Missie en Visie

Wij zijn Stip. Samen meer dan uniek!

Iedere Stip-school, Stip-medewerker en Stip-leerling kan zichzelf zijn en mag daardoor uniek zijn. Wij zien in de gezamenlijkheid van al deze unieke scholen, medewerkers en leerlingen een enorme meerwaarde en verrijking voor het openbare onderwijs in Hilversum. Wij zijn Stip. Samer meer dan uniek!

Waarvoor zijn we hier?

Stip-scholen en Stip-medewerkers zorgen en ontwikkelen samen voor blijvend goed openbaar onderwijs in de gemeente Hilversum.

Wat willen we samen creëren?

We zien de kracht van kinderen. Bij alles wat we doen staan zij centraal. Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de individuele ontwikkeling van leerlingen en bevorderen hun sociale vorming. Kinderen zijn zich bewust van hun plek thuis, op school, in hun buurt, stad, hun land en de wereld. Zij groeien naar hun toekomst. Ons doel is om eersteklas onderwijs te creëren wat daar rekening mee houdt. Toekomstige generaties verwachten niet minder van ons.

We onderwijzen, ondersteunen en begeleiden leerlingen bij hun groei in kennis, hun persoonsvorming en hun plek in deze globaliserende maatschappij. Dat doen we door niet alleen de basisvaardigheden uit het curriculum aan te bieden, maar ook door het aanbod van digitale geletterdheid, cultuur en creativiteit, duurzaamheid en wereldburgerschap.

We zien ouders als samenwerkingspartners in de opvoeding en het leerproces, met wederzijds begrip voor ieders taak en opdracht.

Stip ontwikkelt zich en fungeert als een wendbare, dynamische organisatie met eigenaarschap bij alle betrokkenen. Stip ziet dat elke school binnen onze stichting als een katalysator voor kinderen functioneert. Daarin is de bereidheid om initiatief te nemen, creativiteit te ontwikkelen en tot bloei te komen stevig verankerd.

Deze missie/visie wordt verder uitgewerkt in o.a. strategische speerpunten (waarmee gaan we aan de slag). Deze worden genoemd in het Strategisch Beleidsplan (2021-2024).