Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Organisatiestructuur

Bij STIP Hilversum is er sprake van een scheiding tussen de functies van bestuur en toezicht, volgens de zogenaamde branchecode ‘Goed bestuur’. De directeur-bestuurder vormt het bevoegd gezag van STIP Hilversum en is verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie. De Raad van Toezicht houdt daar toezicht op. Op deze manier is het bestuur en toezicht binnen de organisatie goed geregeld en ook duidelijk van elkaar gescheiden. Voor meer informatie over de 'Code Goed Bestuur', zie https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf

Het bestuur van de stichting is in handen van de heer drs. Geert Looyschelder (directeur-bestuurder). 
Geert Looyschelder is per mail te bereiken via bestuur@stiphilversum.nl

Het bovenschools management van Stip Hilversum - bereikbaar via info@stiphilversum.nl of 035-6221370 - bestaat uit:
- Inge Boers (hoofd financiën/controller)
- Caroline van Veen (hoofd onderwijs en kwaliteit)
- Noor Stoelinga (beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit)
- Ellen van den Boogert (hoofd personeel en organisatie) personeel@stiphilversum.nl
- Dorka Vermeulen (beleidsmedewerker P&O/werving en selectie) vacature@stiphilversum.nl

Per 1 december 2018 vormen de onderstaande personen de Raad van Toezicht van STIP Hilversum:
- de heer R. van Breemen (voorzitter)
- de heer H. de Bruin (vice-voorzitter)
- de heer P. Buisman
- mevrouw C. Herben
- mevrouw A. Vermeulen

De Raad van Toezicht van Stip Openbaar Basisonderwijs Hilversum is bereikbaar via raadvantoezicht@stiphilversum.nl.
Twee leden van de Raad van Toezicht worden voorgedragen vanuit de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stip Hilversum. De benoeming van een nieuw lid van de Raad van Toezicht wordt formeel door de gemeenteraad bekrachtigd.

Stip Hilversum stimuleert vrouwen om leidende posities in onze organisatie in te nemen, ook in onze Raad van Toezicht. Het streven is het percentage vrouwen in de Raad van Toezicht op minimaal 40% te houden. De afgelopen jaar schommelde dit percentage tussen de 40 en 50%.
Binnen de directiefuncties en andere leidende posities binnen Stip Hilversum ligt het percentage vrouwen op ca. 55%.

 

 

 

Contact
STIP Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC  Hilversum
T (035) 622 13 70
E info@stiphilversum.nl