Stip Hilversum met STIP de beste werkgever in het basisonderwijs!

02 september 2020   |   307 keer bekeken

Dit is Stip Hilversum

Stip Hilversum ziet het als haar missie om openbaar en algemeen toegankelijk primair onderwijs te bieden voor kinderen van 4 tot 13 jaar ongeacht afkomst, cultuur of religie.

Stip Hilversum is een organisatie van 16 openbare basisscholen op 20 verschillende locaties. De scholen hebben een divers onderwijsaanbod zodat ouders in Hilversum een bewuste keuze kunnen maken voor een school die past bij hun kind. Het onderwijs op de Stip-scholen varieert van tweetalig en internationaal onderwijs tot speciale onderwijsconcepten als Dalton, vrijeschool of Sterrenschool. Daarnaast variëren de scholen in samenstelling en grootte, van 72 tot 465 leerlingen.

Niet alleen het onderwijsaanbod, maar ook de leerlingen op onze scholen zijn verschillend: niet alleen qua afkomst, levensovertuiging of seksuele geaardheid, maar ook qua vraag die ze aan de leerkrachten stellen: iedereen is welkom op onze Stip-scholen.

FILMPJE
https://youtu.be/wQ_AXhjqZ9o

Werken bij Stip Hilversum

Op de scholen werken betrokken, inspirerende leerkrachten die trots zijn op hun vak en houden van een uitdaging. Leerkrachten werken net als leerlingen veel samen onder het motto: ’Met én van elkaar leren’. Dit gebeurt onder andere in de eigen Stip Academie waarin scholing wordt aangeboden. In deze Stip Academie worden ook maandelijks speciale lezingen voor ouders gehouden, waarbij ervaringen en kennis worden gedeeld.

Lef en ondernemerschap

Stip Hilversum zorgt ervoor dat de verschillende openbare basisscholen in Hilversum samenwerken en hun expertise delen. Daarnaast voegen de medewerkers van het bestuurskantoor van Stip Hilversum veel expertise toe aan de scholen onder andere op het gebied van organisatie, onderwijs, huisvesting, personeel en financiën. Stip Hilversum begeleidt, ondersteunt, stuurt en monitort de schooldirecteuren en intern begeleiders van de scholen en creëert de faciliteiten zodat deze van en met elkaar kunnen leren. Daarnaast staat Stip Hilversum aan de wieg van veel vernieuwingen en nieuwe concepten binnen het onderwijs in Hilversum. De leerkrachten en andere medewerkers van de Stip-scholen gaan vernieuwingen niet uit de weg. Stip Hilversum kenmerkt zich dan ook door lef en ondernemerschap.

Personeelsbeleid

Binnen Stip Hilversum denken we in mogelijkheden in plaats van in problemen en reageren we pro-actief in plaats van reactief op de vragen van deze tijd. Wij geven op deze wijze een krachtig antwoord op de uitdagingen waar onze sector mee te maken heeft of krijgt. We sturen daarbij actief op kwalitatief sterk personeelsbeleid, waar een prettige, lerende werkomgeving, werkdrukvermindering en proactief vervangingsbeleid onderdelen van zijn.

Lerende organisatie

Stip Hilversum is een lerende organisatie, die altijd in beweging is. We vinden het belangrijk de lerende organisatie verder uit te bouwen met als doel de vakkundigheid van beginnende én ervaren leerkrachten, intern begeleiders en directeuren op hoog niveau te houden en te vergroten. Onze eigen Stip academie, kennisnetwerken, uitgebreide begeleidings- en een coachingstraject voor startende leerkrachten en kweekvijvertrajecten zijn daar een mooie voorbeelden van.

Leren met en van elkaar

In onze organisatie stimuleren we het leren met én van elkaar, onder andere door interne audits die worden uitgevoerd door onze medewerkers van de verschillende scholen. Daarnaast krijgen de leerteams binnen de scholen en bovenschools rond bepaalde (onderzoeks-)vragen steeds meer vorm.

Meedenken over innovatie en verbetering

Wij stimuleren medewerkers mee te denken over innovatie en verbetering. We vinden het belangrijk dat goede ideeën en initiatieven gehoord en gesteund worden. Bij de uitvoering van deze initiatieven zetten we zoveel mogelijk onze eigen medewerkers in, zodat er ruimte is voor talent én ontwikkeling. Medewerkers weten dat – als er een goed onderbouwd plan ligt - er veel mogelijk is binnen Stip Hilversum. Hierdoor ontstaat beleid dat, daar waar mogelijk op alle niveaus van onderaf komt en waarbij de verantwoordelijkheid bij de professionals op de werkvloer ligt.

Oog voor werkdruk

Stip Hilversum maakt werk van goed personeelsbeleid. Naast het vormgeven van de lerende organisatie, de uitgebreide begeleidings- en coachingstrajecten voor startende leerkrachten, inspirerende leerteams en audits hebben we oog voor de ervaren werkdruk door leerkrachten. We willen graag dat leerkrachten zich zoveel mogelijk kunnen richten op wat ze het allerliefste doen: werken met leerlingen. Helaas lukt het niet altijd om de ervaren werkdruk weg te nemen. Een veel gehoorde klacht is dat vooral de verplichting om veel vast te moeten leggen en te documenteren tot werkstress leidt.

Om die reden heeft een van de Stip-scholen in 2017 deelgenomen aan de pilot ‘Operatie Regels Ruimen’. Ook is Stip Hilversum samen met CorDeo scholengroep en TNO een onderzoek gestart naar werkdruk en vitaliteit in het onderwijs. We onderzoeken hoe we de werkdruk in het onderwijs kunnen verminderen en de vitaliteit van leerkrachten kunnen vergroten.

Goede begeleiding bij ziekteverzuim

Het ziekteverzuim binnen Stip Hilversum ligt laag. Maar natuurlijk komt het ook bij ons voor dat medewerkers voor korte of langere tijd ziek zijn. Als dit het geval is doet Stip Hilversum er alles aan om leerkrachten en andere medewerkers goed te begeleiden en zorgen we ervoor dat zieke, afwezige leerkrachten vervangen worden, door bekwame mensen uit onze eigen vervangerspool. Helaas lukt dat door de krapte op de arbeidsmarkt niet altijd, maar er wordt door de directeuren en de P&O-afdeling van Stip Hilversum alles aan gedaan om vacatures snel te vervullen en genoeg geschikte invallers beschikbaar te hebben.

Opleidingsscholen

Om ook in de toekomst interessant te blijven als werkgever, is het streven dat alle Stip-scholen een opleidingsschool worden. Door samenwerking met de Hogeschool Utrecht en andere pabo’s en lerarenopleidingen brengen we jonge leerkrachten (in opleiding) de scholen in, om ons een spiegel voor te houden en mee te denken rond innovaties; daarnaast hopen we onszelf aan die studenten te presenteren als toekomstige werkgever, aangezien we de komende jaren ook binnen Stip Hilversum het hoofd moeten bieden aan de vergrijzing van het onderwijs.
x

Stip Hilversum

Bestuurbureau

Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum
t: 035 - 622 13 70
e: info@stiphilversum.nl
w: www.stiphilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

De Gooise Daltonschool

Daltononderwijs, tweetalig onderwijs (Engels en Nederlands)

Vuurvlindermeent 56
1218 GZ Hilversum
t: 035 - 691 24 46
e: directie@degooisedaltonschool.nl
w: www.degooisedaltonschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

O.B.S. De Dubbeldekker

Intensief taalonderwijs (schakelklassen)

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
t: 035 - 685 17 76
e: directie@dedubbeldekker.nl
w: www.dedubbeldekker.nl

link naar scholen op de kaart
x

O.B.S. Elckerlyc


Van Hogendorplaan 1A
1215 EG Hilversum
t: 035 - 624 91 50
e: directie@elckerlycschool.nl
w: www.elckerlycschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Fabritiusschool

Hoofdlocatie

Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum
t: 035 - 621 17 02
e: directie@fabritiusschool.nl
w: www.fabritiusschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Fabritiusschool

Nevenlocatie

Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum
t: 035 - 624 19 05
e: directie@fabritiusschool.nl
w: www.fabritiusschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Goudenregenschool


Goudenregenlaan 1
1214 NC Hilversum
t: 035 - 624 31 52
e: directie@goudenregenschool.nl
w: www.goudenregenschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Rembrandtlaan site - main office and students aged 8 to 12
International Primary School

Rembrandtlaan 30
1213 BH Hilversum
t: 035 - 621 60 53
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Frans Halslaan site - for students aged 4 to 8
International Primary School

Frans Halslaan 57A
1213 BK Hilversum
t: 035 - 693 06 41
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Mondrian site - for all primary ages, 4 to 12
International Primary School

Minckelersstraat 36
1221 KH Hilversum
t: 035 - 303 71 63
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Jan van Rijckenborghschool

Kleinschalig betekenisvol onderwijs met aandacht voor de grote levensvragen

’s-Gravesandelaan 15-17
1222 SX Hilversum
t: 035 - 683 29 13
e: directie@jvrhilversum.nl
w: www.jvrhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lelyschool


Lopes Diaslaan 85
1222 VC Hilversum
t: 035 - 642 09 80
e: directie@lelyschool.nl
w: www.lelyschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lorentzschool

Hoofdlocatie
Daltononderwijs

Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum
t: 035 - 685 58 23
e: directielorentz@obslorentzschool.nl
w: www.obslorentzschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lorentzschool

Nevenlocatie
Daltononderwijs

Van het Hoffplein 2
1223 EG Hilversum
t: 035 - 685 30 21
e: directielorentz@obslorentzschool.nl
w: www.obslorentzschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Sterrenschool Hilversum

Kleinschalige school met oog voor talenten

Huygensstraat 35
1222 TJ Hilversum
t: 035 - 685 19 19
e: directie@sterrenschoolhilversum.nl
w: www.sterrenschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Taalschool

Onderwijs voor nieuwkomers

Jan Blankenlaan 8
1222 SW HILVERSUM
t: 035 - 206 70 10
e: directie@dedubbeldekker.nl
w: www.taalschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IKC Villa Vrolik


Harry Banninkstraat 3
1223 MP Hilversum
t: 035 642 60 20
e: directie@ikcvillavrolik.nl
w: www.ikcvillavrolik.nl

link naar scholen op de kaart
x

Violenschool

Nederlandstalig onderwijs en TPO (tweetalig onderwijs).

Violenstraat 3
1214 CJ Hilversum
t: 035 621 17 03
e: directie@violenschool.nl
w: www.violenschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Vondelschool


Schuttersweg 36
1217 PZ Hilversum
t: 035 - 621 16 16
e: directie@vondelschoolhilversum.nl
w: www.vondelschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IKC De Wijde Blik

Kleinschalige school met oog voor talenten

Augustinushof 59
1216 LD Hilversum
t: 035 - 6216142
e: directie@ikcdewijdeblik.nl
w: www.ikcdewijdeblik.nl

link naar scholen op de kaart
x

De Windkanter

Vrije Schoolonderwijs

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
t: 035 - 685 17 76
e: directie@dewindkanter.nl
w: www.dewindkanter.nl

link naar scholen op de kaart