Geen huur mogelijk in schooljaar 2021-2022

In schooljaar 2021-2022 is het helaas voor nieuwe huurders niet mogelijk een gymzaal te huren. De contracten met onze huidige huurders lopen gewoon door.

Gymzaal huren?

Stip Hilversum beheert de gymzalen van een aantal van onze Stip Hilversum scholen. Het gaat om de gymzalen van de Dubbeldekker, de Elckerlyc, de Fabritiusschool, de Goudenregenschool, de Violenschool en Kindcentrum de Wijde Blik.    
We stellen de gymzalen na schooltijd ter beschikking  aan sportverenigingen en sportgebruik door overigen. 

De gymzalen van Stip Hilversum worden niet verhuurd voor eenmalig gebruik voor feestjes, kinderpartijtjes en dergelijke.

Een verhuurcontract loopt minimaal 4 maanden met een opzegtermijn van 1 maand.

Voor het gebruik van de diverse accommodaties zijn de vastgestelde tarieven voor het seizoen 2020-2021 als volgt:

Soort gebruik Gymnastieklokaal

a. sportgebruik standaard tarief p/u € 19,75
b. sportgebruik overig tarief p/u € 28,50

ad a.

Het tarief voor standaard sportgebruik wordt gehanteerd bij verhuur aan:
1. Hilversumse sportverenigingen (zonder winstoogmerk), ingeschreven in het verenigingenregister bij de Kamer van Koophandel en aangesloten bij een landelijk erkende sportbond.
2. Landelijk erkende sportbonden.
3. Hilversumse maatschappelijke organisaties, die zich o.a. bezighouden met sportbeoefening voor groepen, passend in het zgn. speerpuntenbeleid inzake sportbeoefening, zoals b.v. gehandicapten en allochtonen.

ad b.

Het tarief voor sportgebruik door overigen (= overig tarief) wordt gehanteerd bij verhuur van zaalruimte aan alle huurders, die niet voldoen aan de hierboven genoemde criteria. Ook organisaties voor kinderopvang of buitenschoolse activiteiten vallen onder dit tarief.

Voor de nieuwe gymzaal van de Sterrenschool Hilversum gelden andere tarieven, omdat deze zaal over extra faciliteiten beschikt waarvoor het schoolbestuur extra heeft geïnvesteerd. Facturering van het verschuldigde huurbedrag voor seizoengebruik vindt in het algemeen tweemaal per jaar plaats, in het najaar voor de periode september t/m december en in het voorjaar voor de periode januari tot einde verhuur.

Heeft u belangstelling om een gymzaal van STIP Hilversum te huren of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het secretariaat van Stip Hilversum, tel. 035-6221370 of per mail info@stiphilversum.nl

Specificaties gymzalen:

Klik hier voor de specificaties van onze gymzalen.

Coronamaatregelen:

Stip Hilversum houdt zich aan de landelijke maatregelen. Klik hier: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/03/tijdelijke-verzwaring-van-de-gedeeltelijke-lockdown 

 

Voorwaarden:

Download  hier de voorwaarden Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van Gymnastieklokalen buiten schoolverband.

Vragen, opmerkingen of klachten graag per e-mail via:

info@stiphilversum.nl

x

Stip Hilversum

Bestuurbureau

Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum
t: 035 - 622 13 70
e: info@stiphilversum.nl
w: www.stiphilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

De Gooise Daltonschool

Daltononderwijs, tweetalig onderwijs (Engels en Nederlands)

Vuurvlindermeent 56
1218 GZ Hilversum
t: 035 - 691 24 46
e: directie@degooisedaltonschool.nl
w: www.degooisedaltonschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

O.B.S. De Dubbeldekker

Intensief taalonderwijs (schakelklassen)

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
t: 035 - 685 17 76
e: directie@dedubbeldekker.nl
w: www.dedubbeldekker.nl

link naar scholen op de kaart
x

O.B.S. Elckerlyc


Van Hogendorplaan 1A
1215 EG Hilversum
t: 035 - 624 91 50
e: directie@elckerlycschool.nl
w: www.elckerlycschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Fabritiusschool

Hoofdlocatie

Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum
t: 035 - 621 17 02
e: directie@fabritiusschool.nl
w: www.fabritiusschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Fabritiusschool

Nevenlocatie

Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum
t: 035 - 624 19 05
e: directie@fabritiusschool.nl
w: www.fabritiusschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Goudenregenschool


Goudenregenlaan 1
1214 NC Hilversum
t: 035 - 624 31 52
e: directie@goudenregenschool.nl
w: www.goudenregenschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Rembrandtlaan site - main office and students aged 8 to 12
International Primary School

Rembrandtlaan 30
1213 BH Hilversum
t: 035 - 621 60 53
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Frans Halslaan site - for students aged 4 to 8
International Primary School

Frans Halslaan 57A
1213 BK Hilversum
t: 035 - 693 06 41
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Mondrian site - for all primary ages, 4 to 12
International Primary School

Minckelersstraat 36
1221 KH Hilversum
t: 035 - 303 71 63
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Jan van Rijckenborghschool

Kleinschalig betekenisvol onderwijs met aandacht voor de grote levensvragen

’s-Gravesandelaan 15-17
1222 SX Hilversum
t: 035 - 683 29 13
e: directie@jvrhilversum.nl
w: www.jvrhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lelyschool


Lopes Diaslaan 85
1222 VC Hilversum
t: 035 - 642 09 80
e: directie@lelyschool.nl
w: www.lelyschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lorentzschool

Hoofdlocatie
Daltononderwijs

Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum
t: 035 - 685 58 23
e: directielorentz@obslorentzschool.nl
w: www.obslorentzschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lorentzschool

Nevenlocatie
Daltononderwijs

Van het Hoffplein 2
1223 EG Hilversum
t: 035 - 685 30 21
e: directielorentz@obslorentzschool.nl
w: www.obslorentzschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Sterrenschool Hilversum

Kleinschalige school met oog voor talenten

Huygensstraat 35
1222 TJ Hilversum
t: 035 - 685 19 19
e: directie@sterrenschoolhilversum.nl
w: www.sterrenschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Taalschool

Onderwijs voor nieuwkomers

Jan Blankenlaan 8
1222 SW HILVERSUM
t: 035 - 206 70 10
e: directie@dedubbeldekker.nl
w: www.taalschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IKC Villa Vrolik


Harry Banninkstraat 3
1223 MP Hilversum
t: 035 642 60 20
e: directie@ikcvillavrolik.nl
w: www.ikcvillavrolik.nl

link naar scholen op de kaart
x

Violenschool

Nederlandstalig onderwijs en TPO (tweetalig onderwijs).

Violenstraat 3
1214 CJ Hilversum
t: 035 621 17 03
e: directie@violenschool.nl
w: www.violenschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Vondelschool


Schuttersweg 36
1217 PZ Hilversum
t: 035 - 621 16 16
e: directie@vondelschoolhilversum.nl
w: www.vondelschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IKC De Wijde Blik

Kleinschalige school met oog voor talenten

Augustinushof 59
1216 LD Hilversum
t: 035 - 6216142
e: directie@ikcdewijdeblik.nl
w: www.ikcdewijdeblik.nl

link naar scholen op de kaart
x

De Windkanter

Vrije Schoolonderwijs

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
t: 035 - 685 17 76
e: directie@dewindkanter.nl
w: www.dewindkanter.nl

link naar scholen op de kaart