Vacature Voorzitter Raad van Toezicht Stip Hilversum

29 december 2021   |   128 keer bekeken

De openbare Stip-scholen zijn voor iedereen toegankelijk en staan midden in de samenleving. Ze doen recht aan de verscheidenheid van leerlingen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Iedereen is welkom op de openbare school. Op de openbare school respecteren wij elkaar en hebben wij aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen de leerlingen. Wij zorgen ervoor dat ieder kind en iedere leerkracht zich thuis voelt, ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

De stichting STIP Hilversum bestaat uit 16 openbare basisscholen verspreid over 20 locaties, waarvan er 8 een monumentale status hebben. De stichting verzorgt met ruim 350 collega’s onderwijs aan 3500 leerlingen. Naast regulier openbaar onderwijs biedt STIP ook onder andere Daltononderwijs, tweetalig en internationaal Engels onderwijs, en vrije school- onderwijs. Allemaal anders, maar allemaal met dezelfde STIP missie om goed openbaar onderwijs te bieden.

De stichting kent een besturingsmodel met een Raad van Toezicht en een tweehoofdig collegiaal College van Bestuur. In de uitvoering van bestuur en toezicht wordt de Code Goed Bestuur van de PO-raad gehanteerd. De besturingsstructuur van het College van Bestuur is afgelopen jaar gewijzigd van een enkelvoudig bestuur naar een tweehoofdig College van Bestuur. Een nieuw lid van het College van Bestuur zal in januari 2022 aantreden.

Omdat de termijn van de zittende voorzitter verloopt, is de Raad van Toezicht op zoek naar een nieuwe voorzitter. Vanwege de samenstelling van de huidige Raad van Toezicht wordt gezocht naar een ervaren voorzitter met een stevige financiële/bedrijfskundige achtergrond en bij voorkeur kennis van ontwikkeling en instandhouding en onderhoud van vastgoed.

Taken/ rollen voorzitter Raad van Toezicht


De Raad van Toezicht houdt toezicht op de besturing van de organisatie en heeft de volgende taken, verantwoordelijkheden en rollen:
 • werkgeverschap van het College van Bestuur;
 • klankbord en adviseren van het College van Bestuur;
 • toetsing van de besluitvorming;
 • verbinding houden en informatie verkrijgen vanuit de alle lagen in de organisatie:
 • werk- en locatiebezoeken.
De Raad van Toezicht is zo samengesteld dat de expertise die nodig is om de strategische, bestuurlijke en inhoudelijke processen binnen STIP op merites te kunnen wegen en beoordelen ruim aanwezig is. In de huidige samenstelling is zowel kennis van juridische en financiële zaken, HR, governance en kennis van (passend) onderwijs aanwezig. Ook is het ‘regionale perspectief’ vertegenwoordigd. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en streeft ernaar een weerspiegeling te worden van de diversiteit van het leerlingenbestand.

De afgelopen periode kenmerkt zich door een intensieve inzet van de Raad van Toezicht bij de benoeming van een tweehoofdig collegiaal College van Bestuur. De uitdaging waar de Raad van Toezicht en de voorzitter de komende periode voor staan, vraagt een goede en constructieve samenwerking met het College van Bestuur. Inhoudelijk staan ambities rondom goed onderwijs, de samenwerking met de kinderopvang, het onderhoud van de gebouwen en in het bijzonder de monumenten en de uitdagingen op de arbeidsmarkt hoog op de agenda.

Algemeen profiel leden Raad van Toezicht


De Raad van Toezicht heeft de opdracht toezicht te houden met een juist evenwicht tussen betrokkenheid en afstand. Zij moet in staat zijn maatschappelijke signalen tijdig op te vangen, deze te vertalen naar de gewenste ontwikkeling van STIP en een professionele sparringpartner te zijn voor het College van Bestuur. Daarnaast beoordeelt zij de voorstellen van het College van Bestuur op inhoud, proces en impact.

Alle Leden van de Raad van Toezicht voldoen aan de volgende algemene kenmerken:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • onderschrijven van het doel, de grondslag, het karakter en de waarden van Stip;
 • affiniteit met het openbaar onderwijs en de regio ( is een pre);
 • beschikken over een natuurlijk gezag en leiderschap;
 • in staat zijn integraal toezicht te houden en oog voor de verschillende, soms tegenstrijdige belangen;
 • onderzoekend zijn, open gesprekken kunnen voeren en de kunst van luisteren en doorvragen verstaan;
 • in staat om hoofdlijnen van beleid te beoordelen en snel de essentie zien, goede vragen kunnen stellen en een oordeel kunnen vormen;
 • constructief-kritische houding;
 • maatschappelijk actief en betrokken;
 • voldoende tijd en beschikbaarheid om de rol goed in te kunnen vullen.
 • Aanvullende eisen voorzitter Raad van Toezicht

Voor de rol van voorzitter is belangrijk dat deze:

 • een verbinder is die gezag uitstraalt, consciëntieus, rol- en koersvast en besluitvaardig is en in staat de rust te bewaren in tijden van bestuurlijke drukte en complexiteit;
 • beschikt over ruime ervaring als toezichthouder. Ervaring als voorzitter Raad van Toezicht is een pre;
 • zorgt voor groei van het team van de raad en de expertise van de verschillende leden optimaal benut;
 • een stevige en inspirerende sparringpartner is voor het College van Bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;
 • rolvast is en goed omgaat met afstand en nabijheid;
 • vermogen om de adviserende en toezichthoudende taak in teamverband uit te oefenen en tegelijkertijd zowel autonoom te zijn als open te staan voor inbreng van anderen;
 • plaatsneemt in de auditcommissie en in de remuneratiecommissie.

Specifieke eisen

Specifieke kennis en ervaring op het gebied van financiën en vastgoed:
 • bewezen sparringpartner voor de bestuurder, controller en accountant, eventueel als lid van een auditcommissie;
 • ervaring hebben met bedrijfsvoering processen in het algemeen en financiële processen in het bijzonder, binnen een organisatie met enige omvang en complexiteit, bij voorkeur binnen het publieke domein;
 • Kennis en ervaring van vastgoed is een pre.

Solliciteren

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van Lidewij Geertsma. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl, hier vindt u ook de volledige profielschets.
https://www.wesselopartners.nl/vacature/voorzitter-raad-van-toezicht-2021-00192/


Filmpjes
Vergoot je vakkundigheid
"Bij Stip word je gestimuleerd te blijven leren: Door het enthousiasme van onze directeur hebben wij ons verdiept in de opleiding Master Expertleerkracht Primair Onderwijs (MEPO) van de Hogeschool Utrecht. "
Cindy de Haas, Naomi Calis, Eva Arink

Dit is Stip Hilversum

Stip Hilversum is een organisatie van 16 openbare basisscholen op 20 verschillende locaties. De scholen hebben een divers onderwijsaanbod zodat ouders in Hilversum een bewuste keuze kunnen maken voor een school die past bij hun kind. Het onderwijs op de Stip-scholen varieert van tweetalig en internationaal onderwijs tot speciale onderwijsconcepten als Dalton, vrijeschool of Sterrenschool.

Daarnaast variëren de scholen in samenstelling en grootte, van 72 tot 465 leerlingen. Niet alleen het onderwijsaanbod, maar ook de leerlingen op onze scholen zijn verschillend: niet alleen qua afkomst, levensovertuiging of seksuele geaardheid, maar ook qua vraag die ze aan de leerkrachten stellen

Stip Hilversum ziet het als haar missie om openbaar en algemeen toegankelijk primair onderwijs te bieden voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar ongeacht afkomst, cultuur of religie. Iedereen is welkom op onze Stip-scholen.

WIJ ZIJ STIP
SAMEN MEER
DAN UNIEK!

Stip Hilversum is een lerende organisatie, die altijd in beweging is.

We vinden het belangrijk de lerende organisatie verder uit te bouwen. Ook vinden we het essentieel de vakkundigheid van beginnende én ervaren leerkrachten, intern begeleiders en directeuren op hoog niveau te houden en te vergroten. Dat doen we onder andere via:
 • Onze eigen Stip Academie
 • Kennisnetwerken (zoals het Netwerk Jonge Kind, Netwerk groep 8 en het ICT Netwerk )
 • Uitgebreide begeleidings- en een coachingstrajecten voor startende leerkrachten en IB-ers
 • Kweekvijvertrajecten voor internbegeleiders en directeuren
 • Daarnaast worden werknemers gestimuleerd zich te blijven ontwikkelen door opleidingen te volgen.

Op deze manier stimuleren we het leren met én van elkaar.Neem jij graag initiatieven? Denk dan mee over innovatie en verbetering!

Wij stimuleren medewerkers mee te denken over innovatie en verbetering. We vinden het belangrijk dat goede ideeën en initiatieven gehoord en gesteund worden. Bij de uitvoering van deze initiatieven zetten we zoveel mogelijk onze eigen medewerkers in, zodat er ruimte is voor talent én ontwikkeling.  De leerkrachten en andere medewerkers van de Stip-scholen gaan vernieuwingen niet uit de weg. Medewerkers van Stip Hilversum kenmerken zich dan ook door lef en ondernemerschap. 

Bij Stip Hilversum is er veel mogelijk.

Medewerkers weten dat – als er een goed onderbouwd plan ligt - er veel mogelijk is binnen Stip Hilversum. Hierdoor ontstaat beleid dat, daar waar mogelijk op alle niveaus van onderaf komt en waarbij de verantwoordelijkheid bij de professionals op de werkvloer ligt. 

Heb jij ook een ja, en! instelling?

Stip medewerkers kijken verder dan hun eigen leslokaal en school. Medewerkers werken vanuit een gezamenlijke doelstelling (de gezamenlijke doelen van Stip Hilversum en de doelen van de school) vanuit heldere rollen en verantwoordelijkheden. Initiatieven ontwikkelen, nascholing en verdieping van het vak zijn vanzelfsprekend. Medewerkers van Stip Hilversum zijn bereid om met enthousiasme en energie te vernieuwen en denken in oplossingen. Bij Stip maken we van een probleem een mogelijkheid. In plaats van een ‘ja maar’-cultuur gaan wij voor een ‘ja en!’-instelling!

Wil jij ook doelen en resultaten te behalen, zodat je het beste uit jezelf én jouw leerlingen kan halen? Herken jij je in bovenstaande punten? Solliciteer dan vandaag nog op een van de openstaande vacatures of stuur een open sollicitatie.


Oog voor werkdruk en gezondheid

Stip Hilversum maakt werk van goed personeelsbeleid. Naast het vormgeven van de lerende organisatie, de uitgebreide begeleidings- en coachingstrajecten voor startende leerkrachten, inspirerende leerteams, kennisnetwerken en audits hebben we oog voor de ervaren werkdruk door leerkrachten. We willen graag dat leerkrachten zich zoveel mogelijk kunnen richten op wat ze het allerliefste doen: werken met leerlingen.

Helaas lukt het niet altijd om de ervaren werkdruk weg te nemen. Maar Stip Hilversum blijft zoeken naar oplossingen. Zo is Stip Hilversum in 2020 samen met CorDeo scholengroep en TNO een onderzoek gestart naar werkdruk en vitaliteit in het onderwijs. We onderzoeken hoe we de werkdruk in het onderwijs kunnen verminderen en de vitaliteit van leerkrachten kunnen vergroten. Op basis hiervan gaan we aan de komende jaren aan de slag met concrete acties.

Professionele invalpool

Het ziekteverzuim binnen Stip Hilversum ligt laag. Maar natuurlijk komt het ook bij ons voor dat medewerkers voor korte of langere tijd ziek zijn. Kan jij door ziekte een dag niet werken, dan kun je vertrouwen op professionele leerkrachten uit onze eigen invalpool die jouw klas goed opvangen.   

Werken in de invalpool?

Hou jij van afwisseling, wil je veel leren maar wil je wel een vast salaris? Start dan als leerkracht vanuit onze invalpool. Klik hier voor meer informatie over de invalpool

Speerpunten voor en van medewerkers

Lees meer over onze speerpunten in de digitale folder van ons Strategisch Beleidsplan

Maak het verschil bij Stip Hilversum!

Solliciteren bij STIP is een eitje!

1
2
3
4
5
6
Solliciteer in zes stappen bij Stip Hilversum
Kennismaken
Geschikt voor de vacature? Dan neemt de directeur  van de school contact met je op om kennis te maken.
Eerste gesprek
Je komt langs voor een kop koffie of thee en een goed gesprek.
Vervolggesprek

Hebben we een klik, dan volgt er een tweede gesprek.

Contractvoorstel
We doen jou een passend voorstel.
In dienst
Welkom bij Stip Hilversum!
Altijd op de hoogte van de laatste vacatures?
x

Stip Hilversum

Bestuurbureau

Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum
t: 035 - 622 13 70
e: info@stiphilversum.nl
w: www.stiphilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

De Gooise Daltonschool

Daltononderwijs, tweetalig onderwijs (Engels en Nederlands)

Vuurvlindermeent 56
1218 GZ Hilversum
t: 035 - 691 24 46
e: directie@degooisedaltonschool.nl
w: www.degooisedaltonschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

O.B.S. De Dubbeldekker

Intensief taalonderwijs (schakelklassen)

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
t: 035 - 685 17 76
e: directie@dedubbeldekker.nl
w: www.dedubbeldekker.nl

link naar scholen op de kaart
x

O.B.S. Elckerlyc


Van Hogendorplaan 1A
1215 EG Hilversum
t: 035 - 624 91 50
e: directie@elckerlycschool.nl
w: www.elckerlycschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Fabritiusschool

Hoofdlocatie

Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum
t: 035 - 621 17 02
e: directie@fabritiusschool.nl
w: www.fabritiusschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Fabritiusschool

Nevenlocatie

Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum
t: 035 - 624 19 05
e: directie@fabritiusschool.nl
w: www.fabritiusschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Goudenregenschool


Goudenregenlaan 1
1214 NC Hilversum
t: 035 - 624 31 52
e: directie@goudenregenschool.nl
w: www.goudenregenschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Rembrandtlaan site - main office and students aged 8 to 12
International Primary School

Rembrandtlaan 30
1213 BH Hilversum
t: 035 - 621 60 53
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Frans Halslaan site - for students aged 4 to 8
International Primary School

Frans Halslaan 57A
1213 BK Hilversum
t: 035 - 693 06 41
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Mondrian site - for all primary ages, 4 to 12
International Primary School

Minckelersstraat 36
1221 KH Hilversum
t: 035 - 303 71 63
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Jan van Rijckenborghschool

Kleinschalig betekenisvol onderwijs met aandacht voor de grote levensvragen

’s-Gravesandelaan 15-17
1222 SX Hilversum
t: 035 - 683 29 13
e: directie@jvrhilversum.nl
w: www.jvrhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lelyschool


Lopes Diaslaan 85
1222 VC Hilversum
t: 035 - 642 09 80
e: directie@lelyschool.nl
w: www.lelyschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lorentzschool

Hoofdlocatie
Daltononderwijs

Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum
t: 035 - 685 58 23
e: directielorentz@obslorentzschool.nl
w: www.obslorentzschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lorentzschool

Nevenlocatie
Daltononderwijs

Van het Hoffplein 2
1223 EG Hilversum
t: 035 - 685 30 21
e: directielorentz@obslorentzschool.nl
w: www.obslorentzschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Sterrenschool Hilversum

Kleinschalige school met oog voor talenten

Huygensstraat 35
1222 TJ Hilversum
t: 035 - 685 19 19
e: directie@sterrenschoolhilversum.nl
w: www.sterrenschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Taalschool

Onderwijs voor nieuwkomers

Jan Blankenlaan 8
1222 SW HILVERSUM
t: 035 - 206 70 10
e: directie@dedubbeldekker.nl
w: www.taalschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IKC Villa Vrolik


Harry Banninkstraat 3
1223 MP Hilversum
t: 035 642 60 20
e: directie@ikcvillavrolik.nl
w: www.ikcvillavrolik.nl

link naar scholen op de kaart
x

Violenschool

Nederlandstalig onderwijs en TPO (tweetalig onderwijs).

Violenstraat 3
1214 CJ Hilversum
t: 035 621 17 03
e: directie@violenschool.nl
w: www.violenschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Vondelschool


Schuttersweg 36
1217 PZ Hilversum
t: 035 - 621 16 16
e: directie@vondelschoolhilversum.nl
w: www.vondelschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IKC De Wijde Blik

Kleinschalige school met oog voor talenten

Augustinushof 59
1216 LD Hilversum
t: 035 - 6216142
e: directie@ikcdewijdeblik.nl
w: www.ikcdewijdeblik.nl

link naar scholen op de kaart
x

De Windkanter

Vrije Schoolonderwijs

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
t: 035 - 685 17 76
e: directie@dewindkanter.nl
w: www.dewindkanter.nl

link naar scholen op de kaart