Onderwijskundig beleid

De scholen binnen onze stichting zijn een plek waar...


- alle leerlingen goed en eigentijds onderwijs krijgen;
- we respectvol naar leerlingen luisteren en met hen spreken;
- de lessen en de leerstof worden afgestemd op ieder kind;
- we leerlingen stimuleren om het uiterste uit zichzelf te halen en hun talenten te ontwikkelen;
- leerlingen worden gestimuleerd om samen te leven in een prettige en veilige leeromgeving;
- we rekening houden met de maatschappelijke omgeving;
- we hoge eisen stellen aan de bekwaamheden van leerkrachten;
- we voortdurend aan kwaliteit werken.

WIJ ZIJ STIP
SAMEN MEER
DAN UNIEK!


Kwaliteit

Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen werken we met de vierjarige kwaliteitscyclus ‘Werken met Kwaliteitskaarten’ (WMK). Daarnaast vinden er binnen de Stip-scholen interne audits plaats. Deze auditteams bestaan uit opgeleide directeuren en intern begeleiders van anders Stip-scholen. Basis voor deze audits zijn de zelfevaluaties die elke Stip-school ieder jaar uitvoert.

'Leren met én van elkaar' 

Onder het motto 'Leren met én van elkaar' vinden er veel individuele scholingen en teamscholingen plaats om de kwaliteit van het onderwijs en de leerkrachten te vergroten.Stip Academie

Daarnaast kent Stip Hilversum een eigen academie; in deze Stip Academie worden trainingen en workshops aangeboden voor leerkrachten en overige medewerkers van alle Stip-scholen.

Intensief begeleidingstraject voor startende leerkrachten

Stip Hilversum biedt jonge, startende leerkrachten ((tot 3 jaar na het behalen van de PABO) een intensief begeleidingstraject aan met coaching, trainingen en intervisiebijeenkomsten. Daarmee vergroten we de kwaliteit van basisbekwame leerkrachten en bieden we startende leerkrachten een plek waar ze met andere beginnende collega's hun vragen kunnen delen. Lees hier het artikel over werken als starter bij Stip Hilversum. 

Goede ondersteuning voor nieuwe leerkrachten

Ben je nieuw bij Stip, dan zorgen we dat je snel  bij ons thuis voelt en bij ons wilt blijven werken. Er is goede ondersteuning vanuit de directie en het team. En ook kan je rekenen op hulp en inspiratie vanuit het bestuursbureau.
Lees hier het artikel van Manon Spitzen. Zij startte in augustus 2021 op de Vondelschool. 

Netwerken borgen en vergoten kwaliteit

Om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en te vergroten, kent Stip Hilversum ook een aantal netwerken en leerteams, o.a. het Netwerk Het Jonge Kind (voor leerkrachten van groepen 1 en 2), netwerken voor ict'ers, directeuren, intern begeleiders etc.

Onderwijsinspectie

Onze stichting heeft een goed contact met de Onderwijsinspectie. De inspecteur komt regelmatig langs voor een informeel of formeel gesprek met het bestuur. Daarnaast is er regelmatig overleg met de klankbordgroep van de Onderwijsinspectie.
Door hier te klikken
komt u op de website van scholen op de kaart, waar u enkele kenmerken over onze scholen kunt vinden.


x

Stip Hilversum

Bestuurbureau

Oude Enghweg 2
1217 JC Hilversum
t: 035 - 622 13 70
e: info@stiphilversum.nl
w: www.stiphilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

De Gooise Daltonschool

Daltononderwijs, tweetalig onderwijs (Engels en Nederlands)

Vuurvlindermeent 56
1218 GZ Hilversum
t: 035 - 691 24 46
e: directie@degooisedaltonschool.nl
w: www.degooisedaltonschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

O.B.S. De Dubbeldekker

Intensief taalonderwijs (schakelklassen)

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
t: 035 - 685 17 76
e: directie@dedubbeldekker.nl
w: www.dedubbeldekker.nl

link naar scholen op de kaart
x

O.B.S. Elckerlyc


Van Hogendorplaan 1A
1215 EG Hilversum
t: 035 - 624 91 50
e: directie@elckerlycschool.nl
w: www.elckerlycschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Fabritiusschool

Hoofdlocatie

Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum
t: 035 - 621 17 02
e: directie@fabritiusschool.nl
w: www.fabritiusschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Fabritiusschool

Nevenlocatie

Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum
t: 035 - 624 19 05
e: directie@fabritiusschool.nl
w: www.fabritiusschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Goudenregenschool


Goudenregenlaan 1
1214 NC Hilversum
t: 035 - 624 31 52
e: directie@goudenregenschool.nl
w: www.goudenregenschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Rembrandtlaan site - main office and students aged 8 to 12
International Primary School

Rembrandtlaan 30
1213 BH Hilversum
t: 035 - 621 60 53
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Frans Halslaan site - for students aged 4 to 8
International Primary School

Frans Halslaan 57A
1213 BK Hilversum
t: 035 - 693 06 41
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IPS Hilversum

Mondrian site - for all primary ages, 4 to 12
International Primary School

Minckelersstraat 36
1221 KH Hilversum
t: 035 - 303 71 63
e: principal@ipshilversum.nl
w: www.ipshilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Jan van Rijckenborghschool

Kleinschalig betekenisvol onderwijs met aandacht voor de grote levensvragen

’s-Gravesandelaan 15-17
1222 SX Hilversum
t: 035 - 683 29 13
e: directie@jvrhilversum.nl
w: www.jvrhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lelyschool


Lopes Diaslaan 85
1222 VC Hilversum
t: 035 - 642 09 80
e: directie@lelyschool.nl
w: www.lelyschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lorentzschool

Hoofdlocatie
Daltononderwijs

Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum
t: 035 - 685 58 23
e: directielorentz@obslorentzschool.nl
w: www.obslorentzschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Lorentzschool

Nevenlocatie
Daltononderwijs

Van het Hoffplein 2
1223 EG Hilversum
t: 035 - 685 30 21
e: directielorentz@obslorentzschool.nl
w: www.obslorentzschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Sterrenschool Hilversum

Kleinschalige school met oog voor talenten

Huygensstraat 35
1222 TJ Hilversum
t: 035 - 685 19 19
e: directie@sterrenschoolhilversum.nl
w: www.sterrenschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

Taalschool

Onderwijs voor nieuwkomers

Jan Blankenlaan 8
1222 SW HILVERSUM
t: 035 - 206 70 10
e: directie@dedubbeldekker.nl
w: www.taalschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IKC Villa Vrolik


Harry Banninkstraat 3
1223 MP Hilversum
t: 035 642 60 20
e: directie@ikcvillavrolik.nl
w: www.ikcvillavrolik.nl

link naar scholen op de kaart
x

Violenschool

Nederlandstalig onderwijs en TPO (tweetalig onderwijs).

Violenstraat 3
1214 CJ Hilversum
t: 035 621 17 03
e: directie@violenschool.nl
w: www.violenschool.nl

link naar scholen op de kaart
x

Vondelschool


Schuttersweg 36
1217 PZ Hilversum
t: 035 - 621 16 16
e: directie@vondelschoolhilversum.nl
w: www.vondelschoolhilversum.nl

link naar scholen op de kaart
x

IKC De Wijde Blik

Kleinschalige school met oog voor talenten

Augustinushof 59
1216 LD Hilversum
t: 035 - 6216142
e: directie@ikcdewijdeblik.nl
w: www.ikcdewijdeblik.nl

link naar scholen op de kaart
x

De Windkanter

Vrije Schoolonderwijs

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
t: 035 - 685 17 76
e: directie@dewindkanter.nl
w: www.dewindkanter.nl

link naar scholen op de kaart