Stip kei-klas

In onze ogen verdienen alle leerlingen de kans het beste uit zichzelf te halen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Op deze manier bereiden leerlingen zich optimaal voor op het voortgezet onderwijs én de toekomst.  

Waardevolle succeservaringen opdoen

Leerlingen in de bovenbouw die een meer praktisch talent laten zien, ontwikkelen zich binnen de kei-klas onder andere via onderzoekend leren en in praktijksituaties. Leerlingen doen hier waardevolle succeservaringen op.

Doelgroep Stip kei-klas

- Leerlingen die vooral ‘leren door doen’.
- Leerlingen vanaf 10 jaar.
- Leerlingen met een eigen leerlijn op in ieder geval 1 vakgebied. 

De kei-klas is een omgeving waar ruimte is om jezelf met plezier te ontwikkelen en zelfvertrouwen te laten groeien. Vanuit zes keien (domeinen) maken de leerlingen kennis met verschillende praktische vaardigheden en opdrachten. Zo bieden we leerlingen de mogelijkheid hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen.