwaarden:

Klik hier voor de voorwaarden van onze gymzalen.