Huur gymzaal schooljaar 2022-2023

Gymzaal huren?

Stip Hilversum beheert de gymzalen van een aantal van onze Stip Hilversum scholen. Het gaat om de gymzalen van de Dubbeldekker, de Elckerlyc, de Fabritiusschool, de Goudenregenschool, de Violenschool en Kindcentrum de Wijde Blik. We stellen de gymzalen na schooltijd ter beschikking aan sportverenigingen en sportgebruik door overigen. De gymzalen van Stip Hilversum worden niet verhuurd voor eenmalig gebruik voor feestjes, kinderpartijtjes en dergelijke.

Een verhuurcontract loopt minimaal 4 maanden met een opzegtermijn van 1 maand.

Voor het gebruik van de diverse accommodaties zijn de vastgestelde tarieven voor het seizoen 2022-2023 als volgt:

Soort gebruik Gymnastieklokaal

a. sportgebruik standaard tarief p/u € 20,00
b. sportgebruik overig tarief p/u € 29,00

ad a.

Het tarief voor standaard sportgebruik wordt gehanteerd bij verhuur aan:
1. Hilversumse sportverenigingen (zonder winstoogmerk), ingeschreven in het verenigingenregister bij de Kamer van Koophandel en aangesloten bij een landelijk erkende sportbond.
2. Landelijk erkende sportbonden.
3. Hilversumse maatschappelijke organisaties, die zich o.a. bezighouden met sportbeoefening voor groepen, passend in het zgn. speerpuntenbeleid inzake sportbeoefening, zoals b.v. gehandicapten en allochtonen.

ad b.

Het tarief voor sportgebruik door overigen (= overig tarief) wordt gehanteerd bij verhuur van zaalruimte aan alle huurders, die niet voldoen aan de hierboven genoemde criteria. Ook organisaties voor kinderopvang of buitenschoolse activiteiten vallen onder dit tarief.

Voor de nieuwe gymzaal van de Sterrenschool Hilversum gelden andere tarieven, omdat deze zaal over extra faciliteiten beschikt waarvoor het schoolbestuur extra heeft geïnvesteerd.

Facturering van het verschuldigde huurbedrag voor seizoengebruik vindt in het algemeen tweemaal per jaar plaats, in het najaar voor de periode september t/m december en in het voorjaar voor de periode januari tot einde verhuur.

Heeft u belangstelling om een gymzaal van STIP Hilversum te huren of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het secretariaat van Stip Hilversum, tel. 035-6221370 of per mail info@stiphilversum.nl

Specificaties gymzalen:

Klik hier voor de specificaties van onze gymzalen.

Voorwaarden:Onze scholen

STIP Hilversum heeft 15 openbare basisscholen op 19 locaties in Hilversum. Deze verschillen op vele punten. Gelukkig maar, want zo kunt u als ouder uit een breed aanbod kiezen. Waarin alle Stip-scholen gelijk zijn, is de kwaliteit van onderwijs en de bevlogenheid waarmee onze leerkrachten de talenten van uw kind naar boven brengen. 

Stip Hilversum staat voor:

- een hoge kwaliteit van (openbaar) onderwijs
- voor elke leerling een passend onderwijsaanbod
- doel- en opbrengstgericht onderwijs
- een optimaal ontwikkelde zorgstructuur
- hoogwaardig, krachtig en eigentijds onderwijs
- actieve participatie van ouders en leerlingen
- een hoge mate van samenwerking met externe partners

x

Stip Hilversum

Bestuurbureau
Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum
e: info@stiphilversum.nl
x

De Gooise Daltonschool

Vuurvlindermeent 56
1218 GZ Hilversum
e: directie@degooisedaltonschool.nl
x

O.B.S. Elckerlyc

Van Hogendorplaan 1A
1215 EG Hilversum
e: directie@elckerlycschool.nl
x

Fabritiusschool

Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum
e: directie@fabritiusschool.nl
x

Fabritiusschool

Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum
e: directie@fabritiusschool.nl
x

Goudenregenschool

Goudenregenlaan 1
1214 NC Hilversum
e: directie@goudenregenschool.nl
x

IPS Hilversum

Rembrandtlaan 30
1213 BH Hilversum
e: principal@ipshilversum.nl
x

IPS Hilversum

Minckelersstraat 36
1221 KH Hilversum
e: principal@ipshilversum.nl
x

Jan van Rijckenborghschool

’s-Gravesandelaan 15-17
1222 SX Hilversum
e: directie@jvrhilversum.nl
x

Lelyschool

Lopes Diaslaan 85
1222 VC Hilversum
e: directie@lelyschool.nl
x

Lorentzschool

Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum
e: directie@obslorentzschool.nl
x

Lorentzschool

Van het Hoffplein 2
1223 EG Hilversum
e: directie@obslorentzschool.nl
x

Sterrenschool

Huygensstraat 35
1222 TJ Hilversum
e: directie@sterrenschoolhilversum.nl
x

Taalschool

Jan Blankenlaan 8
1222 SW HILVERSUM
e: directie@taalschoolhilversum.nl
x

Taalschool

Thebe 22
1213 NV Hilversum
e: directie@taalschoolhilversum.nl
x

IKC Villa Vrolik

Harry Banninkstraat 3
1223 MP Hilversum
e: directie@ikcvillavrolik.nl
x

Violenschool

Violenstraat 3
1214 CJ Hilversum
e: directie@violenschool.nl
x

Vondelschool

Schuttersweg 36
1217 PZ Hilversum
e: directie@vondelschoolhilversum.nl
x

IKC De Wijde Blik

Augustinushof 59
1216 LD Hilversum
e: directie@ikcdewijdeblik.nl
x

De Windkanter

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
e: directie@dewindkanter.nl
Onze scholen