Samenwerking Bink & Stip

Stip & Bink hebben een intensieve samenwerking onder de noemer B@sis: Bink & Stip intensief samen. Een samenwerking tussen kinderopvang en scholen, waar mogelijk binnen Integrale Kindcentra (IKC). De Kindvisie staat hierbij centraal: gelijke kansen, doorgaande ontwikkellijn en ouderbetrokkenheid van leerlingen van 0-13 jaar.

De vier beloftes van Stip & Bink:

  1. Alle kinderen hebben gelijke kansen om hun eigen talenten te ontwikkelen
  2. Een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor alle kinderen
  3. Gemeenschappelijke professionalisering
  4. Continue kwaliteitsverbetering en monitoring

Welke samenwerkingen heeft project B@Sis op dit moment?

Goudenregenschool, Kindcentrum De Wijde Blik, IKC Villa Vrolik en de Sterrenschool. Alle andere scholen en kinderopvang locaties zijn ook betrokken bij dit project. De ambitie is om in de toekomst meer IKC’s te gaan vormen en vorm te gaan geven aan de “rijke schooldag”, waar onderwijs en opvang elkaar gedurende de dag afwisselen.