Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Bestuur en Toezicht

Bij STIP Hilversum is er sprake van een scheiding tussen de functies van bestuur en toezicht, volgens de zogenaamde branchecode ‘Goed bestuur’. De directeur-bestuurder vormt het bevoegd gezag van STIP Hilversum en is verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie. De Raad van Toezicht houdt daar toezicht op.
Op deze manier is het bestuur en toezicht binnen de organisatie goed geregeld en ook duidelijk van elkaar gescheiden.

Het bestuur van de stichting is in handen van de heer drs. Geert Looyschelder (directeur-bestuurder). De heer Looyschelder is via mail te bereiken via bestuur@stiphilversum.nl

Het bovenschools management van Stip Hilversum - bereikbaar via info@stiphilversum.nl of 035-6221370 - bestaat uit:
- mevrouw Inge Boers (financiën/controller)
- mevrouw Caroline van Veen (onderwijs en kwaliteit)
- mevrouw Fenneke Kwint (personeel en organisatie a.i.)

Per 1 december 2018 vormen de onderstaande personen de Raad van Toezicht van STIP Hilversum:
- de heer R. van Breemen (voorzitter)
- de heer H. de Bruin (vice-voorzitter)
- de heer P. Buisman
- mevrouw C. Herben
- mevrouw A. Vermeulen

Twee leden van de Raad van Toezicht worden voorgedragen vanuit de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De Raad van Toezicht wordt door de gemeenteraad benoemd.

 

 

 

Contact
STIP Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC  Hilversum
T (035) 622 13 70
E info@stiphilversum.nl