DE DUBBELDEKKER VERKRIJGT PREDICAAT TAALVRIENDELIJKE SCHOOL

06 april 2021   |   582 keer bekeken

Meertaligheid is geen probleem maar een rijkdom

Sinds 3 februari 2020 mag Basisschool De Dubbeldekker zich officieel een
Taalvriendelijke/Language Friendly school noemen. Een taalvriendelijke school staat open voor meertaligheid en beschouwt dit niet als een belemmering om te leren maar als een rijkdom.

 Directeur Jacqueline van den Bor: “Dit betekent dat wij de culturele identiteit van de
leerlingen, waar meertaligheid deel van uitmaakt, omarmen. De leraren doen een actief
beroep op het gebruik van de moedertaal en brengen dat in verbinding met het
Nederlands.”

Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat wanneer leerlingen de gelegenheid
krijgen hun thuistaal te gebruiken zij de schooltaal, in dit geval het Nederlands, sneller gaan
beheersen.

De Dubbeldekker is al drie jaar geleden begonnen met een oriëntatie op deze nieuwe
inzichten. De vakgroep taal nam daar het voortouw in en het schoolteam is vervolgens twee
jaar ondersteund door lector Ada van Dalen van het Marnix Onderwijs Centrum. Er werd een
visie ontwikkeld op meertaligheid waarin centraal staat dat het gebruik van de moedertaal in
verbinding wordt gebracht met het Nederlands.

Pauline Simons van de vakgroep taal en leraar in groep 7-8, kwam tijdens dat traject de Rutu
Foundation op het spoor (Rutu betekent in het Surinaamse Sranan ‘roots’).
Simons:”Deze stichting stimuleert het gebruik van de moedertaal in de school en versnelde
het proces waarin wij op dat moment zaten; het gaf ons handvatten om verdere invulling te
geven aan ons beleid.”

Lidy Peters van de vakgroep taal en intern begeleider: “Wij hebben met het team in kaart
gebracht wat we al doen als Taalvriendelijke school en wat nog in ontwikkeling is. Daarna
hebben we de aanvraag voor het predicaat ingediend. Het gebruik van de moedertaal wordt
nooit meer verboden op onze school én we maken gebruik van de taalvariëteit die onze
leerlingen en hun ouders bezitten. Om een paar voorbeelden te noemen: een nieuwe
leerling die Portugees spreekt, kan bijvoorbeeld goed geholpen worden door een klasgenoot
die dat ook doet. Een leerling die Pools spreekt maar moeite heeft met de uitleg van
sommen, kan uitleg krijgen van een klasgenoot die ook Pools spreekt. Leraren maken de
talen van de leerlingen zichtbaar in de klas. Het is geweldig om te zien hoe fijn leerlingen het
vinden wanneer er een beroep gedaan wordt op hun thuistaal.

We krijgen nu twee jaar de tijd van de Rutu Foundation om een Taalvriendelijk Taalplan te
ontwikkelen. Daarin kunnen we ondersteuning krijgen van de Foundation. Het team krijgt
toegang tot tools en een digitale bibliotheek.”
De Dubbeldekker ziet taal als basis om verder te komen in het leven. Als Taalvriendelijke
school krijgen de leerlingen optimale kansen voor de toekomst. Daarbij vindt de school het
belangrijk dat haar leerlingen een eigen identiteit kunnen ontwikkelen voor een kansrijke
deelname aan de maatschappij. Hun afkomst en thuistaal zijn een belangrijk onderdeel van
die identiteit.

Op 6 april werd feestelijk (coronaproof) de vlag van de Taalvriendelijke School gehesen
samen met de leerlingen en leerkrachten.

Kader 1

Uitgangspunten van de Taalvriendelijke De Dubbeldekker:
* Op onze school is iedereen welkom, ook leerlingen met een andere moedertaal (thuistaal)
dan het Nederlands. We beschouwen meertaligheid als een rijkdom.
* We geven onze leerlingen de ruimte hun moedertaal te spreken in de school.
* We geven ouders van onze leerlingen de ruimte hun moedertaal te spreken in de school.
* We stimuleren ouders hun moedertaal te onderhouden met hun kinderen.

Kader 2

De Rutu foundation for Intercultural Multilingual Education is een non-profit organisatie
gevestigd in Amsterdam en wordt ondersteund door taalwetenschappers aan Universiteiten
in Nederland, Canada, De Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Frankrijk.
Wereldwijd krijgen 200 miljoen kinderen les in een taal die zij (nog) niet beheersen.
Met het predicaat van de ‘Taalvriendelijke school’ streeft de Rutu Foundation naar een
wereld waarin alle kinderen toegang hebben tot een taalvriendelijke leeromgeving die hen
accepteert en waardeert om wie ze zijn.
Daarnaast is het doel van de Foundation dat in 2030 geen enkel kind meer wordt gestraft
voor het spreken van zijn of haar moedertaal op school.
In 2020 werd de Taalvriendelijke/Language Friendly school geselecteerd als een van de
meest inspirerende onderwijsinnovaties in Bilingual Education.
Er zijn inmiddels 12 Language Friendly Schools: 10 in Nederland, 1 in Canada en 1 in Spanje.
Media
  • Taalvriendelijke school
x

Stip Hilversum

Bestuurbureau

Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum
t: 035 - 622 13 70
e: info@stiphilversum.nl
w: www.stiphilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

De Gooise Daltonschool

Daltononderwijs, tweetalig onderwijs (Engels en Nederlands)

Vuurvlindermeent 56
1218 GZ Hilversum
t: 035 - 691 24 46
e: directie@degooisedaltonschool.nl
w: www.degooisedaltonschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

O.B.S. De Dubbeldekker

Intensief taalonderwijs (schakelklassen)

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
t: 035 - 685 17 76
e: directie@dedubbeldekker.nl
w: www.dedubbeldekker.nl

link naar scholen op de kaart
x

O.B.S. Elckerlyc


Van Hogendorplaan 1A
1215 EG Hilversum
t: 035 - 624 91 50
e: directie@elckerlycschool.nl
w: www.elckerlycschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Fabritiusschool

Hoofdlocatie

Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum
t: 035 - 621 17 02
e: directie@fabritiusschool.nl
w: www.fabritiusschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Fabritiusschool

Nevenlocatie

Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum
t: 035 - 624 19 05
e: directie@fabritiusschool.nl
w: www.fabritiusschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Goudenregenschool


Goudenregenlaan 1
1214 NC Hilversum
t: 035 - 624 31 52
e: directie@goudenregenschool.nl
w: www.goudenregenschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Rembrandtlaan site - main office and students aged 8 to 12
International Primary School

Rembrandtlaan 30
1213 BH Hilversum
t: 035 - 621 60 53
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Frans Halslaan site - for students aged 4 to 8
International Primary School

Frans Halslaan 57A
1213 BK Hilversum
t: 035 - 693 06 41
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Mondrian site - for all primary ages, 4 to 12
International Primary School

Minckelersstraat 36
1221 KH Hilversum
t: 035 - 303 71 63
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Jan van Rijckenborghschool

Kleinschalig betekenisvol onderwijs met aandacht voor de grote levensvragen

’s-Gravesandelaan 15-17
1222 SX Hilversum
t: 035 - 683 29 13
e: directie@jvrhilversum.nl
w: www.jvrhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lelyschool


Lopes Diaslaan 85
1222 VC Hilversum
t: 035 - 642 09 80
e: directie@lelyschool.nl
w: www.lelyschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lorentzschool

Hoofdlocatie
Daltononderwijs

Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum
t: 035 - 685 58 23
e: directielorentz@obslorentzschool.nl
w: www.obslorentzschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lorentzschool

Nevenlocatie
Daltononderwijs

Van het Hoffplein 2
1223 EG Hilversum
t: 035 - 685 30 21
e: directielorentz@obslorentzschool.nl
w: www.obslorentzschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Sterrenschool Hilversum

Kleinschalige school met oog voor talenten

Huygensstraat 35
1222 TJ Hilversum
t: 035 - 685 19 19
e: directie@sterrenschoolhilversum.nl
w: www.sterrenschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Taalschool

Onderwijs voor nieuwkomers

Jan Blankenlaan 8
1222 SW HILVERSUM
t: 035 - 206 70 10
e: directie@dedubbeldekker.nl
w: www.taalschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IKC Villa Vrolik


Harry Banninkstraat 3
1223 MP Hilversum
t: 035 642 60 20
e: directie@ikcvillavrolik.nl
w: www.ikcvillavrolik.nl

link naar scholen op de kaart
x

Violenschool

Nederlandstalig onderwijs en TPO (tweetalig onderwijs).

Violenstraat 3
1214 CJ Hilversum
t: 035 621 17 03
e: directie@violenschool.nl
w: www.violenschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Vondelschool


Schuttersweg 36
1217 PZ Hilversum
t: 035 - 621 16 16
e: directie@vondelschoolhilversum.nl
w: www.vondelschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IKC De Wijde Blik

Kleinschalige school met oog voor talenten

Augustinushof 59
1216 LD Hilversum
t: 035 - 6216142
e: directie@ikcdewijdeblik.nl
w: www.ikcdewijdeblik.nl

link naar scholen op de kaart
x

De Windkanter

Vrije Schoolonderwijs

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
t: 035 - 685 17 76
e: directie@dewindkanter.nl
w: www.dewindkanter.nl

link naar scholen op de kaart