Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Bestuur en Toezicht

Bij STIP Hilversum is er sprake van een scheiding tussen de functies van bestuur en toezicht, volgens de zogenaamde branchecode ‘Goed bestuur’. De directeur-bestuurder vormt het bevoegd gezag van STIP Hilversum en is verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie. De Raad van Toezicht houdt daar toezicht op. Op deze manier is het bestuur en toezicht binnen de organisatie goed geregeld en ook duidelijk van elkaar gescheiden. Voor meer informatie over de 'Code Goed Bestuur', zie https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf

Het bestuur van de stichting is in handen van de heer drs. Geert Looyschelder (directeur-bestuurder). De heer Looyschelder is per mail te bereiken via bestuur@stiphilversum.nl

Het bovenschools management van Stip Hilversum - bereikbaar via info@stiphilversum.nl of 035-6221370 - bestaat uit:
- Inge Boers (financiën/controller)
- Caroline van Veen (onderwijs en kwaliteit)
- Noor Stoelinga (adviseur onderwijs en kwaliteit)
- Fenneke Kwint (personeel en organisatie a.i.) personeel@stiphilversum.nl
- Lisa de Bruin (werving en selectie a.i.) vacature@stiphilversum.nl

Per 1 december 2018 vormen de onderstaande personen de Raad van Toezicht van STIP Hilversum:
- de heer R. van Breemen (voorzitter)
- de heer H. de Bruin (vice-voorzitter)
- de heer P. Buisman
- mevrouw C. Herben
- mevrouw A. Vermeulen
De Raad van Toezicht van Stip Openbaar Basisonderwijs Hilversum is bereikbaar via raadvantoezicht@stiphilversum.nl.
Twee leden van de Raad van Toezicht worden voorgedragen vanuit de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stip Hilversum. De Raad van Toezicht wordt formeel door de gemeenteraad benoemd.

 

 

 

Contact
STIP Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC  Hilversum
T (035) 622 13 70
E info@stiphilversum.nl