Even voorstellen 3 nieuwe directeuren

08 september 2021   |   186 keer bekeken
Stip Openbaar Basisonderwijs Hilversum stelt graag 3 nieuwe directeuren aan u voor. Zij zijn per 1 augustus begonnen.

Paula Baxter directeur van de International Primary School Hilversum

Paula Baxter heeft drie decennia aan onderwijspraktijk en leiderschapskennis, opgedaan op maar liefst 10 verschillende internationale scholen op vier continenten. Paula is de afgelopen 19 jaar schoolhoofd geweest en heeft daarvoor lesgegeven op IB-scholen.Paula:

“Geen leerling is hetzelfde en het is van essentieel belang dat instructie zorgvuldig is afgestemd op en aansluit bij het niveau van onze leerlingen. Goed onderwijs is de sleutel tot een evenwichtige ontwikkeling, zodat leerlingen hun talenten maximaal kunnen ontplooien.
Als de nieuwe directeur van IPS Hilversum zie ik het als mijn taak om zowel leerlingen en leraren te motiveren en leergierigheid te versterken. Ouders spelen hierin een cruciale rol. Hun betrokkenheid is van groot belang.
Leren begint met het aangaan van relaties. Wanneer kinderen zich verbonden, ondersteund en veilig voelen, kunnen ze creatief denken, problemen oplossen en hun persoonlijke nieuwsgierigheid verder uitdiepen. Wanneer leraren hun leerlingen persoonlijk kennen en begrijpen hoe elk kind leert, kunnen ze hen uitdagen en ondersteuning geven die de leerling nodig heeft om te groeien.
Centraal in het IB onderwijs staat onderzoekend, transdisciplinair onderwijs. Ook bij IPS Hilversum is dit onze prioriteit en zijn het de bouwstenen die onze leerlingen succesvol voorbereiden op de wereld om hun heen .”

Volg Paul Baxter via Twitter

Over International Primary School Hilversum/ IPS Hilversum

De IPS biedt openbaar basisonderwijs aan met name kinderen van Expats die tijdelijk in Nederland wonen. De IPS volgt het International Baccalaureate (IB) programma, een onderwijsprogramma dat bij geaccrediteerde aangesloten scholen over de gehele wereld gelijk is. Expat-kinderen kunnen hierdoor hetzelfde onderwijs in andere landen volgen en pikken het curriculum in een nieuw land weer gemakkelijk op. Het is de missie van de International Primary School Hilversum, als IB World School, om haar leerlingen tot internationaal georiënteerde wereldburgers te laten ontwikkelen. De school biedt intercultureel onderwijs in een veilige, ondersteunende omgeving die zelfdiscipline, keuzevrijheid, motivatie en het leren van de Engelse taal bevordert. De IPS heeft 3 locaties: de Rembrandt-locatie, de Mondrian-locatie en de Frans Hals-locatie.

Kijk voor meer informatie over IPS Hilversum op: www.ipshilversum.nl

-----

Marije Stam, directeur Villa Vrolik

Marije Stam heeft jarenlange ervaring als schoolleider binnen het Daltononderwijs. Naast vakbekwaam schoolleider heeft Marije ook de opleiding voor Daltondirecteur gevolgd.
Als ervaren Daltonschoolleider heeft Marije veel zin om leiding te geven aan een mooie school als het IKC Villa Vrolik. Samen met het team bestaande uit zowel Stip- als Binkmedewerkers en de ouders wil Marije de school verder ontwikkelen tot een volgroeid IKC.


Marije Stam:
“Voor mij is het van belang dat team, ouders en kinderen zo optimaal mogelijk met elkaar samenwerken om er met elkaar voor te zorgen dat de school een fijne plek is. Leren doe je met je hoofd, je lijf en je hart. Leren van én met elkaar, open staan voor een ieder en samenwerken zijn daarin belangrijke pijlers. Leiding geven aan een nieuw, groeiend, IKC is een hele uitdaging. Er ligt op Villa Vrolik een stevige basis. Onderwijs en opvang vloeien, omdat er gewerkt wordt vanuit één visie, op een natuurlijke manier in elkaar over. De komende jaren zullen we steeds meer handen en voeten geven aan deze manier van werken.”

Over Villa Vrolik
In een open, licht en mooi modern gebouw in de wijk Anna’s Hoeve biedt Villa Vrolik kinderen van 2 t/m 13 jaar een totaalpakket aan Dalton-onderwijs, opvang én een peuterspeelzaal. Als team bundelt de school krachten, kennis en expertise. Onderwijs en opvang, leren en ontwikkelen, lopen naadloos in elkaar over.
IKC Villa Vrolik biedt kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen tot zelfstandige en ondernemende burgers van de 21e eeuw. In een veilige en vertrouwde omgeving daagt de school kinderen uit om te ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. Vanuit een logische organisatie en onder één dak werken we samen aan de doorgaande lijn van onderwijs, opvoeding en opvang.
Villa Vrolik is een plezierige en veilige omgeving waar kinderen samen spelen én leren.
Kijk voor meer informatie op: www.ikcvillavrolik.nl

---

Paul van Toledo, directeur van de Fabritiusschool

Paul heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van leer- en ontwikkelprocessen in allerlei organisaties. Recent heeft hij besloten de overstap te maken naar het primair onderwijs. Hij heeft de opleiding tot Schoolleider Vakbekwaam afgerond en ervaring opgedaan op een openbare basisschool in Amsterdam.Paul:
“Het is voor mij een grote eer om de goede reputatie en de kwaliteit van het onderwijs op de Fabritiusschool hoog te houden. Leren samenwerken en samenwerkend leren staat voor mij hierin centraal. Als directeur zal ik vanuit een menselijke maat, met besef voor historie en rekening houdend met het hele systeem, zorgen voor een prettige en succesvolle samenwerking met iedereen. Goede relaties opbouwen zie ik als dé bouwsteen om hieraan invulling te geven.
Ook zal ik samen met alle betrokkenen onderzoeken wat voor goeds er behouden moet worden, wat er verbeterd kan worden en misschien zelfs wel waar er vernieuwing wenselijk is.”

Over de Fabritiusschool

De Fabritiusschool is een openbare basisschool in de gemeente Hilversum en is onderdeel van Stip (Stichting Primair) Openbaar Onderwijs Hilversum. De Fabritiusschool kent twee locaties, beide zijn gevestigd in monumentale panden, die ontworpen zijn door architect W.M. Dudok. De locatie aan de Fabritiuslaan huisvest twee kleutergroepen en de groepen 5 t/m 8. De locatie Egelantierstraat heeft drie kleutergroepen en de groepen 3 en 4. De Fabritiusschool is een goede en plezierige school met orde en regelmaat, waar naar inschatting van alle betrokkenen goede pedagogische en didactische aspecten van vroeger en nu harmonieus zijn verenigd. De school is een plaats waar het kind zich veilig en geborgen voelt, waar iedereen goed onderwijs wordt geboden en waar constant aan de kwaliteit wordt gewerkt.
Kijk voor meer informatie op www.fabritiusschool.nl
x

Stip Hilversum

Bestuurbureau

Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum
t: 035 - 622 13 70
e: info@stiphilversum.nl
w: www.stiphilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

De Gooise Daltonschool

Daltononderwijs, tweetalig onderwijs (Engels en Nederlands)

Vuurvlindermeent 56
1218 GZ Hilversum
t: 035 - 691 24 46
e: directie@degooisedaltonschool.nl
w: www.degooisedaltonschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

O.B.S. De Dubbeldekker

Intensief taalonderwijs (schakelklassen)

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
t: 035 - 685 17 76
e: directie@dedubbeldekker.nl
w: www.dedubbeldekker.nl

link naar scholen op de kaart
x

O.B.S. Elckerlyc


Van Hogendorplaan 1A
1215 EG Hilversum
t: 035 - 624 91 50
e: directie@elckerlycschool.nl
w: www.elckerlycschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Fabritiusschool

Hoofdlocatie

Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum
t: 035 - 621 17 02
e: directie@fabritiusschool.nl
w: www.fabritiusschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Fabritiusschool

Nevenlocatie

Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum
t: 035 - 624 19 05
e: directie@fabritiusschool.nl
w: www.fabritiusschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Goudenregenschool


Goudenregenlaan 1
1214 NC Hilversum
t: 035 - 624 31 52
e: directie@goudenregenschool.nl
w: www.goudenregenschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Rembrandtlaan site - main office and students aged 8 to 12
International Primary School

Rembrandtlaan 30
1213 BH Hilversum
t: 035 - 621 60 53
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Frans Halslaan site - for students aged 4 to 8
International Primary School

Frans Halslaan 57A
1213 BK Hilversum
t: 035 - 693 06 41
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Mondrian site - for all primary ages, 4 to 12
International Primary School

Minckelersstraat 36
1221 KH Hilversum
t: 035 - 303 71 63
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Jan van Rijckenborghschool

Kleinschalig betekenisvol onderwijs met aandacht voor de grote levensvragen

’s-Gravesandelaan 15-17
1222 SX Hilversum
t: 035 - 683 29 13
e: directie@jvrhilversum.nl
w: www.jvrhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lelyschool


Lopes Diaslaan 85
1222 VC Hilversum
t: 035 - 642 09 80
e: directie@lelyschool.nl
w: www.lelyschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lorentzschool

Hoofdlocatie
Daltononderwijs

Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum
t: 035 - 685 58 23
e: directielorentz@obslorentzschool.nl
w: www.obslorentzschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lorentzschool

Nevenlocatie
Daltononderwijs

Van het Hoffplein 2
1223 EG Hilversum
t: 035 - 685 30 21
e: directielorentz@obslorentzschool.nl
w: www.obslorentzschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Sterrenschool Hilversum

Kleinschalige school met oog voor talenten

Huygensstraat 35
1222 TJ Hilversum
t: 035 - 685 19 19
e: directie@sterrenschoolhilversum.nl
w: www.sterrenschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Taalschool

Onderwijs voor nieuwkomers

Jan Blankenlaan 8
1222 SW HILVERSUM
t: 035 - 206 70 10
e: directie@dedubbeldekker.nl
w: www.taalschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IKC Villa Vrolik


Harry Banninkstraat 3
1223 MP Hilversum
t: 035 642 60 20
e: directie@ikcvillavrolik.nl
w: www.ikcvillavrolik.nl

link naar scholen op de kaart
x

Violenschool

Nederlandstalig onderwijs en TPO (tweetalig onderwijs).

Violenstraat 3
1214 CJ Hilversum
t: 035 621 17 03
e: directie@violenschool.nl
w: www.violenschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Vondelschool


Schuttersweg 36
1217 PZ Hilversum
t: 035 - 621 16 16
e: directie@vondelschoolhilversum.nl
w: www.vondelschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IKC De Wijde Blik

Kleinschalige school met oog voor talenten

Augustinushof 59
1216 LD Hilversum
t: 035 - 6216142
e: directie@ikcdewijdeblik.nl
w: www.ikcdewijdeblik.nl

link naar scholen op de kaart
x

De Windkanter

Vrije Schoolonderwijs

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
t: 035 - 685 17 76
e: directie@dewindkanter.nl
w: www.dewindkanter.nl

link naar scholen op de kaart