P & O Beleid

Beleidsafspraken

Stip Hilversum is constant bezig met de ontwikkeling van het personeel door bijscholing en het voeren van een gesprekkencyclus. De stichting heeft een breed scala aan beleidsafspraken en regelingen die allemaal tot doel hebben om op een goed georganiseerde en professionele manier te werken aan de ontwikkeling van onze leerlingen.

Veel verschil, maar er is veel wat ons bindt

De 16 openbare basisscholen in Hilversum op 20 verschillende locaties vormen samen Stip Openbaar Basisonderwijs Hilversum. Elke school, iedere locatie zelfs, heeft nadrukkelijk een eigen gezicht en profiel. Hoe verschillend de scholen ook zijn, er is veel wat ons bindt en er zijn veel gebieden waarop we nadrukkelijk de samenwerking zoeken. Onze gedeelde visie en missie geven de stichting als geheel én de scholen afzonderlijk richting en maken duidelijk wat onze leerlingen, ouders, medewerkers en partners van ons mogen verwachten.

WIJ ZIJ STIP
SAMEN MEER
DAN UNIEK!


Goed personeelsbeleid

Stip Hilversum laat zien werk te maken van goed personeelsbeleid. De inzet is de lerende organisatie verder uit te bouwen met als doel de vakkundigheid van beginnende én ervaren leerkrachten, intern begeleiders en directeuren op hoog niveau te houden en te vergroten. Ons uitgebreide begeleidings- en coachingstraject voor startende leerkrachten is daar een mooi voorbeeld van.

Leren met én van elkaar 

In onze organisatie proberen we het leren met én van elkaar te stimuleren, onder andere door interne audits, door auditteams bestaande uit medewerkers van verschillende scholen, een belangrijke plaats te geven. Daarnaast krijgen de leerteams binnen de scholen en bovenschools rond bepaalde (onderzoeks)vragen steeds meer vorm.

Oog voor werkdruk

Binnen Stip Hilversum hebben we oog voor de werkdrukervaring door leerkrachten, hoewel we moeten erkennen dat we die niet altijd kunnen wegnemen. Een veel gehoorde klacht is dat vooral de verplichting om veel vast te moeten leggen en te documenteren tot werkstress leidt. Om die reden heeft een van de Stip-scholen in 2017 deelgenomen aan de pilot ‘Operatie Regels Ruimen’. Vijf basisscholen uit Nederland deden mee aan deze pilot van het Ministerie van Onderwijs om te kijken hoe we met deze regeldruk kunnen omgaan. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat leraren zich meer kunnen richten op wat ze het liefste doen: werken met leerlingen?

Ziekteverzuim laag 

Stip Hilversum doet er ook alles aan om leerkrachten en andere medewerkers bij ziekte goed te begeleiden en zorgt ervoor dat zieke, afwezige leerkrachten vervangen worden. Het gemiddelde ziekteverzuim-percentage bij de Stip-scholen ligt lager dan het landelijk gemiddelde. In veel gevallen van ziekte weten we vanuit onze bovenschoolse, gezamenlijke invalpool geschikte invallers in te zetten. Door ziekte van collega’s goed op te vangen, vermindert de zorg en werkdruk bij andere leerkrachten. Tot nu toe lukt het Stip Hilversum nog om genoeg invallers te vinden en de vacatures binnen de scholen met capabele leerkrachten in te vullen.

Alle Stip-scholen als opleidingsschool

Om ook in de toekomst interessant te blijven als werkgever, is het streven dat alle Stip-scholen een opleidingsschool worden. Door samenwerking met de Hogeschool Utrecht en andere pabo’s en lerarenopleidingen brengen we jonge leerkrachten (in opleiding) de scholen in, om ons een spiegel voor te houden en mee te denken rond innovaties; daarnaast hopen we onszelf aan die studenten te presenteren als toekomstige werkgever, aangezien we de komende jaren ook binnen Stip Hilversum het hoofd zullen moeten bieden aan de vergrijzing van het onderwijs.

Denken in mogelijkheden

Binnen Stip Hilversum proberen we in mogelijkheden te denken in plaats van in problemen, proberen we pro-actief in plaats van reactief te reageren op de vragen van deze tijd. Wij denken dat we op die wijze een krachtiger antwoord kunnen geven op de uitdagingen waar onze sector mee te maken heeft of krijgt. We sturen daarbij actief op kwalitatief personeelsbeleid, werkdrukvermindering en proactief vervangingsbeleid.

Waar mogelijk beleid vanaf de werkvloer

Daarnaast is het streven om steeds meer en daar waar mogelijk op alle niveaus beleid van onderop te laten ontstaan en verantwoordelijkheid te leggen bij de professionals op de werkvloer. Uitvloeisel daarvan is dat scholen met ideeën kunnen komen voor besteding van het innovatiebudget. Belangrijk is dat goede ideeën gehoord en initiatieven gesteund worden. Bij de uitvoering van deze initiatieven zetten we zoveel mogelijk onze eigen medewerkers in, zodat er ruimte is voor talent én ontwikkeling. Medewerkers moeten weten dat – als er een goed onderbouwd plan ligt en dit past binnen de doelen van de stichting en de school - er veel mogelijk is binnen Stip Hilversum.
x

Stip Hilversum

Bestuurbureau

Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum
t: 035 - 622 13 70
e: info@stiphilversum.nl
w: www.stiphilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

De Gooise Daltonschool

Daltononderwijs, tweetalig onderwijs (Engels en Nederlands)

Vuurvlindermeent 56
1218 GZ Hilversum
t: 035 - 691 24 46
e: directie@degooisedaltonschool.nl
w: www.degooisedaltonschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

O.B.S. De Dubbeldekker

Intensief taalonderwijs (schakelklassen)

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
t: 035 - 685 17 76
e: directie@dedubbeldekker.nl
w: www.dedubbeldekker.nl

link naar scholen op de kaart
x

O.B.S. Elckerlyc


Van Hogendorplaan 1A
1215 EG Hilversum
t: 035 - 624 91 50
e: directie@elckerlycschool.nl
w: www.elckerlycschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Fabritiusschool

Hoofdlocatie

Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum
t: 035 - 621 17 02
e: directie@fabritiusschool.nl
w: www.fabritiusschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Fabritiusschool

Nevenlocatie

Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum
t: 035 - 624 19 05
e: directie@fabritiusschool.nl
w: www.fabritiusschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Goudenregenschool


Goudenregenlaan 1
1214 NC Hilversum
t: 035 - 624 31 52
e: directie@goudenregenschool.nl
w: www.goudenregenschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Rembrandtlaan site - main office and students aged 8 to 12
International Primary School

Rembrandtlaan 30
1213 BH Hilversum
t: 035 - 621 60 53
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Frans Halslaan site - for students aged 4 to 8
International Primary School

Frans Halslaan 57A
1213 BK Hilversum
t: 035 - 693 06 41
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Mondrian site - for all primary ages, 4 to 12
International Primary School

Minckelersstraat 36
1221 KH Hilversum
t: 035 - 303 71 63
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Jan van Rijckenborghschool

Kleinschalig betekenisvol onderwijs met aandacht voor de grote levensvragen

’s-Gravesandelaan 15-17
1222 SX Hilversum
t: 035 - 683 29 13
e: directie@jvrhilversum.nl
w: www.jvrhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lelyschool


Lopes Diaslaan 85
1222 VC Hilversum
t: 035 - 642 09 80
e: directie@lelyschool.nl
w: www.lelyschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lorentzschool

Hoofdlocatie
Daltononderwijs

Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum
t: 035 - 685 58 23
e: directielorentz@obslorentzschool.nl
w: www.obslorentzschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lorentzschool

Nevenlocatie
Daltononderwijs

Van het Hoffplein 2
1223 EG Hilversum
t: 035 - 685 30 21
e: directielorentz@obslorentzschool.nl
w: www.obslorentzschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Sterrenschool Hilversum

Kleinschalige school met oog voor talenten

Huygensstraat 35
1222 TJ Hilversum
t: 035 - 685 19 19
e: directie@sterrenschoolhilversum.nl
w: www.sterrenschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Taalschool

Onderwijs voor nieuwkomers

Jan Blankenlaan 8
1222 SW HILVERSUM
t: 035 - 206 70 10
e: directie@dedubbeldekker.nl
w: www.taalschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IKC Villa Vrolik


Harry Banninkstraat 3
1223 MP Hilversum
t: 035 642 60 20
e: directie@ikcvillavrolik.nl
w: www.ikcvillavrolik.nl

link naar scholen op de kaart
x

Violenschool

Nederlandstalig onderwijs en TPO (tweetalig onderwijs).

Violenstraat 3
1214 CJ Hilversum
t: 035 621 17 03
e: directie@violenschool.nl
w: www.violenschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Vondelschool


Schuttersweg 36
1217 PZ Hilversum
t: 035 - 621 16 16
e: directie@vondelschoolhilversum.nl
w: www.vondelschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IKC De Wijde Blik

Kleinschalige school met oog voor talenten

Augustinushof 59
1216 LD Hilversum
t: 035 - 6216142
e: directie@ikcdewijdeblik.nl
w: www.ikcdewijdeblik.nl

link naar scholen op de kaart
x

De Windkanter

Vrije Schoolonderwijs

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
t: 035 - 685 17 76
e: directie@dewindkanter.nl
w: www.dewindkanter.nl

link naar scholen op de kaart