AVG en Privacy

Stip Hilversum vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met informatie en maatregelen te treffen om de privacy van onze leerlingen, ouders en collega’s goed te beschermen.

Stip Hilversum en de aangesloten scholen verwerken data en gegevens van leerlingen, ouders en medewerkers overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Stip Hilversum is er verantwoordelijk voor dat alle persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Functionaris Gegevensbescherming

Stip Hilversum kent conform de nieuwe privacywet een Functionaris Gegevensbescherming. Deze onafhankelijke, externe deskundige houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens binnen de organisatie, adviseert het bestuur en de organisatie (on)gevraagd over privacy en behandelt vragen en klachten over privacy. Daarnaast is deze functionaris verantwoordelijk voor periodieke audits binnen de organisatie op het gebied van privacy. Namens Stip Hilversum en de aangesloten scholen treedt mevrouw C. de Hoog op als Functionaris Gegevensbescherming; zij is bereikbaar via c.dehoog@datameesters.nl.


Datalekken

Eventuele datalekken binnen de organisatie worden bij de Manager IBP van Stip Hilversum gemeld. Dit kan middels het e-mailadres: datalek@stiphilversum.nl.

Verwerkingsovereenkomsten

Met bedrijven, instellingen en andere organisaties waarmee Stip Hilversum en de scholen (persoons)gegevens uitwisselen zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten. In deze 'Verwerkersovereenkomst' zijn afspraken over de voorwaarden van de verwerking vastgelegd.

Informatiebeveiligingsmaatregelen

Verder hebben wij ook verschillende informatiebeveiligingsmaatregelen getroffen om gegevens te beschermen. Uw gegevens en die van uw kind(eren) worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onze dienstverlening. Het doel van de verwerking van uw gegevens heeft dus altijd een direct verband met de toestemming die u aan ons heeft verstrekt. Gegevens worden niet met derden gedeeld met uitzondering van derden om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze uitgezonderde derden zijn allen tot geheimhouding gehouden op grond van een eed, wettelijke verplichting of de overeenkomst tussen hen en Stip Hilversum.

Toestemming foto- en filmmateriaal 

Beeld- en filmmateriaal waarop leerlingen staan afgebeeld, worden door de school en de stichting alleen op de website en in de (social) media gebruikt als hiervoor toestemming is verleend door een van de ouders of verzorgers.

De manier waarop deze toestemming wordt gevraagd verschilt per school.
  • De ene school vraagt ouders een formulier in te vullen waarop zij al dan geen toestemming geven voor het gebruik.
  • De andere school gebruikt hier een digitaal platform voor.

Ouders die bij schoolse activiteiten op of rond school foto's of filmpjes maken waarop andere kinderen dan hun eigen zoon of dochter staan afgebeeld, wordt gevraagd deze foto's of filmpjes niet via sociale media te delen. Overigens hebben schooldirecteuren het recht ouders het fotograferen of filmen bij schoolse activiteiten te verbieden als daar aanleiding voor is.

Mocht uw zoon of dochter ondanks onze zorgvuldigheid toch tegen uw zin en ten onrechte ergens staan afgebeeld, dan kunt u dit melden aan de schooldirecteur. In dat geval zullen wij die foto of video (laten) verwijderen.

Gebruik materiaal websites

Het is niet toegestaan om foto- of filmmateriaal van de website van Stip Hilversum en de websites van de aangesloten scholen te gebruiken.

Cookies

De websites van Stip Hilversum maken gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website, stemt u in met ons cookies beleid zoals hier verder beschreven. Cookies worden gecreëerd indien uw browser een specifieke website bezoekt. Die website stuurt bepaalde informatie naar de browser, die wordt omgezet in een tekstbestand. Iedere keer indien u diezelfde website bezoekt, wordt dit tekstbestand opgehaald. Cookies bevatten geen informatie betreffende de identiteit van een persoon. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor het functioneren van website.

U kunt ook de cookies verwijderen. Deze kunt u zelf uitschakelen. Dit kan door middel van de instellingen van uw internet browser. Als cookies worden uitschakelt, zullen sommige features worden uitgeschakeld die uw site-ervaring meer efficiënter maken en bepaalde diensten zullen niet naar behoren functioneren.

Protocol Informatiebeveiligingsincidenten en datalekken

Stip Hilversum kent een 'Protocol Informatiebeveiligingsincidenten en datalekken'. Dit protocol biedt een handleiding voor de professionele melding, beoordeling en afhandeling van beveiligingsincidenten en datalekken. Het doel hierbij is uiteraard het voorkomen van dit soort beveiligingsincidenten en datalekken. Medewerkers van Stip Hilversum kunnen dit protocol opvragen via datalek@stiphilversum.nl.Alle directeuren, intern begeleiders, leerkrachten en overige medewerkers van Stip Hilversum en de aangesloten basisscholen zijn geïnformeerd over de nieuwe regels betreffende privacy op de scholen. In iedere school hangt op meerdere plekken onderstaande afspraken die hiermee te maken hebben:x

Stip Hilversum

Bestuurbureau

Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum
t: 035 - 622 13 70
e: info@stiphilversum.nl
w: www.stiphilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

De Gooise Daltonschool

Daltononderwijs, tweetalig onderwijs (Engels en Nederlands)

Vuurvlindermeent 56
1218 GZ Hilversum
t: 035 - 691 24 46
e: directie@degooisedaltonschool.nl
w: www.degooisedaltonschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

O.B.S. De Dubbeldekker

Intensief taalonderwijs (schakelklassen)

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
t: 035 - 685 17 76
e: directie@dedubbeldekker.nl
w: www.dedubbeldekker.nl

link naar scholen op de kaart
x

O.B.S. Elckerlyc


Van Hogendorplaan 1A
1215 EG Hilversum
t: 035 - 624 91 50
e: directie@elckerlycschool.nl
w: www.elckerlycschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Fabritiusschool

Hoofdlocatie

Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum
t: 035 - 621 17 02
e: directie@fabritiusschool.nl
w: www.fabritiusschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Fabritiusschool

Nevenlocatie

Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum
t: 035 - 624 19 05
e: directie@fabritiusschool.nl
w: www.fabritiusschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Goudenregenschool


Goudenregenlaan 1
1214 NC Hilversum
t: 035 - 624 31 52
e: directie@goudenregenschool.nl
w: www.goudenregenschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Rembrandtlaan site - main office and students aged 8 to 12
International Primary School

Rembrandtlaan 30
1213 BH Hilversum
t: 035 - 621 60 53
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Frans Halslaan site - for students aged 4 to 8
International Primary School

Frans Halslaan 57A
1213 BK Hilversum
t: 035 - 693 06 41
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Mondrian site - for all primary ages, 4 to 12
International Primary School

Minckelersstraat 36
1221 KH Hilversum
t: 035 - 303 71 63
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Jan van Rijckenborghschool

Kleinschalig betekenisvol onderwijs met aandacht voor de grote levensvragen

’s-Gravesandelaan 15-17
1222 SX Hilversum
t: 035 - 683 29 13
e: directie@jvrhilversum.nl
w: www.jvrhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lelyschool


Lopes Diaslaan 85
1222 VC Hilversum
t: 035 - 642 09 80
e: directie@lelyschool.nl
w: www.lelyschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lorentzschool

Hoofdlocatie
Daltononderwijs

Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum
t: 035 - 685 58 23
e: directielorentz@obslorentzschool.nl
w: www.obslorentzschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lorentzschool

Nevenlocatie
Daltononderwijs

Van het Hoffplein 2
1223 EG Hilversum
t: 035 - 685 30 21
e: directielorentz@obslorentzschool.nl
w: www.obslorentzschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Sterrenschool Hilversum

Kleinschalige school met oog voor talenten

Huygensstraat 35
1222 TJ Hilversum
t: 035 - 685 19 19
e: directie@sterrenschoolhilversum.nl
w: www.sterrenschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Taalschool

Onderwijs voor nieuwkomers

Jan Blankenlaan 8
1222 SW HILVERSUM
t: 035 - 206 70 10
e: directie@dedubbeldekker.nl
w: www.taalschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IKC Villa Vrolik


Harry Banninkstraat 3
1223 MP Hilversum
t: 035 642 60 20
e: directie@ikcvillavrolik.nl
w: www.ikcvillavrolik.nl

link naar scholen op de kaart
x

Violenschool

Nederlandstalig onderwijs en TPO (tweetalig onderwijs).

Violenstraat 3
1214 CJ Hilversum
t: 035 621 17 03
e: directie@violenschool.nl
w: www.violenschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Vondelschool


Schuttersweg 36
1217 PZ Hilversum
t: 035 - 621 16 16
e: directie@vondelschoolhilversum.nl
w: www.vondelschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IKC De Wijde Blik

Kleinschalige school met oog voor talenten

Augustinushof 59
1216 LD Hilversum
t: 035 - 6216142
e: directie@ikcdewijdeblik.nl
w: www.ikcdewijdeblik.nl

link naar scholen op de kaart
x

De Windkanter

Vrije Schoolonderwijs

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
t: 035 - 685 17 76
e: directie@dewindkanter.nl
w: www.dewindkanter.nl

link naar scholen op de kaart