Raad van Toezicht

De onderstaande personen hebben zitting in de Raad van Toezicht van Stip Hilversum:

Functie  Naam Aantreding     Aandachtsgebied  
Voorzitter  Mevrouw S. (Sophie) Keulemans - ter Kuile     17-05-2022     Financiën
Huisvesting
Vice-voorzitter     De heer J. (Hans) de Bruin 25-05-2020 Onderwijs & Kwaliteit
Organisatie    
  De heer P.E. (Peter) Buisman 01-09-2017 Financiën
Huisvesting
  Mevrouw E.S. (Eileen) van den Tweel 06-10-2021 HRM
  Mevrouw A.C.A.M. (Ard) Vermeulen 01-09-2019 Onderwijs & Kwaliteit

De Raad van Toezicht van Stip Openbaar Basisonderwijs Hilversum is bereikbaar via raadvantoezicht@stiphilversum.nl