Missie en Visie

Wij zijn Stip.
Van kleuter tot bestuurder en iedereen daartussen,
zijn we allemaal samen, maar toch uniek.
Samen op pad naar de toekomst.

We verbreden onze wereld door actief op zoek te gaan naar het onbekende.
We zijn nieuwsgierig naar de ander en de wereld om ons heen.
Verschillen verbinden ons met elkaar.

We zorgen goed voor onszelf en de ander.
Samen gaan we de uitdaging aan.
Samen op ontdekkingsreis. Hobbels gaan we daarbij niet uit de weg.
We voelen ons veilig en verbonden met elkaar.

We halen het beste uit onszelf door op zoek te gaan naar ons talent.
We zijn daarin eigenaar van ons eigen leerproces.

Ons onderwijsaanbod is gedegen, gevarieerd en uitdagend.
Zo worden we elke dag samen een beetje beter.

WIJ ZIJN STIP,
SAMEN MEER
DAN UNIEK!

 

Waarvoor zijn we hier?

Stipscholen en -medewerkers zorgen en ontwikkelen samen voor blijvend goed openbaar onderwijs in de gemeente Hilversum.

Wat willen we samen creëren?

We zien de kracht van kinderen. Bij alles wat we doen staan zij centraal.
Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de individuele ontwikkeling van leerlingen en bevorderen hun sociale vorming.

 Kinderen zijn zich bewust van hun plek thuis, op school, in hun buurt, stad, hun land en de wereld. Zij groeien naar hun toekomst. Ons doel is om eersteklas onderwijs te creëren wat daar rekening mee houdt. Toekomstige generaties verwachten niet minder van ons.

We onderwijzen, ondersteunen en begeleiden leerlingen bij hun groei in kennis, hun persoonsvorming en hun plek in deze globaliserende maatschappij. Dat doen we door niet alleen de basisvaardigheden uit het curriculum aan te bieden, maar ook door het aanbod van digitale geletterdheid, cultuur en creativiteit, duurzaamheid en wereldburgerschap.

 We zien ouders als samenwerkingspartners in de opvoeding en het leerproces, met wederzijds begrip voor ieders taak en opdracht.

 Stip ontwikkelt zich en fungeert als een wendbare, dynamische organisatie met eigenaarschap bij alle betrokkenen. Stip ziet dat elke school binnen onze stichting als een katalysator voor kinderen functioneert. Daarin is de bereidheid om initiatief te nemen, creativiteit te ontwikkelen en tot bloei te komen stevig verankerd.

Leren is niet een manier om later te kunnen leven, leren is een manier van leven.Lees ook het Strategisch beleidsplan van Stip Hilversum.

Onze scholen

STIP Hilversum heeft 16 openbare basisscholen op 21 locaties in Hilversum. Deze verschillen op vele punten. Gelukkig maar, want zo kunt u als ouder uit een breed aanbod kiezen. Waarin alle Stip-scholen gelijk zijn, is de kwaliteit van onderwijs en de bevlogenheid waarmee onze leerkrachten de talenten van uw kind naar boven brengen. 

Stip Hilversum staat voor:

- een hoge kwaliteit van (openbaar) onderwijs
- voor elke leerling een passend onderwijsaanbod
- doel- en opbrengstgericht onderwijs
- een optimaal ontwikkelde zorgstructuur
- hoogwaardig, krachtig en eigentijds onderwijs
- actieve participatie van ouders en leerlingen
- een hoge mate van samenwerking met externe partners

x

Stip Hilversum

Bestuurbureau
Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum
e: info@stiphilversum.nl
x

De Gooise Daltonschool

Vuurvlindermeent 56
1218 GZ Hilversum
e: directie@degooisedaltonschool.nl
x

O.B.S. De Dubbeldekker

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
e: directie@dedubbeldekker.nl
x

O.B.S. Elckerlyc

Van Hogendorplaan 1A
1215 EG Hilversum
e: directie@elckerlycschool.nl
x

Fabritiusschool

Hoofdlocatie
Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum
e: directie@fabritiusschool.nl
x

Fabritiusschool

Nevenlocatie
Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum
e: directie@fabritiusschool.nl
x

Goudenregenschool

Goudenregenlaan 1
1214 NC Hilversum
e: directie@goudenregenschool.nl
x

IPS Hilversum

Rembrandtlaan 30
1213 BH Hilversum
e: principal@ipshilversum.nl
x

IPS Hilversum

Frans Halslaan 57A
1213 BK Hilversum
e: principal@ipshilversum.nl
x

IPS Hilversum

Minckelersstraat 36
1221 KH Hilversum
e: principal@ipshilversum.nl
x

Jan van Rijckenborghschool

’s-Gravesandelaan 15-17
1222 SX Hilversum
e: directie@jvrhilversum.nl
x

Lelyschool

Lopes Diaslaan 85
1222 VC Hilversum
e: directie@lelyschool.nl
x

Lorentzschool

Hoofdlocatie
Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum
e: directielorentz@obslorentzschool.nl
x

Lorentzschool

Nevenlocatie
Van het Hoffplein 2
1223 EG Hilversum
e: directielorentz@obslorentzschool.nl
x

Sterrenschool

Huygensstraat 35
1222 TJ Hilversum
e: directie@sterrenschoolhilversum.nl
x

Taalschool

hoofdlocatie
Jan Blankenlaan 8
1222 SW HILVERSUM
e: directie@dedubbeldekker.nl
x

Taalschool

nevenlocatie
Thebe 22
1213 NV Hilversum
e: directie@taalschoolhilversum.nl
x

IKC Villa Vrolik

Harry Banninkstraat 3
1223 MP Hilversum
e: directie@ikcvillavrolik.nl
x

Violenschool

Violenstraat 3
1214 CJ Hilversum
e: directie@violenschool.nl
x

Vondelschool

Schuttersweg 36
1217 PZ Hilversum
e: directie@vondelschoolhilversum.nl
x

IKC De Wijde Blik

Augustinushof 59
1216 LD Hilversum
e: directie@ikcdewijdeblik.nl
x

De Windkanter

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
e: directie@dewindkanter.nl
Onze scholen