Organisatie Stip Hilversum

De stichting Stip Openbaar Basisonderwijs Hilversum vormt het bevoegd gezag van 16 basisscholen met in totaal 21 locaties. Binnen Stip Hilversum bestaat een scheiding tussen het bestuur en het intern toezicht, door toepassing van het ‘Raad van Toezicht model‘.

Tot 2020 kende Stip een eenhoofdig bestuursmodel. Om het ambitieuze strategisch beleidsplan 2021-2024 te realiseren, naast behoud van de goede onderwijskwaliteit, kiest Stip de komende jaren voor een tweehoofdig college van bestuur, waarbij de leden over gelijkwaardige verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschikken.

Caroline van Veen is de bestuurder met het aandachtsgebied Onderwijs en Kwaliteit. Leonie van Meeteren neemt per januari 2022 het aandachtsgebied Bedrijfsvoering voor haar rekening.

Beide bestuurders zijn zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor alle bestuurstaken. De formele besluitvorming is voorbehouden aan het college van bestuur in volledige samenstelling.

De stichting heeft naast de Raad van Toezicht als interne toezichthouder de gemeenteraad als externe toezichthouder. De rollen van beide toezichthouders zijn vastgelegd in de statuten van de stichting.

Het bestuur van Stip Hilversum is te bereiken via bestuur@stiphilversum.nl.


Links: Leonie van Meeteren, rechts: Caroline van Veen

In het onderstaand schema wordt de structuur van de organisatie weergegeven:
Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stip Openbaar Basisonderwijs Hilversum is bereikbaar via raadvantoezicht@stiphilversum.nl.


MR en GMR

Ouders en personeelsleden kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Naast een MR per school heeft STIP Hilversum een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarbij van iedere school een personeelslid en een ouder lid is.
De GMR overlegt samen met het bestuur van Stip Hilversum over het gemeenschappelijk beleid dat gevoerd wordt binnen de stichting. Dit zijn bijvoorbeeld financiële onderwerpen zoals de begroting en de jaarrekening, maar ook personele of onderwijskundige beleidsafspraken die voor alle scholen gelden. De voorzitter van de GMR is te bereiken via gmrstip035@gmail.com.

College van Bestuur en staf

De schooldirecteuren worden met betrekking tot de beleidsontwikkeling ondersteund door het College van bestuur met stafmedewerkers.

Het College van bestuur wordt gevormd door:

• mevr. C.T.M. (Caroline) van Veen, lid College van bestuur;

• mevr. L. (Leonie) van Meeteren, lid College van bestuur.


Verder zijn op het Stip Bureau van Stip Hilversum werkzaam:

- de heer M. (Maarten) Bakker, ICT;

- mevrouw C. (Chantal) van Hoek, medewerker P&O;

- mevrouw G. (Gidget) Kegel, bovenschool IB;

- mevrouw C. (Chantal) Kwak, bovenschools IB;

- mevrouw M. (Marjan) Meijlink, P&O adviseur;

- de heer R. (Reinier) van Milligen, beleidsondersteuner Onderwijs & Kwaliteit;

- mevrouw L. (Lenie) Verkerk, beleidsondersteuner P&O;

- mevrouw M. (Marjolein) Visser, secretariaat en communicatie;

De onderstaande personen hebben zitting in de Raad van Toezicht van Stip Hilversum:

  • mevrouw S. Keulemans - ter Kuile (voorzitter)
  • de heer H. de Bruin (vice-voorzitter)
  • de heer P. Buisman
  • mevrouw E.S. van den Tweel
  • mevrouw A. Vermeulen

Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Oude Enghweg 2 (2e etage), 1217 JC Hilversum. Op deze etage van het bedrijvenverzamelgebouw bevinden zich werkruimtes, spreekkamers en een grote zaal, die gebruikt wordt voor diverse vergaderingen (o.a. van directeuren, intern begeleiders en verschillende netwerken) en andere bijeenkomsten, zoals scholingen en lezingen in de Stip Academie. Het telefoonnummer is (035) 622 13 70, het emailadres is info@stiphilversum.nl.


x

Stip Hilversum

Bestuurbureau

Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum
t: 035 - 622 13 70
e: info@stiphilversum.nl
w: www.stiphilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

De Gooise Daltonschool

Daltononderwijs, tweetalig onderwijs (Engels en Nederlands)

Vuurvlindermeent 56
1218 GZ Hilversum
t: 035 - 691 24 46
e: directie@degooisedaltonschool.nl
w: www.degooisedaltonschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

O.B.S. De Dubbeldekker

Intensief taalonderwijs (schakelklassen)

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
t: 035 - 685 17 76
e: directie@dedubbeldekker.nl
w: www.dedubbeldekker.nl

link naar scholen op de kaart
x

O.B.S. Elckerlyc


Van Hogendorplaan 1A
1215 EG Hilversum
t: 035 - 624 91 50
e: directie@elckerlycschool.nl
w: www.elckerlycschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Fabritiusschool

Hoofdlocatie

Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum
t: 035 - 621 17 02
e: directie@fabritiusschool.nl
w: www.fabritiusschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Fabritiusschool

Nevenlocatie

Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum
t: 035 - 624 19 05
e: directie@fabritiusschool.nl
w: www.fabritiusschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Goudenregenschool


Goudenregenlaan 1
1214 NC Hilversum
t: 035 - 624 31 52
e: directie@goudenregenschool.nl
w: www.goudenregenschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Rembrandtlaan site - main office and students aged 8 to 12
International Primary School

Rembrandtlaan 30
1213 BH Hilversum
t: 035 - 621 60 53
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Frans Halslaan site - for students aged 4 to 8
International Primary School

Frans Halslaan 57A
1213 BK Hilversum
t: 035 - 693 06 41
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Mondrian site - for all primary ages, 4 to 12
International Primary School

Minckelersstraat 36
1221 KH Hilversum
t: 035 - 303 71 63
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Jan van Rijckenborghschool

Kleinschalig betekenisvol onderwijs met aandacht voor de grote levensvragen

’s-Gravesandelaan 15-17
1222 SX Hilversum
t: 035 - 683 29 13
e: directie@jvrhilversum.nl
w: www.jvrhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lelyschool


Lopes Diaslaan 85
1222 VC Hilversum
t: 035 - 642 09 80
e: directie@lelyschool.nl
w: www.lelyschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lorentzschool

Hoofdlocatie
Daltononderwijs

Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum
t: 035 - 685 58 23
e: directielorentz@obslorentzschool.nl
w: www.obslorentzschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lorentzschool

Nevenlocatie
Daltononderwijs

Van het Hoffplein 2
1223 EG Hilversum
t: 035 - 685 30 21
e: directielorentz@obslorentzschool.nl
w: www.obslorentzschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Sterrenschool Hilversum

Kleinschalige school met oog voor talenten

Huygensstraat 35
1222 TJ Hilversum
t: 035 - 685 19 19
e: directie@sterrenschoolhilversum.nl
w: www.sterrenschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Taalschool

Onderwijs voor nieuwkomers

Jan Blankenlaan 8
1222 SW HILVERSUM
t: 035 - 206 70 10
e: directie@dedubbeldekker.nl
w: www.taalschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IKC Villa Vrolik


Harry Banninkstraat 3
1223 MP Hilversum
t: 035 642 60 20
e: directie@ikcvillavrolik.nl
w: www.ikcvillavrolik.nl

link naar scholen op de kaart
x

Violenschool

Nederlandstalig onderwijs en TPO (tweetalig onderwijs).

Violenstraat 3
1214 CJ Hilversum
t: 035 621 17 03
e: directie@violenschool.nl
w: www.violenschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Vondelschool


Schuttersweg 36
1217 PZ Hilversum
t: 035 - 621 16 16
e: directie@vondelschoolhilversum.nl
w: www.vondelschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IKC De Wijde Blik

Kleinschalige school met oog voor talenten

Augustinushof 59
1216 LD Hilversum
t: 035 - 6216142
e: directie@ikcdewijdeblik.nl
w: www.ikcdewijdeblik.nl

link naar scholen op de kaart
x

De Windkanter

Vrije Schoolonderwijs

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
t: 035 - 685 17 76
e: directie@dewindkanter.nl
w: www.dewindkanter.nl

link naar scholen op de kaart