Nieuwe speelpleinen voor Stip!

12 juni 2024   |   555 keer bekeken

Stip biedt goed en waardevol openbaar basisonderwijs voor alle kinderen uit Hilversum. Een goed ingericht speelplein speelt hierbij een cruciale rol. Het bestuur van Stip heeft daarom besloten om incidenteel een bedrag te investeren in de renovatie van de speelpleinen. De speelpleinen van Stip zijn op een aantal locaties op onderdelen verouderd en toe aan meer “vergroening”. Wij vinden het belangrijk dat al onze pleinen uitnodigen tot bewegen en diverse speel- en leeractiviteiten.

Elke basisschool een groen plein

Op dit moment staan we voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van kinderen, buitenspelen en natuur. Zo staat de gezonde ontwikkeling van kinderen onder druk, hebben kinderen verminderde kennis over en band met natuur, kan de kwaliteit van het onderwijs beter en moet onze omgeving klimaatbestendiger en biodiverser ingericht worden om bestand te zijn tegen het veranderende klimaat. Deze opgaven vragen om een passende oplossing. Het vergroenen en renoveren van schoolpleinen biedt een ideale mogelijkheid om al deze uitdagingen samen aan te pakken.

Hoe werkt het?

De vernieuwing van de pleinen organiseren we vanuit een daartoe opgestelde projectstructuur. Onder leiding van Ilse Bruggen (Ingenion) als projectleider, wordt langs drie fasen collectief ingekocht en uitgevoerd:

  • In de eerste fase, die nu opgestart gaat worden, wordt door een overall projectgroep bepaald aan welke eisen een Stip plein moet voldoen. Dit betekent overigens niet dat alle pleinen er hetzelfde uit komen te zien, integendeel. Nog voor de zomervakantie willen we de algemene Stip specificaties gereed hebben.
  • In de tweede fase (najaar 2024) wordt het benodigde materiaal en worden de benodigde diensten Europees aanbesteed. Samen met de leden van de daartoe opgestelde projectgroep, wordt of worden de leveranciers gekozen die het beste passen bij de door Stip gestelde eisen en wensen passen.
  • In de derde fase (start: voorjaar 2025/afgerond: najaar 2026) gaan we uitvoeren. Dit doen we door op de scholen waar een nieuw schoolplein komt, een werkgroep op te richten. De werkgroep bepaalt samen met de directeur en de leverancier, de inrichting van het plein, passend binnen de gestelde kaders.

Mocht je inhoudelijke vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de projectleider via ilse.bruggers@ingenion.nl

Media
  • Speelpleinen Stip