Stip-lezing

Eerstvolgende lezing: OntwikkelingsvoorsprongPeuters en kleuters met ontwikkelingsvoorsprong

Als inspirator binnen het onderwijsveld deel ik o.a. via lezingen, mijn expertise en ervaring. Mijn doel is om jou te inspireren in je werk met jonge kinderen of je opvoeding te verrijken. De opgedane kennis laat je met andere ogen kijken naar de ontwikkeling van het kind.

Als ouder merk je dat je kind steeds meer vraagt, het lijkt onverzadigbaar, hoe kun je hieraan tegemoetkomen zonder het schoolse leren alvast aan te bieden?

Als leerkracht van de groepen 1 en 2 observeer je dagelijks in je groep. Het is heel belangrijk dat je kleuters die een voorsprong hebben kunt signaleren en direct goed in kaart kunt brengen.

Tijdens de Stip-lezing komen de volgende punten aan de orde:
- Kenmerken van peuters/ kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong
- Uitdagende omgeving creëren
- Executieve vaardigheden: de denk en gedragsvaardigheden ontwikkelen
- Vervroegde doorstroming of niet?

Stip-lezing door Petra van de Kraats-Hop:
Mijn naam is Petra van de Kraats- Hop. Ik ben intern begeleider (kleuterbouw) op IKC Villa Vrolik en hoogbegaafdheidsspecialist. Daarnaast heb ik een eigen onderwijspraktijk, gericht op het jonge kind in ontwikkeling. Ik ben co-auteur van de studie praktijkboeken ‘Stapsgewijs onderwijs: het kind centraal’ (3-7 jaar) en ‘Stapsgewijze educatie’ (0-4 jaar) en auteur van mijn boek ‘Hoogbegaafd of ontwikkelingsvoorsprong’.

Donderdag 8 juni 2023
Locatie: Sterrenschool Hilversum (Huygensstraat 35 - Hilversum)
Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) 
Toegang: GRATIS

Opgeven kan via: stip-academie@stiphilversum.nl

Lezingen 2022-2023:

 Datum      Onderwerp      Spreker(s)     
13 september 2022      Corona in het onderwijs      Pedro de Bruckere
9 november 2022  Social media Social media wijs
24 januari 2023 SEL Kees van Overveld
22 maart 2023 Denkgewoonte Leren in verbinding     
 8 juni 2023 Hoogbegaafdheid Petra van de Kraats- Hop