Strategisch Beleidsplan 2021 - 2024

WIJ ZIJN STIP,
SAMEN MEER 
DAN UNIEK!


Kansen(on)gelijkheid, lerarentekort, huisvesting, en de nieuwe bekostigingssystematiek zijn de uitdagingen die nadrukkelijk spelen in het primair onderwijs. Daarnaast raken maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, globalisering, cybersecurity, woningmarkt, inclusie en diversiteit ons onderwijs.

Als Stip gaan we deze uitdagingen niet uit de weg. Binnen deze maatschappelijke context ontwikkelen we ons van een beheers- en resultaatgerichte cultuur naar een mensgerichte en innovatieve cultuur. Daar past de lerende organisatie bij.

Wij zoeken de juiste balans tussen enerzijds autonomie en eigenaarschap en anderzijds samenwerking en verbondenheid binnen de stichting. Dit doen we met respect voor ieders rol. Dit Strategisch Beleidsplan 2021-2024 (SBP) geeft richting aan Stip als organisatie en onze unieke scholen.


We schetsen een kader waarbinnen de scholen de komende jaren elk hun beleid kunnen vormgeven. Beleid dat past bij de visie van de eigen school. We houden rekening met het feit dat de schoolplannen medio 2020 zijn opgesteld en gedurende de looptijd van dit strategisch beleidsplan van toepassing blijven. Nieuwe schoolplannen zijn niet nodig, maar schoolplannen herijken we wel aan het nieuwe SBP.

Dit SBP beschrijft onze speerpunten, doelen en keuzes voor de komende jaren. Vanuit identiteit (wie zijn wij), missie (waarvoor zijn wij hier), visie (wat willen we samen creëren) en leidende principes (uitgangspunten voor ons handelen) komen we tot strategische speerpunten (waarmee gaan we aan de slag).

In jaarplannen werken we daarna uit hoe we onze doelstellingen realiseren. Het SBP is het kader waarmee we verantwoording afleggen aan de Raad van Toezicht, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de Inspectie van het Onderwijs. Dit SBP is opgesteld in nauwe samenwerking met directeuren, medewerkers, leerlingen, GMR, Raad van Toezicht, stafmedewerkers en stakeholders. Dank aan eenieder die heeft meegedacht!

Namens

• Caroline van Veen, lid College van bestuur
• Peter Velseboer, interim-lid College van bestuur

Download hier de digitale folder over het Strategisch Beleidsplan

Wij zijn Stip.
Van kleuter tot bestuurder en iedereen daartussen,
zijn we allemaal samen, maar toch uniek.
Samen op pad naar de toekomst.

We verbreden onze wereld door actief op zoek te gaan naar het onbekende.
We zijn nieuwsgierig naar de ander en de wereld om ons heen.
Verschillen verbinden ons met elkaar.

We zorgen goed voor onszelf en de ander.
Samen gaan we de uitdaging aan.
Samen op ontdekkingsreis. Hobbels gaan we daarbij niet uit de weg.
We voelen ons veilig en verbonden met elkaar.

We halen het beste uit onszelf door op zoek te gaan naar ons talent.
We zijn daarin eigenaar van ons eigen leerproces.

Ons onderwijsaanbod is gedegen, gevarieerd en uitdagend.
Zo worden we elke dag samen een beetje beter.

 

WIJ ZIJN STIP,
SAMEN MEER
DAN UNIEK!

 

 

Onze scholen

STIP Hilversum heeft 16 openbare basisscholen op 21 locaties in Hilversum. Deze verschillen op vele punten. Gelukkig maar, want zo kunt u als ouder uit een breed aanbod kiezen. Waarin alle Stip-scholen gelijk zijn, is de kwaliteit van onderwijs en de bevlogenheid waarmee onze leerkrachten de talenten van uw kind naar boven brengen. 

Stip Hilversum staat voor:

- een hoge kwaliteit van (openbaar) onderwijs
- voor elke leerling een passend onderwijsaanbod
- doel- en opbrengstgericht onderwijs
- een optimaal ontwikkelde zorgstructuur
- hoogwaardig, krachtig en eigentijds onderwijs
- actieve participatie van ouders en leerlingen
- een hoge mate van samenwerking met externe partners

x

Stip Hilversum

Bestuurbureau
Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum
e: info@stiphilversum.nl
x

De Gooise Daltonschool

Vuurvlindermeent 56
1218 GZ Hilversum
e: directie@degooisedaltonschool.nl
x

O.B.S. De Dubbeldekker

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
e: directie@dedubbeldekker.nl
x

O.B.S. Elckerlyc

Van Hogendorplaan 1A
1215 EG Hilversum
e: directie@elckerlycschool.nl
x

Fabritiusschool

Hoofdlocatie
Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum
e: directie@fabritiusschool.nl
x

Fabritiusschool

Nevenlocatie
Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum
e: directie@fabritiusschool.nl
x

Goudenregenschool

Goudenregenlaan 1
1214 NC Hilversum
e: directie@goudenregenschool.nl
x

IPS Hilversum

Rembrandtlaan 30
1213 BH Hilversum
e: principal@ipshilversum.nl
x

IPS Hilversum

Frans Halslaan 57A
1213 BK Hilversum
e: principal@ipshilversum.nl
x

IPS Hilversum

Minckelersstraat 36
1221 KH Hilversum
e: principal@ipshilversum.nl
x

Jan van Rijckenborghschool

’s-Gravesandelaan 15-17
1222 SX Hilversum
e: directie@jvrhilversum.nl
x

Lelyschool

Lopes Diaslaan 85
1222 VC Hilversum
e: directie@lelyschool.nl
x

Lorentzschool

Hoofdlocatie
Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum
e: directielorentz@obslorentzschool.nl
x

Lorentzschool

Nevenlocatie
Van het Hoffplein 2
1223 EG Hilversum
e: directielorentz@obslorentzschool.nl
x

Sterrenschool

Huygensstraat 35
1222 TJ Hilversum
e: directie@sterrenschoolhilversum.nl
x

Taalschool

hoofdlocatie
Jan Blankenlaan 8
1222 SW HILVERSUM
e: directie@dedubbeldekker.nl
x

Taalschool

nevenlocatie
Thebe 22
1213 NV Hilversum
e: directie@taalschoolhilversum.nl
x

IKC Villa Vrolik

Harry Banninkstraat 3
1223 MP Hilversum
e: directie@ikcvillavrolik.nl
x

Violenschool

Violenstraat 3
1214 CJ Hilversum
e: directie@violenschool.nl
x

Vondelschool

Schuttersweg 36
1217 PZ Hilversum
e: directie@vondelschoolhilversum.nl
x

IKC De Wijde Blik

Augustinushof 59
1216 LD Hilversum
e: directie@ikcdewijdeblik.nl
x

De Windkanter

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
e: directie@dewindkanter.nl
Onze scholen