Missie en Visie

Wij zijn Stip. Samen meer dan uniek!

Wij zijn Stip. Van kleuter tot bestuurder en iedereen daartussen, zijn we allemaal samen, maar toch uniek. Samen op pad naar de toekomst. We verbreden onze wereld door actief op zoek te gaan naar het onbekende. We zijn nieuwsgierig naar de ander en de wereld om ons heen. Verschillen verbinden ons met elkaar. We zorgen goed voor onszelf en de ander. Samen gaan we de uitdaging aan. Samen op ontdekkingsreis. Hobbels gaan we daarbij niet uit de weg. We voelen ons veilig en verbonden met elkaar. We halen het beste uit onszelf door op zoek te gaan naar ons talent. We zijn daarin eigenaar van ons eigen leerproces. Ons onderwijsaanbod is gedegen, gevarieerd en uitdagend. Zo worden we elke dag samen een beetje beter.

Wij zijn Stip. Samen meer dan uniek!

Waarvoor zijn we hier?

Met lef werken wij aan goed en waardenvol onderwijs voor elk kind. Met ons openbaar onderwijs werken wij aan een maatschappij nu en in de toekomst, waarin leerlingen hun competenties, talent en persoonlijkheid individueel ontwikkelen en tegelijk vaardigheden en verantwoordelijkheid verwerven voor gezamenlijkheid, inclusiviteit, en diversiteit in onze snel veranderende (digitale) wereld. We leren leerlingen zorgzaam en rechtvaardig om te gaan met andere mensen en de natuur.  Vanuit deze gedachte zijn alle kinderen welkom.

Wat willen we samen creëren?

Goed en waardevol onderwijs is verankerd in de kernwaarden van het openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting.

Gelijkwaardigheid                                                                                                                                                                  
Op onze scholen is iedereen gelijkwaardig. Wij bieden leerlingen de kans zich optimaal mogelijk te ontwikkelen in de breedste zin. We gaan uit van ieders mogelijkheden en kansen en streven ernaar deze ten volle te benutten. Alle leerlingen zijn waardevol in zichzelf. We leren leerlingen dat hoeveel mensen ook van elkaar verschillen, of wat ze ook van elkaar vinden, iedereen het recht heeft op gelijke behandeling en gelijke kansen.

Vrijheid                                                                                                                                                                                
Op onze openbare scholen geven we vrijheid vorm door samen een democratische gemeenschap te organiseren. We stellen leerlingen in staat zelfstandig te denken en te handelen. Leerlingen mogen hun mening geven en hebben recht mee te beslissen over zaken die hen aangaan. We leren onze leerlingen eigen keuzes maken en onderbouwen, informatie kritisch beoordelen en op vreedzame wijze conflicten oplossen.

Ontmoeting                                                                                                                                                                     
Onze scholen zijn daarbij een oefenplaats en ontmoetingsplek, een plaats waar leerlingen met en van elkaar leren. Het is ook een plek waar ouders met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten. Elkaar ontmoeten betekent elkaar willen leren kennen, begrijpen en accepteren. Leerlingen leren aandacht te hebben voor “het andere” en zichzelf en anderen vragen te stellen.

Kwaliteit                                                                                                                                                                                 
We zijn trots op ons onderwijs en staan voor onderwijskwaliteit waarbij we planmatig doelen stellen, reflecteren op ons handelen en proactief verantwoorden naar alle betrokkenen. We leveren deze kwaliteit door goed vakmanschap en continue professionalisering.