Raad van Toezicht

De raad van toezicht (rvt) vervult de rol van werkgever, toezichthouder en klankbord/adviseur van het college van bestuur. In het toezichtkader beschrijft de rvt zijn visie op toezicht, waarvoor hij staat en hoe hij invulling geeft aan zijn verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken. De leden van de rvt treden af volgens het rooster van aftreden.

De raad van toezicht van bestaat uit de volgende leden:
• Mevrouw S.G.C. (Sophie) Keulemans - ter Kuile (voorzitter)
• De heer J. (Hans) de Bruin (vice – voorzitter)
• De heer drs. M.G.M. (Mark) de Haas
• De heer P.E. (Peter) Buisman
• Mevrouw E.S. (Eileen) van den Tweel

Mevrouw ir. S.G.C. (Sophie) Keulemans-ter Kuile MhBA (1969)
Sophie Keulemans is in 2022 benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van STIP voor een eerste termijn van vier jaar. Ze heeft architectuur gestudeerd en beschikt over ruime werkervaring op het gebied van vastgoedmanagement, voornamelijk in de maatschappelijke sector. Ze is werkzaam als directeur huisvesting bij Cordaan. Commissies: lid Auditcommissie en lid commissie Mens &. Organisatie. Overige nevenfuncties: lid raad van commissarissen van Stichting Omthuis, en lid van de raad van toezicht van Inovum.

De heer drs. J. (Hans) de Bruin (1948)
Hans de Bruin is in 2016 benoemd tot lid van de raad van toezicht van STIP en is op dit moment vice-voorzitter. Zijn tweede termijn eindigt in 2024. Hij was onderwijzer en heeft sociale wetenschappen gestudeerd. Hans is een groot deel van zijn werkzame leven actief geweest in de onderwijssector. Hierbij heeft hij verschillende functies bekleed als leerkracht, directeur en (extern) adviseur. Commissies: voorzitter commissie Onderwijs & Kwaliteit. Overige nevenfuncties: lid van de raad van toezicht bij Meerkring.

De heer drs. M.G.M. (Mark) de Haas (1963)
Mark de Haas is in 2023 benoemd als lid van de raad van toezicht van STIP voor een eerste termijn van vier jaar. Hij heeft economie gestudeerd en was vele jaren als docent (bedrijfs)economie actief in het HBO en als bestuurder in het voortgezet onderwijs. Hij heeft tevens ruime ervaring opgedaan als consultant. Hij is werkzaam als bestuurder van het Minkema College in Woerden. Commissie: lid commissie Onderwijs & Kwaliteit. Overige nevenfuncties: lid van de raad van toezicht bij de Vondelschool in Bussum.

De heer mr. P.E. (Peter) Buisman (1969)
Peter Buisman is in 2017 benoemd tot lid van de raad van toezicht van STIP. Zijn tweede termijn eindigt in 2025. Hij heeft sociale bedrijfskunde en rechten gestudeerd en beschikt over ruime werkervaring als jurist en manager binnen de (para)medische sector. Hij is werkzaam als directeur-bestuurder van het Kwaliteitsregister Paramedici en is eigenaar van een juridisch adviesbureau. Commissies: voorzitter Auditcommissie.

Mevrouw drs. E.S. (Eileen) van den Tweel (1974)
Eileen van den Tweel is in 2021 benoemd tot lid van de raad van toezicht van STIP voor een eerste termijn van vier jaar. Ze heeft psychologie gestudeerd en beschikt over brede werkervaring als adviseur en manager op het gebied van HR&O in de publieke en commerciële sector. Ze is werkzaam als Manager HR&O en Facilitair bij Ymere. Commissies: voorzitter commissie Mens & Organisatie.

De Raad van Toezicht van Stip Openbaar Basisonderwijs Hilversum is bereikbaar via raadvantoezicht@stiphilversum.nl