Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld; de aandachtsfunctionaris

01 maart 2021   |   145 keer bekeken
What do you want to do ?
New mail

In de wet is vastgelegd dat elke organisatie en iedere beroepskracht die met kinderen, ouders en ouderen werkt, verplicht is om met de meldcode te werken. De meldcode geldt voor partnergeweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling (in het vervolg huiselijk geweld) in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie.

De meldcode heeft als doel beroepskrachten te ondersteunen in de omgang met vroegtijdig signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode bevat hiervoor onder andere een stappenplan.

Het stappenplan leidt de beroepskracht stap voor stap door het proces vanaf het moment dat hij of zij signaleert tot aan het moment dat er eventueel een beslissing genomen moet worden over het doen van een melding. De stappen maken de beroepskracht ook duidelijk wat ervan hem of haar wordt verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Op alle Stip-scholen wordt gewerkt met het “protocol meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld”. Hierin staan alle wettelijk verplichte stappen van de meldcode beschreven. In het protocol is ook schoolspecifiek beschreven wie welke vervolgstappen neemt, wie beslissingsbevoegdheid heeft bij elke stap en hoe het kind wordt betrokken in het proces.

De intern begeleiders als aandachtsfunctionaris

Een van de verplichte stappen in de meldcode is om een deskundige collega te consulteren, de aandachtsfunctionaris. De aandachtsfunctionaris functioneert onder meer als aanspreekpunt (zowel intern als extern) en draagt verantwoordelijkheid voor de interne toets op naleving van de meldcode.

Om aan de verplichtingen van de meldcode te voldoen zijn binnen Stip Hilversum alle intern begeleiders als aandachtsfunctionaris aangesteld. De intern begeleiders van Stip Hilversum hebben een training gevolgd bij de Landelijke Vereniging Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld, LVAK.  Hiermee zijn de IB-ers gecertificeerd aandachtsfunctionaris en werken zij volgens de taakomschrijving die door de LVAK is opgesteld. De LVAK heeft deze taakomschrijving ontwikkeld om de uniformiteit en kwaliteit van de aandachtsfunctionarissen te waarborgen. De aandachtsfunctionarissen werken daarnaast volgens de gedragscode van de LVAK. Zij volgen jaarlijks de verplichte nascholing van de LVAK en zorgen voor het vergroten van de deskundigheid binnen de scholen op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Indirecte aandachstfunctionarissen

Om de aandachtsfunctionarissen binnen de Stip-scholen (de directe aandachtsfunctionarissen) te ondersteunen heeft Stip twee geregisterde bovenschoolse aandachtsfunctionarissen (de indirecte aandachtsfunctionarissen). Naast de ondersteuning borgen en evalueren de indirecte aandachtsfunctionarissen het gebruik van de meldcode in de Stip-scholen.       

De indirecte aandachstfunctionarissen van Stip zijn het hoofd onderwijs en kwaliteit, Caroline van Veen, en de beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit, Noor Stoelinga.

 

x

Stip Hilversum

Bestuurbureau

Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum
t: 035 - 622 13 70
e: info@stiphilversum.nl
w: www.stiphilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

De Gooise Daltonschool

Daltononderwijs, tweetalig onderwijs (Engels en Nederlands)

Vuurvlindermeent 56
1218 GZ Hilversum
t: 035 - 691 24 46
e: directie@degooisedaltonschool.nl
w: www.degooisedaltonschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

O.B.S. De Dubbeldekker

Intensief taalonderwijs (schakelklassen)

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
t: 035 - 685 17 76
e: directie@dedubbeldekker.nl
w: www.dedubbeldekker.nl

link naar scholen op de kaart
x

O.B.S. Elckerlyc


Van Hogendorplaan 1A
1215 EG Hilversum
t: 035 - 624 91 50
e: directie@elckerlycschool.nl
w: www.elckerlycschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Fabritiusschool

Hoofdlocatie

Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum
t: 035 - 621 17 02
e: directie@fabritiusschool.nl
w: www.fabritiusschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Fabritiusschool

Nevenlocatie

Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum
t: 035 - 624 19 05
e: directie@fabritiusschool.nl
w: www.fabritiusschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Goudenregenschool


Goudenregenlaan 1
1214 NC Hilversum
t: 035 - 624 31 52
e: directie@goudenregenschool.nl
w: www.goudenregenschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Rembrandtlaan site - main office and students aged 8 to 12
International Primary School

Rembrandtlaan 30
1213 BH Hilversum
t: 035 - 621 60 53
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Frans Halslaan site - for students aged 4 to 8
International Primary School

Frans Halslaan 57A
1213 BK Hilversum
t: 035 - 693 06 41
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Mondrian site - for all primary ages, 4 to 12
International Primary School

Minckelersstraat 36
1221 KH Hilversum
t: 035 - 303 71 63
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Jan van Rijckenborghschool

Kleinschalig betekenisvol onderwijs met aandacht voor de grote levensvragen

’s-Gravesandelaan 15-17
1222 SX Hilversum
t: 035 - 683 29 13
e: directie@jvrhilversum.nl
w: www.jvrhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lelyschool


Lopes Diaslaan 85
1222 VC Hilversum
t: 035 - 642 09 80
e: directie@lelyschool.nl
w: www.lelyschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lorentzschool

Hoofdlocatie
Daltononderwijs

Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum
t: 035 - 685 58 23
e: directielorentz@obslorentzschool.nl
w: www.obslorentzschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lorentzschool

Nevenlocatie
Daltononderwijs

Van het Hoffplein 2
1223 EG Hilversum
t: 035 - 685 30 21
e: directielorentz@obslorentzschool.nl
w: www.obslorentzschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Sterrenschool Hilversum

Kleinschalige school met oog voor talenten

Huygensstraat 35
1222 TJ Hilversum
t: 035 - 685 19 19
e: directie@sterrenschoolhilversum.nl
w: www.sterrenschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Taalschool

Onderwijs voor nieuwkomers

Jan Blankenlaan 8
1222 SW HILVERSUM
t: 035 - 206 70 10
e: directie@dedubbeldekker.nl
w: www.taalschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IKC Villa Vrolik


Harry Banninkstraat 3
1223 MP Hilversum
t: 035 642 60 20
e: directie@ikcvillavrolik.nl
w: www.ikcvillavrolik.nl

link naar scholen op de kaart
x

Violenschool

Nederlandstalig onderwijs en TPO (tweetalig onderwijs).

Violenstraat 3
1214 CJ Hilversum
t: 035 621 17 03
e: directie@violenschool.nl
w: www.violenschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Vondelschool


Schuttersweg 36
1217 PZ Hilversum
t: 035 - 621 16 16
e: directie@vondelschoolhilversum.nl
w: www.vondelschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IKC De Wijde Blik

Kleinschalige school met oog voor talenten

Augustinushof 59
1216 LD Hilversum
t: 035 - 6216142
e: directie@ikcdewijdeblik.nl
w: www.ikcdewijdeblik.nl

link naar scholen op de kaart
x

De Windkanter

Vrije Schoolonderwijs

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
t: 035 - 685 17 76
e: directie@dewindkanter.nl
w: www.dewindkanter.nl

link naar scholen op de kaart