Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Social Media

     

Twitter

@STIPhilversum

Met én van elkaar leren

Stip Hilversum is een organisatie van 14 openbare basisscholen op 18 verschillende locaties. De scholen hebben een divers onderwijsaanbod zodat ouders in Hilversum een bewuste keuze kunnen maken voor een school die past bij hun kind. Het onderwijs op de Stip-scholen varieert van tweetalig en internationaal tot speciale onderwijsconcepten als Dalton, vrijeschool of Sterrenschool. Daarnaast variëren de scholen in samenstelling en in grootte, van 68 tot 488 leerlingen.
De scholen binnen Stip Hilversum voldoen alle aan de gestelde kwaliteitsnormen en werken binnen gestelde kaders, maar mogen van elkaar verschillen en een eigen identiteit ontwikkelen. Overigens zegt de grootte van een school niets over de kwaliteit van het onderwijs op die locatie: onze kleinste school, de Lelyschool, scoort bij de eindtoets al jaren erg goed en is bij de ranking van RTL Nieuws al jaren in de hoogste regionen te vinden. In 2018 (gepubliceerd in februari 2019) voerde deze kleine buurtschool met een 8,6 de lijst van alle basisscholen in Hilversum aan. 

De Stip-scholen kennen hun resultaten en analyseren die. Daar waar nodig komt er een plan van aanpak om de opbrengsten te verbeteren. Leerkrachten, schoolleiders en bestuur tonen ambitie en nemen geen genoegen met het minimum van de kwaliteitsnormen.

Niet alleen het onderwijsaanbod, maar ook de leerlingen op onze scholen zijn verschillend: niet alleen qua afkomst, levensovertuiging of seksuele geaardheid, maar ook qua vraag die ze aan de leerkrachten stellen: iedereen is welkom op onze Stip-scholen. Stip Hilversum ziet het als haar missie om openbaar en algemeen toegankelijk primair onderwijs te bieden voor kinderen van 4 tot 13 jaar ongeacht afkomst, cultuur of religie.
Basisscholen in Nederland zijn, zo valt te lezen in ‘De Staat van het Onderwijs’, vooral gesegregeerd naar opleidingsniveau en inkomen van de ouders. Naar aanleiding van de publicatie van dit rapport hebben de schooldirecteuren en intern begeleiders van de Stip-scholen in een themabijeenkomst in mei 2018 met elkaar gesproken over manieren hoe wij binnen onze stichting segregatie in het basisonderwijs tegen kunnen gaan. In die maand bezocht ook Minister van Onderwijs Arie Slob Stip Hilversum om met de bestuurder van Stip en andere bestuurders uit Midden-Nederland in gesprek te gaan over de conclusies uit ‘De Staat van het Onderwijs’. Een boeiende, open, constructieve discussie.

In het licht van dit rapport van de Onderwijsinspectie kunnen we stellen dat Stip Hilversum naar een gevarieerde samenstelling van haar scholen streeft en het als stichting van openbare basisscholen als opdracht ziet om kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan.

 

Stip Hilversum streeft er ook naar dat leerlingen op de openbare Stip-scholen al hun talenten kunnen ontwikkelen. Daarbij is er niet alleen aandacht voor de cognitieve kennis en vaardigheden, maar wordt ook veel aandacht geschonken aan de brede persoonsvorming én emotionele ontwikkeling  van ieder kind. Leerlingen van de Stip-scholen zijn zelfstandig, initiatiefrijk, creatief en veerkrachtig. Daarnaast houden ze plezier in leren en blijven ze nieuwsgierig.

Elk kind verdient goed onderwijs. Met een goede opleiding gaat er een wereld voor je open. Op onze Stip-scholen maken kinderen zich kennis en vaardigheden eigen waarvan zij hun leven lang profijt hebben. Zij leren de wereld kennen in al zijn gevarieerdheid en complexiteit. En ze ontwikkelen zichzelf, als individu, in een snel veranderende wereld, onder het motto:’Oriëntatie op jezelf, oriëntatie op de wereld’. De Stip-scholen helpen kinderen daarom ook bij het verwerven van 21e-eeuwse vaardigheden als samenwerken, communiceren, ICT-gebruik, creativiteit en kritisch en probleemoplossend denken. Onze Stip-scholen bieden leerlingen kwalitatief hoogstaand, innovatief, inspirerend én passend onderwijs.

Op de scholen werken betrokken, inspirerende leerkrachten die trots zijn op hun vak en houden van een uitdaging. Leerkrachten werken net als leerlingen veel samen en leren zo met én van elkaar, onder andere in de eigen Stip Academie waarin scholing wordt aangeboden. In deze Stip Academie worden ook speciale lezingen voor ouders gehouden, waarbij ervaringen en kennis worden gedeeld.

 

Stip Hilversum zorgt ervoor dat de verschillende openbare basisscholen in Hilversum samenwerken en hun expertise delen. Daarnaast voegen de medewerkers van het bestuurskantoor van Stip Hilversum veel expertise toe aan de scholen onder andere op het gebied van organisatie, onderwijs, huisvesting, personeel en financiën. Stip Hilversum begeleidt, ondersteunt, stuurt en monitort de schooldirecteuren en intern begeleiders van de scholen en creëert de faciliteiten zodat deze van en met elkaar kunnen leren. Daarnaast staat Stip Hilversum aan de wieg van veel vernieuwingen en nieuwe concepten binnen het onderwijs in Hilversum. De meesters en juffen van de Stip-scholen en andere medewerkers gaan vernieuwingen niet uit de weg. Stip Hilversum kenmerkt zich dan ook door lef en ondernemerschap.

 

Nieuws

Werken bij Stip

Onze scholen


Contact
STIP Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC  Hilversum
T (035) 622 13 70
E info@stiphilversum.nl