Kernwaarden STIP

De kernwaarden van Stip Hilversum vormen het uitgangspunt voor ons handelen. Het zijn de grondbeginselen van onze organisatie en laten zien wat we belangrijk vinden en waar we voor gaan en voor staan. De kernwaarden laten zien wie Stip Hilversum is en waar we verantwoordelijk voor zijn.

Samen

Iedereen is welkom op onze openbare scholen. We zijn van en voor de samenleving. Alle betrokkenen (leerlingen, ouders, personeel en bestuur) vormen samen een afspiegeling van de samenleving. De veelkleurigheid in afkomst, cultuur en levensbeschouwing is verrijkend, omdat kinderen juist door die verschillen heen respect, begrip en waardering krijgen voor de ander en zich daardoor een breder beeld van de wereld kunnen vormen.
Binnen de scholen is samenwerken de basis voor ontwikkeling en ouders zijn daarbij belangrijke educatieve partners. Daarnaast werken de directeuren, intern begeleiders en leerkrachten van de verschillende Stip-scholen goed samen om van én met elkaar te leren. Tot slot werken we als organisatie nauw samen met andere partijen (kinderopvang, peuterklassen, buitenschoolse opvang, gemeente, wijken, ondernemers) aan goed onderwijs en aanvullende faciliteiten.

Trots & Toekomstgericht

Bij Stip willen we trots kunnen zijn op onze plannen en resultaten. Alle scholen zijn gericht op de toekomst van kinderen. Daar zetten leerkrachten zich dagelijks zichtbaar voor in met een motivatie die van binnenuit komt. Kinderen mogen ervaren dat leerkrachten en andere betrokkenen bij de school trots op hen zijn. Plezier en enthousiasme zijn de dragers van een positieve sfeer, waarin kinderen zich veilig mogen voelen. We motiveren kinderen het beste uit zichzelf te halen, hun talenten te ontdekken en vooral dat ze mogen zijn wie ze willen zijn. We leren hen de ander te zien en te waarderen.

Innovatief & Inspirerend & Internationaal

De ontwikkelingen in techniek en veranderingen in de samenleving volgens elkaar steeds op. We doen ons best om in te schatten wat in de toekomst belangrijk zal zijn en hoe de wereld van morgen eruit zal zien. Dat betekent dat de scholen de ontwikkelingen moeten volgen en zoeken naar mogelijkheden om nieuwe inzichten toe te passen. We leren kinderen de vaardigheden voor de 21e eeuw, waarbij het gaat om cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden. Innovatie gaat ook over de dagelijkse praktijk, waarin een leerkracht met een kleine verandering in aanpak of benadering het verschil kan maken. Stip Hilversum stimuleert leerkrachten en directeuren tot het nemen van initiatieven om het onderwijs te verbeteren en te vernieuwen. Stip Hilversum streeft ernaar beleid zoveel mogelijk bottom up te laten ontstaan; daarbij stimuleert Stip betrokkenheid en eigenaarschap bij alle medewerkers.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat alle medewerkers van Stip Hilversum geïnspireerd hun werk doen en leerlingen, collega’s én zichzelf weten te inspireren om iedere dag een beetje beter te worden.
Tot slot staat de 'i' voor internationaal: onze scholen kennen een populatie die (van oorsprong) afkomstig is uit vele, verschillende landen. Daarnaast leiden wij leerlingen op voor het wereldburgerschap in een internationale wereld. En last but not least kent Stip Hilversum een grote internationale school, twee scholen voor Tweetaling Primair Onderwijs en neemt Engels ook op alle andere Stip-scholen een belangrijke plaats in.

Professioneel & Passievol

Leerkrachten werken gericht om doelen en resultaten te behalen, zodat ze het beste uit zichzelf én de leerling kunnen halen. Ze kijken daarbij verder dan hun eigen leslokaal en school. Medewerkers werken vanuit een gezamenlijke doelstelling (de gezamenlijke doelen van Stip Hilversum en de doelen per school) vanuit heldere rollen en verantwoordelijkheden. Initiatieven ontwikkelen, nascholing en verdieping van het vak zijn vanzelfsprekend. Medewerkers van Stip Hilversum zijn bereid om met enthousiasme en energie te vernieuwen en denken in oplossingen: maak van een probleem een mogelijkheid, van een ‘ja maar’-cultuur naar een ‘ja en!’-instelling.

Stip Hilversum is een lerende organisatie waar vanuit professionele collegialiteit wordt gewerkt. Collega’s kunnen en willen van en met elkaar leren. Ze weten waarvoor ze verantwoordelijk zijn en leggen daarover ook verantwoording af. Om ervoor te zorgen dat de leerkracht de focus op onderwijs houdt, wordt een deel van de organisatorische verantwoordelijkheden onder de verantwoordelijkheid van de schoolleiders en functionarissen van het stichtingsbureau gebracht. Naast een professionele houding verwachten we dat leerkrachten en overige medewerkers iedere dag weer met passie aan het werk gaan: passie voor hun vak en voor de leerlingen, met een enthousiasme dat van ze afstraalt.
x

Stip Hilversum

Bestuurbureau

Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum
t: 035 - 622 13 70
e: info@stiphilversum.nl
w: www.stiphilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

De Gooise Daltonschool

Daltononderwijs, tweetalig onderwijs (Engels en Nederlands)

Vuurvlindermeent 56
1218 GZ Hilversum
t: 035 - 691 24 46
e: directie@degooisedaltonschool.nl
w: www.degooisedaltonschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

O.B.S. De Dubbeldekker

Intensief taalonderwijs (schakelklassen)

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
t: 035 - 685 17 76
e: directie@dedubbeldekker.nl
w: www.dedubbeldekker.nl

link naar scholen op de kaart
x

O.B.S. Elckerlyc


Van Hogendorplaan 1A
1215 EG Hilversum
t: 035 - 624 91 50
e: directie@elckerlycschool.nl
w: www.elckerlycschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Fabritiusschool

Hoofdlocatie

Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum
t: 035 - 621 17 02
e: directie@fabritiusschool.nl
w: www.fabritiusschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Fabritiusschool

Nevenlocatie

Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum
t: 035 - 624 19 05
e: directie@fabritiusschool.nl
w: www.fabritiusschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Goudenregenschool


Goudenregenlaan 1
1214 NC Hilversum
t: 035 - 624 31 52
e: directie@goudenregenschool.nl
w: www.goudenregenschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Rembrandtlaan site - main office and students aged 8 to 12
International Primary School

Rembrandtlaan 30
1213 BH Hilversum
t: 035 - 621 60 53
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Frans Halslaan site - for students aged 4 to 8
International Primary School

Frans Halslaan 57A
1213 BK Hilversum
t: 035 - 693 06 41
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Mondrian site - for all primary ages, 4 to 12
International Primary School

Minckelersstraat 36
1221 KH Hilversum
t: 035 - 303 71 63
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Jan van Rijckenborghschool

Kleinschalig betekenisvol onderwijs met aandacht voor de grote levensvragen

’s-Gravesandelaan 15-17
1222 SX Hilversum
t: 035 - 683 29 13
e: directie@jvrhilversum.nl
w: www.jvrhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lelyschool


Lopes Diaslaan 85
1222 VC Hilversum
t: 035 - 642 09 80
e: directie@lelyschool.nl
w: www.lelyschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lorentzschool

Hoofdlocatie
Daltononderwijs

Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum
t: 035 - 685 58 23
e: directielorentz@obslorentzschool.nl
w: www.obslorentzschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lorentzschool

Nevenlocatie
Daltononderwijs

Van het Hoffplein 2
1223 EG Hilversum
t: 035 - 685 30 21
e: directielorentz@obslorentzschool.nl
w: www.obslorentzschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Sterrenschool Hilversum

Kleinschalige school met oog voor talenten

Huygensstraat 35
1222 TJ Hilversum
t: 035 - 685 19 19
e: directie@sterrenschoolhilversum.nl
w: www.sterrenschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Taalschool

Onderwijs voor nieuwkomers

Jan Blankenlaan 8
1222 SW HILVERSUM
t: 035 - 206 70 10
e: directie@dedubbeldekker.nl
w: www.taalschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IKC Villa Vrolik


Harry Banninkstraat 3
1223 MP Hilversum
t: 035 642 60 20
e: directie@ikcvillavrolik.nl
w: www.ikcvillavrolik.nl

link naar scholen op de kaart
x

Violenschool

Nederlandstalig onderwijs en TPO (tweetalig onderwijs).

Violenstraat 3
1214 CJ Hilversum
t: 035 621 17 03
e: directie@violenschool.nl
w: www.violenschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Vondelschool


Schuttersweg 36
1217 PZ Hilversum
t: 035 - 621 16 16
e: directie@vondelschoolhilversum.nl
w: www.vondelschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IKC De Wijde Blik

Kleinschalige school met oog voor talenten

Augustinushof 59
1216 LD Hilversum
t: 035 - 6216142
e: directie@ikcdewijdeblik.nl
w: www.ikcdewijdeblik.nl

link naar scholen op de kaart
x

De Windkanter

Vrije Schoolonderwijs

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
t: 035 - 685 17 76
e: directie@dewindkanter.nl
w: www.dewindkanter.nl

link naar scholen op de kaart