Schakelklas

18 februari 2021   |   237 keer bekeken

De schakelklas: Taalrijke omgeving voor het vergroten van de woordenschat

De Schakelklas is een onderwijssetting die leerlingen de kans geeft om hun woordenschat te vergroten in een taalrijke omgeving.


Kinderen kunnen in een Schakelklas geplaatst worden als hun beheersing van het Nederlands onvoldoende is. Door het volgen van de lessen in de Schakelklas worden hun ontwikkelingskansen groter. Wie veel woorden kent, kan gemakkelijker leren en een grote woordenschat is dan ook verbonden aan schoolsucces!

In Schakelklassen krijgen basisschoolleerlingen met een taalachterstand een jaar lang intensief taalonderwijs op de eigen school. Ze krijgen extra aanbod op het gebied van zinsbouw, fonemisch bewust zijn en uitbreiding van de woordenschat. Het is de bedoeling dat ze zich zo ontwikkelen dat ze na een jaar voldoende in staat zijn om het onderwijs in groep 3 te volgen. De schakelklas biedt een veilige omgeving waar leerlingen gestimuleerd worden mondeling taalvaardigheden te oefenen door middel van spel en activiteiten.

Schakelklas bij Stip: 8 lesuren per week in groep 2

Vanuit gemeentelijk beleid wordt bepaald welke scholen voor de Schakelklas in aanmerking komen en dus subsidie kunnen aanvragen. Bij het bestuur van Stip Hilversum hebben de volgende scholen een Schakelklas: de Dubbeldekker, de Lelyschool, de Sterrenschool, Villa Vrolik, de Violenschool en Kindcentrum De Wijde Blik. De Schakelklas is bedoeld voor groep 2- leerlingen. De Stip-schakel-kleuters krijgen 8 uur ondersteuning per week.

Noor Stoelinga, beleidsmedewerker onderwijs & kwaliteit bij Stip Hilversum, legt uit waarom voor deze aanpak is gekozen: "Kleuters zijn erg gevoelig voor taal. In groep 2 is het belangrijk om de leerlingen goed voor te bereiden op lezen, spelling en rekenen in groep 3. Voldoende woordenschat en een goed ontwikkeld fonemisch bewustzijn is belangrijk om alle lesactiviteiten te kunnen volgen."Overeenkomsten en verschillen tussen de scholen bij Stip

Op sommige scholen worden de 8 Schakel-klasuren over de week verdeeld terwijl andere scholen de uren meer clusteren. De Schakelklas-lessen worden tijdens de reguliere lessen onder schooltijd gegeven. Natuurlijk door leerkrachten die affiniteit hebben met de doelgroep. Sommige scholen hebben een lokaal waar apart lesgegeven wordt terwijl andere scholen ervoor kiezen om de Schakelklasleerkracht samen te laten werken met de groepsleerkracht in de klas tijdens de (taal)lessen. Iedere school kiest wat het beste past!

De scholen met een Schakelklas

Indien een leerkracht een kind geschikt acht voor de Schakelklas, neemt deze contact op met de ouder. De volgende scholen beschikken over een Schakelklas.

Dubbeldekker
De Wijde Blik
Villa Vrolik
Sterrenschool
Violenschool
Lelyschool

Kijk voor meer informatie over deze scholen op: 
www.stiphilversum.nl/Onze-scholen


x

Stip Hilversum

Bestuurbureau

Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum
t: 035 - 622 13 70
e: info@stiphilversum.nl
w: www.stiphilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

De Gooise Daltonschool

Daltononderwijs, tweetalig onderwijs (Engels en Nederlands)

Vuurvlindermeent 56
1218 GZ Hilversum
t: 035 - 691 24 46
e: directie@degooisedaltonschool.nl
w: www.degooisedaltonschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

O.B.S. De Dubbeldekker

Intensief taalonderwijs (schakelklassen)

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
t: 035 - 685 17 76
e: directie@dedubbeldekker.nl
w: www.dedubbeldekker.nl

link naar scholen op de kaart
x

O.B.S. Elckerlyc


Van Hogendorplaan 1A
1215 EG Hilversum
t: 035 - 624 91 50
e: directie@elckerlycschool.nl
w: www.elckerlycschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Fabritiusschool

Hoofdlocatie

Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum
t: 035 - 621 17 02
e: directie@fabritiusschool.nl
w: www.fabritiusschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Fabritiusschool

Nevenlocatie

Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum
t: 035 - 624 19 05
e: directie@fabritiusschool.nl
w: www.fabritiusschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Goudenregenschool


Goudenregenlaan 1
1214 NC Hilversum
t: 035 - 624 31 52
e: directie@goudenregenschool.nl
w: www.goudenregenschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Rembrandtlaan site - main office and students aged 8 to 12
International Primary School

Rembrandtlaan 30
1213 BH Hilversum
t: 035 - 621 60 53
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Frans Halslaan site - for students aged 4 to 8
International Primary School

Frans Halslaan 57A
1213 BK Hilversum
t: 035 - 693 06 41
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Mondrian site - for all primary ages, 4 to 12
International Primary School

Minckelersstraat 36
1221 KH Hilversum
t: 035 - 303 71 63
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Jan van Rijckenborghschool

Kleinschalig betekenisvol onderwijs met aandacht voor de grote levensvragen

’s-Gravesandelaan 15-17
1222 SX Hilversum
t: 035 - 683 29 13
e: directie@jvrhilversum.nl
w: www.jvrhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lelyschool


Lopes Diaslaan 85
1222 VC Hilversum
t: 035 - 642 09 80
e: directie@lelyschool.nl
w: www.lelyschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lorentzschool

Hoofdlocatie
Daltononderwijs

Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum
t: 035 - 685 58 23
e: directielorentz@obslorentzschool.nl
w: www.obslorentzschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lorentzschool

Nevenlocatie
Daltononderwijs

Van het Hoffplein 2
1223 EG Hilversum
t: 035 - 685 30 21
e: directielorentz@obslorentzschool.nl
w: www.obslorentzschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Sterrenschool Hilversum

Kleinschalige school met oog voor talenten

Huygensstraat 35
1222 TJ Hilversum
t: 035 - 685 19 19
e: directie@sterrenschoolhilversum.nl
w: www.sterrenschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Taalschool

Onderwijs voor nieuwkomers

Jan Blankenlaan 8
1222 SW HILVERSUM
t: 035 - 206 70 10
e: directie@dedubbeldekker.nl
w: www.taalschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IKC Villa Vrolik


Harry Banninkstraat 3
1223 MP Hilversum
t: 035 642 60 20
e: directie@ikcvillavrolik.nl
w: www.ikcvillavrolik.nl

link naar scholen op de kaart
x

Violenschool

Nederlandstalig onderwijs en TPO (tweetalig onderwijs).

Violenstraat 3
1214 CJ Hilversum
t: 035 621 17 03
e: directie@violenschool.nl
w: www.violenschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Vondelschool


Schuttersweg 36
1217 PZ Hilversum
t: 035 - 621 16 16
e: directie@vondelschoolhilversum.nl
w: www.vondelschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IKC De Wijde Blik

Kleinschalige school met oog voor talenten

Augustinushof 59
1216 LD Hilversum
t: 035 - 6216142
e: directie@ikcdewijdeblik.nl
w: www.ikcdewijdeblik.nl

link naar scholen op de kaart
x

De Windkanter

Vrije Schoolonderwijs

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
t: 035 - 685 17 76
e: directie@dewindkanter.nl
w: www.dewindkanter.nl

link naar scholen op de kaart