Strategisch Beleidsplan 2021 - 2024

WIJ ZIJN STIP,
SAMEN MEER 
DAN UNIEK!


Kansen(on)gelijkheid, lerarentekort, huisvesting, en de nieuwe bekostigingssystematiek zijn de uitdagingen die nadrukkelijk spelen in het primair onderwijs. Daarnaast raken maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, globalisering, cybersecurity, woningmarkt, inclusie en diversiteit ons onderwijs.

Als Stip gaan we deze uitdagingen niet uit de weg. Binnen deze maatschappelijke context ontwikkelen we ons van een beheers- en resultaatgerichte cultuur naar een mensgerichte en innovatieve cultuur. Daar past de lerende organisatie bij.

Wij zoeken de juiste balans tussen enerzijds autonomie en eigenaarschap en anderzijds samenwerking en verbondenheid binnen de stichting. Dit doen we met respect voor ieders rol. Dit Strategisch Beleidsplan 2021-2024 (SBP) geeft richting aan Stip als organisatie en onze unieke scholen.


We schetsen een kader waarbinnen de scholen de komende jaren elk hun beleid kunnen vormgeven. Beleid dat past bij de visie van de eigen school. We houden rekening met het feit dat de schoolplannen medio 2020 zijn opgesteld en gedurende de looptijd van dit strategisch beleidsplan van toepassing blijven. Nieuwe schoolplannen zijn niet nodig, maar schoolplannen herijken we wel aan het nieuwe SBP.

Dit SBP beschrijft onze speerpunten, doelen en keuzes voor de komende jaren. Vanuit identiteit (wie zijn wij), missie (waarvoor zijn wij hier), visie (wat willen we samen creëren) en leidende principes (uitgangspunten voor ons handelen) komen we tot strategische speerpunten (waarmee gaan we aan de slag).

In jaarplannen werken we daarna uit hoe we onze doelstellingen realiseren. Het SBP is het kader waarmee we verantwoording afleggen aan de Raad van Toezicht, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de Inspectie van het Onderwijs. Dit SBP is opgesteld in nauwe samenwerking met directeuren, medewerkers, leerlingen, GMR, Raad van Toezicht, stafmedewerkers en stakeholders. Dank aan eenieder die heeft meegedacht!

Namens

• Caroline van Veen, lid College van bestuur
• Peter Velseboer, interim-lid College van bestuur

Download hier de digitale folder over het Strategisch Beleidsplan

Wij zijn Stip.
Van kleuter tot bestuurder en iedereen daartussen,
zijn we allemaal samen, maar toch uniek.
Samen op pad naar de toekomst.

We verbreden onze wereld door actief op zoek te gaan naar het onbekende.
We zijn nieuwsgierig naar de ander en de wereld om ons heen.
Verschillen verbinden ons met elkaar.

We zorgen goed voor onszelf en de ander.
Samen gaan we de uitdaging aan.
Samen op ontdekkingsreis. Hobbels gaan we daarbij niet uit de weg.
We voelen ons veilig en verbonden met elkaar.

We halen het beste uit onszelf door op zoek te gaan naar ons talent.
We zijn daarin eigenaar van ons eigen leerproces.

Ons onderwijsaanbod is gedegen, gevarieerd en uitdagend.
Zo worden we elke dag samen een beetje beter.

 

WIJ ZIJN STIP,
SAMEN MEER
DAN UNIEK!

 

 

x

Stip Hilversum

Bestuurbureau

Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum
t: 035 - 622 13 70
e: info@stiphilversum.nl
w: www.stiphilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

De Gooise Daltonschool

Daltononderwijs, tweetalig onderwijs (Engels en Nederlands)

Vuurvlindermeent 56
1218 GZ Hilversum
t: 035 - 691 24 46
e: directie@degooisedaltonschool.nl
w: www.degooisedaltonschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

O.B.S. De Dubbeldekker

Intensief taalonderwijs (schakelklassen)

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
t: 035 - 685 17 76
e: directie@dedubbeldekker.nl
w: www.dedubbeldekker.nl

link naar scholen op de kaart
x

O.B.S. Elckerlyc


Van Hogendorplaan 1A
1215 EG Hilversum
t: 035 - 624 91 50
e: directie@elckerlycschool.nl
w: www.elckerlycschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Fabritiusschool

Hoofdlocatie

Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum
t: 035 - 621 17 02
e: directie@fabritiusschool.nl
w: www.fabritiusschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Fabritiusschool

Nevenlocatie

Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum
t: 035 - 624 19 05
e: directie@fabritiusschool.nl
w: www.fabritiusschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Goudenregenschool


Goudenregenlaan 1
1214 NC Hilversum
t: 035 - 624 31 52
e: directie@goudenregenschool.nl
w: www.goudenregenschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Rembrandtlaan site - main office and students aged 8 to 12
International Primary School

Rembrandtlaan 30
1213 BH Hilversum
t: 035 - 621 60 53
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Frans Halslaan site - for students aged 4 to 8
International Primary School

Frans Halslaan 57A
1213 BK Hilversum
t: 035 - 693 06 41
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Mondrian site - for all primary ages, 4 to 12
International Primary School

Minckelersstraat 36
1221 KH Hilversum
t: 035 - 303 71 63
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Jan van Rijckenborghschool

Kleinschalig betekenisvol onderwijs met aandacht voor de grote levensvragen

’s-Gravesandelaan 15-17
1222 SX Hilversum
t: 035 - 683 29 13
e: directie@jvrhilversum.nl
w: www.jvrhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lelyschool


Lopes Diaslaan 85
1222 VC Hilversum
t: 035 - 642 09 80
e: directie@lelyschool.nl
w: www.lelyschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lorentzschool

Hoofdlocatie
Daltononderwijs

Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum
t: 035 - 685 58 23
e: directielorentz@obslorentzschool.nl
w: www.obslorentzschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lorentzschool

Nevenlocatie
Daltononderwijs

Van het Hoffplein 2
1223 EG Hilversum
t: 035 - 685 30 21
e: directielorentz@obslorentzschool.nl
w: www.obslorentzschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Sterrenschool Hilversum

Kleinschalige school met oog voor talenten

Huygensstraat 35
1222 TJ Hilversum
t: 035 - 685 19 19
e: directie@sterrenschoolhilversum.nl
w: www.sterrenschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Taalschool

Onderwijs voor nieuwkomers

Jan Blankenlaan 8
1222 SW HILVERSUM
t: 035 - 206 70 10
e: directie@dedubbeldekker.nl
w: www.taalschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IKC Villa Vrolik


Harry Banninkstraat 3
1223 MP Hilversum
t: 035 642 60 20
e: directie@ikcvillavrolik.nl
w: www.ikcvillavrolik.nl

link naar scholen op de kaart
x

Violenschool

Nederlandstalig onderwijs en TPO (tweetalig onderwijs).

Violenstraat 3
1214 CJ Hilversum
t: 035 621 17 03
e: directie@violenschool.nl
w: www.violenschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Vondelschool


Schuttersweg 36
1217 PZ Hilversum
t: 035 - 621 16 16
e: directie@vondelschoolhilversum.nl
w: www.vondelschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IKC De Wijde Blik

Kleinschalige school met oog voor talenten

Augustinushof 59
1216 LD Hilversum
t: 035 - 6216142
e: directie@ikcdewijdeblik.nl
w: www.ikcdewijdeblik.nl

link naar scholen op de kaart
x

De Windkanter

Vrije Schoolonderwijs

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
t: 035 - 685 17 76
e: directie@dewindkanter.nl
w: www.dewindkanter.nl

link naar scholen op de kaart