Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Stage

Op alle scholen van STIP Hilversum zijn regelmatig stageplaatsen beschikbaar, waarbij ervaren medewerkers van de scholen studenten in de praktijk begeleiden. Voor studenten van de Pabo en de Academische Pabo hebben we een convenant gesloten met de Hogeschool Utrecht. Onderdeel van dit convenant is dat we beschikken over gecertificeerde opleidingsscholen. Hierdoor kunnen we studenten goed begeleiden.

Ook studenten van andere Pabo's en/of hogescholen worden uitgenodigd bij onze scholen stage te lopen. Interesse? Neem contact op via vacature@stiphilversum.nl

LIO
Wil je als leraar in opleiding (Lio) tijdens je vierde jaar op de Pabo bij ons stage komen lopen? Neem contact op met onze personeelsfunctionaris via
vacature@stiphilversum.nl. Lio's (4e jaars) ontvangen bij de openbare basisscholen van STIP Hilversum een stagevergoeding.  

Onderwijsassistent
Of zoek je een stage voor de opleiding van onderwijsassistent?  Ook dan nodigen we je van harte uit om bij één van onze Stip-scholen stage te lopen. Neem ook dan contact op via
vacature@stiphilversum.nl

Overige stages
Ook voor diverse andere opleidingen, zoals bijvoorbeeld die van schooldirecteur of intern begeleider of studenten van andere richtingen op een hogeschool (bv. Communicatie), zijn er regelmatig stageplaatsen beschikbaar. Om hiervoor in aanmerking te komen kun je een sollicitatie sturen naar vacature@stiphilversum.nl  


Contact
STIP Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC  Hilversum
T (035) 622 13 70
E info@stiphilversum.nl