Missie en Visie

Elk kind verdient goed onderwijs. Met een goede opleiding gaat er een wereld voor je open.

Stip Hilversum ziet het als haar missie om openbaar en algemeen toegankelijk primair onderwijs te bieden voor kinderen van 4 tot 12 jaar ongeacht afkomst, cultuur of religie.
Een evenwichtige spreiding van en diversiteit binnen het openbaar primair onderwijs van Hilversum is voor het bestuur een belangrijke opdracht.

Divers, goed openbaar onderwijs

Stip Hilversum spant zich voortdurend in voor goed openbaar onderwijs. Elk kind verdient goed onderwijs. Met een goede opleiding gaat er een wereld voor je open. De scholen hebben een divers onderwijsaanbod zodat ouders in Hilversum een bewuste keuze kunnen maken voor een school die past bij hun kind. Het onderwijs op de Stip-scholen varieert van tweetalig en internationaal onderwijs tot speciale onderwijsconcepten als Dalton, vrijeschool of Sterrenschool. Daarnaast variëren de scholen in samenstelling en grootte, van 72 tot 465 leerlingen.

Kwaliteit 

Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs blijft voor het bestuur en de scholen een belangrijke opdracht. Dat betekent niet alleen dat de scholen voldoen aan de eisen van de inspectie, maar dat een groot deel van de Stip-scholen het durft om de ambities hoger te stellen. De Stip-scholen kennen hun resultaten en analyseren die. Daar waar nodig komt er een plan van aanpak om de opbrengsten te verbeteren. Leerkrachten, schoolleiders en bestuur tonen ambitie en nemen geen genoegen met het minimum van de kwaliteitsnormen.

Veilig schoolklimaat

Bovenal bieden we onze leerlingen een veilig schoolklimaat, waarin kinderen -met respect voor elkaar- kunnen zijn wie ze willen zijn. Onderwijs werkt het beste als kinderen het leuk vinden uitgedaagd te worden, als ze durven aan te geven wat ze niet begrijpen, als ze iets willen leren, als ze fouten durven te maken. Daarvoor is enorm veel vertrouwen en een veilige leeromgeving nodig.

Iedereen is welkom op een Stip school

Niet alleen het onderwijsaanbod, maar ook de leerlingen op onze scholen zijn verschillend: niet alleen qua afkomst, levensovertuiging of seksuele geaardheid, maar ook qua vraag die ze aan de leerkrachten stellen: iedereen is welkom op onze Stip-scholen. Stip Hilversum ziet het als haar missie om openbaar en algemeen toegankelijk primair onderwijs te bieden voor kinderen van 4 tot 13 jaar ongeacht afkomst, cultuur of religie.

Kansenongelijkheid tegen gaan

Stip Hilversum streeft naar een gevarieerde samenstelling van haar scholen en ziet het als stichting van openbare basisscholen als opdracht om kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan.

Talentontwikkeling

Stip Hilversum streeft er ook naar dat leerlingen op de Stip-scholen al hun talenten kunnen ontwikkelen. De stichting stelt zich tot taak om optimale ontplooiingsmogelijkheden aan alle leerlingen te bieden om maximaal de aanwezige talenten te ontwikkelen binnen een passende leerroute met respect voor sociale, culturele en religieuze aspecten in de omgeving. Daarbij is er niet alleen aandacht voor de cognitieve kennis en vaardigheden, maar wordt ook veel aandacht geschonken aan de brede persoonsvorming én emotionele ontwikkeling van ieder kind.

Leven lang profijt

Leerlingen van de Stip-scholen zijn zelfstandig, initiatiefrijk, creatief en veerkrachtig. Daarnaast houden ze plezier in leren en blijven ze nieuwsgierig. Op onze Stip-scholen maken kinderen zich kennis en vaardigheden eigen waarvan zij hun leven lang profijt hebben. Met een goede opleiding gaat er een wereld voor je open. Op onze Stip-scholen maken kinderen zich kennis en vaardigheden eigen waarvan zij hun leven lang profijt hebben. Zij leren de wereld kennen in al zijn gevarieerdheid en complexiteit. En ze ontwikkelen zichzelf, als individu, in een snel veranderende wereld, onder het motto:’Oriëntatie op jezelf, oriëntatie op de wereld’.

21e-eeuwse vaardigheden

De Stip-scholen helpen kinderen daarom ook bij het verwerven van 21e-eeuwse vaardigheden als samenwerken, communiceren, ICT-gebruik, creativiteit en kritisch en probleemoplossend denken. Onze Stip-scholen bieden leerlingen kwalitatief hoogstaand, innovatief, inspirerend én passend onderwijs. We richten ons hierbij niet alleen op hun cognitieve, intellectuele talenten, maar ook op de praktische, sociaal-emotionele én creatieve talenten van onze leerlingen. 

Inspirerende leerkrachten

Goed onderwijs vraagt professionele, excellente én nieuwsgierige leerkrachten (en andere medewerkers) die binnen hun school én binnen de stichting samenwerken om van en met elkaar te leren.

Op de scholen werken betrokken, inspirerende leerkrachten die trots zijn op hun vak en houden van een uitdaging. Leerkrachten werken net als leerlingen veel samen onder het motto: ’Met én van elkaar leren’. Dit gebeurt onder andere in de eigen Stip Academie waarin scholing wordt aangeboden. In deze Stip Academie worden ook maandelijks speciale lezingen voor ouders gehouden, waarbij ervaringen en kennis worden gedeeld. 

Respect voor elkaar 

De kinderen, ouders en het personeel van de school zijn deelnemers van de Nederlandse democratische samenleving. De school is een samenleving in het klein, maar wel groot genoeg om de democratie in praktijk te brengen. Vertegenwoordiging in besluitvorming, transparante communicatie, respect voor elkaar en verantwoording afleggen zijn belangrijke onderdelen van deze democratie die wij op onze scholen in praktijk gebracht willen zien.

Samenwerken en vernieuwing

Stip Hilversum zorgt ervoor dat de verschillende openbare basisscholen in Hilversum samenwerken en hun expertise delen. Daarnaast voegen de medewerkers van het bestuurskantoor van Stip Hilversum veel expertise toe aan de scholen onder andere op het gebied van organisatie, onderwijs, huisvesting, personeel en financiën. Stip Hilversum begeleidt, ondersteunt, stuurt en monitort de schooldirecteuren en intern begeleiders van de scholen en creëert de faciliteiten zodat deze van en met elkaar kunnen leren. Daarnaast staat Stip Hilversum aan de wieg van veel vernieuwingen en nieuwe concepten binnen het onderwijs in Hilversum. De leerkrachten en andere medewerkers van de Stip-scholen gaan vernieuwingen niet uit de weg. Stip Hilversum kenmerkt zich dan ook door lef en ondernemerschap.

Missie & Visie

Engelstalige basisonderwijs in Hilversum versterken

Daarnaast ziet Stip Hilversum het als haar missie het Engelstalige basisonderwijs in Hilversum te versterken, door middel van de Internationale Primary School en afdelingen Tweetalig Primair Onderwijs binnen de reguliere scholen. 

Eigen identiteit scholen

De kwaliteit van alle scholen moet voldoen aan de geformuleerde kwaliteitsnormen. Voor het overige mogen de scholen maximaal verschillen. Hiermee biedt het bestuur scholen de ruimte om binnen de gestelde kaders op zoek te gaan naar een ‘eigen’ identiteit en schoolcultuur.

Stip Hilversum neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid

Lees in onderstaande link het mooie artikel waarin naar voren komt dat Stip Hilversum bij het inrichten van scholen en andere beslissingen en activiteiten ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.
https://www.opnaarde25000.nl/portfolio-items/school-en-meubelfabriek-maken-werk-van-de-banenafspraak/

Lees ook over de kernwaarden van Stip
x

Stip Hilversum

Bestuurbureau

Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum
t: 035 - 622 13 70
e: info@stiphilversum.nl
w: www.stiphilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

De Gooise Daltonschool

Daltononderwijs, tweetalig onderwijs (Engels en Nederlands)

Vuurvlindermeent 56
1218 GZ Hilversum
t: 035 - 691 24 46
e: directie@degooisedaltonschool.nl
w: www.degooisedaltonschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

O.B.S. De Dubbeldekker

Intensief taalonderwijs (schakelklassen)

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
t: 035 - 685 17 76
e: directie@dedubbeldekker.nl
w: www.dedubbeldekker.nl

link naar scholen op de kaart
x

O.B.S. Elckerlyc


Van Hogendorplaan 1A
1215 EG Hilversum
t: 035 - 624 91 50
e: directie@elckerlycschool.nl
w: www.elckerlycschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Fabritiusschool

Hoofdlocatie

Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum
t: 035 - 621 17 02
e: directie@fabritiusschool.nl
w: www.fabritiusschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Fabritiusschool

Nevenlocatie

Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum
t: 035 - 624 19 05
e: directie@fabritiusschool.nl
w: www.fabritiusschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Goudenregenschool


Goudenregenlaan 1
1214 NC Hilversum
t: 035 - 624 31 52
e: directie@goudenregenschool.nl
w: www.goudenregenschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Rembrandtlaan site - main office and students aged 8 to 12
International Primary School

Rembrandtlaan 30
1213 BH Hilversum
t: 035 - 621 60 53
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Frans Halslaan site - for students aged 4 to 8
International Primary School

Frans Halslaan 57A
1213 BK Hilversum
t: 035 - 693 06 41
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Mondrian site - for all primary ages, 4 to 12
International Primary School

Minckelersstraat 36
1221 KH Hilversum
t: 035 - 303 71 63
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Jan van Rijckenborghschool

Kleinschalig betekenisvol onderwijs met aandacht voor de grote levensvragen

’s-Gravesandelaan 15-17
1222 SX Hilversum
t: 035 - 683 29 13
e: directie@jvrhilversum.nl
w: www.jvrhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lelyschool


Lopes Diaslaan 85
1222 VC Hilversum
t: 035 - 642 09 80
e: directie@lelyschool.nl
w: www.lelyschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lorentzschool

Hoofdlocatie
Daltononderwijs

Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum
t: 035 - 685 58 23
e: directielorentz@obslorentzschool.nl
w: www.obslorentzschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lorentzschool

Nevenlocatie
Daltononderwijs

Van het Hoffplein 2
1223 EG Hilversum
t: 035 - 685 30 21
e: directielorentz@obslorentzschool.nl
w: www.obslorentzschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Sterrenschool Hilversum

Kleinschalige school met oog voor talenten

Huygensstraat 35
1222 TJ Hilversum
t: 035 - 685 19 19
e: directie@sterrenschoolhilversum.nl
w: www.sterrenschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Taalschool

Onderwijs voor nieuwkomers

Jan Blankenlaan 8
1222 SW HILVERSUM
t: 035 - 206 70 10
e: directie@dedubbeldekker.nl
w: www.taalschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IKC Villa Vrolik


Harry Banninkstraat 3
1223 MP Hilversum
t: 035 642 60 20
e: directie@ikcvillavrolik.nl
w: www.ikcvillavrolik.nl

link naar scholen op de kaart
x

Violenschool

Nederlandstalig onderwijs en TPO (tweetalig onderwijs).

Violenstraat 3
1214 CJ Hilversum
t: 035 621 17 03
e: directie@violenschool.nl
w: www.violenschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Vondelschool


Schuttersweg 36
1217 PZ Hilversum
t: 035 - 621 16 16
e: directie@vondelschoolhilversum.nl
w: www.vondelschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IKC De Wijde Blik

Kleinschalige school met oog voor talenten

Augustinushof 59
1216 LD Hilversum
t: 035 - 6216142
e: directie@ikcdewijdeblik.nl
w: www.ikcdewijdeblik.nl

link naar scholen op de kaart
x

De Windkanter

Vrije Schoolonderwijs

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
t: 035 - 685 17 76
e: directie@dewindkanter.nl
w: www.dewindkanter.nl

link naar scholen op de kaart