Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Even voorstellen: 3 nieuwe directeuren

Het schooljaar start voor 3 van de 16 Hilversumse openbare basisscholen van Stip met een nieuwe directeur. 

---------

Annemarie Velthuis (56) is de nieuwe schoolleider voor OBS ElckerlycAnnemarie heeft een brede onderwijsachtergrond als leerkracht, intern begeleider en directeur in het basisonderwijs. Ze werkt al meer dan 35 jaar in Amsterdam. Nu spreidt ze haar vleugels uit naar een Stip-basisschool in Hilversum: De Elckerlyc.

“In mijn carrière heb ik veel ervaring opgedaan in verschillende functies als kleuterjuf, leerkracht, intern begeleider en directeur. Zo maakte ik in 1985 een fusie mee van een kleuterschool en lagere school tot basisschool. Een heel bijzonder traject. Bij twee scholen heb ik vanaf de start meegewerkt om deze op te bouwen. Op een school zijn we zelfs in een tent begonnen met gehuurde tafels en stoelen omdat de gemeente het tijdelijke schoolgebouw nog niet had geplaatst. Een ontzettend leuke en leerzame ervaring die ik nooit zal vergeten.” 
Annemarie verheugt zich enorm op haar start bij de Elckerlyc. Ze popelt om het beste uit de kinderen en medewerkers van de Elckerlyc te halen. Ze wil daartoe graag iedereen goed leren kennen en daarin samen op trekken met kinderen leerkrachten en ouders.

Over de Elckerlyc
OBS Elckerlyc is een openbare basisschool waar kinderen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige, zelfbewuste en sociale kinderen. School en ouders werken samen, zodat elk kind binnen de eigen mogelijkheden maximaal presteert. Ons gebouw staat middenin een rustige buurt. Samen met de peuterspeelzaal en de naschoolse opvang bieden we op één locatie een laagdrempelige voorziening voor kinderen van 2 tot 12 jaar. De naam Elckerlyc betekent ‘een school voor iedereen’. Het is onze doelstelling om de leerlingen te vormen tot sociale, zelfbewuste en zelfredzame kinderen. 
Kenmerkend voor de Elckerlyc:
• een veilige leeromgeving
• focus op groei
• een modern lesstofaanbod
• een enthousiast en betrokken team van leerkrachten


Voor meer informatie over de Elckerlyc kijkt u op: https://www.elckerlycschool.nl/ of belt u met Annemarie Velthuis : 06 – 57 93 93 20

Jeldau Veenstra (32), de nieuwe directeur van de LelyschoolJeldau heeft veel ervaring in het onderwijs als leerkracht, schoolopleider en voorzitter van een medezeggenschapraad. Afgelopen jaar was ze al werkzaam bij Stip Hilversum als leerkracht op de Vondelschool. Nu is het tijd voor haar volgende stap als schoolleider.
“Al voordat ik naar de Pabo ging, wist ik dat ik ooit directeur van een school wilde worden”, vertelt Jeldau enthousiast. “Mijn ouders werken ook in het onderwijs, dat wilde ik ook: ik wilde lerares worden en leiding geven. Toen ik de functie van directeur op de Lelyschool voorbij zag komen, hoefde ik daarom niet lang na te denken. De Lelyschool staat in een multiculturele buurt en ik was heel bewust op zoek naar zo’n school. Andere culturen hebben me altijd al aangesproken. Daarbij vind ik het heel belangrijk om écht een meerwaarde te kunnen hebben voor kinderen die het thuis wat moeilijker hebben. Ik maak graag het verschil.“
Naast aandacht voor ontmoeting en integratie geeft de nieuwe directeur aan dat ze de uitmuntende resultaten van de Lelyschool wil bewaken en nastreven. “Ik wil graag dat de kinderen, ouders en leerkrachten trots zijn op de school, de resultaten en de talenten die ze laten zien.”  

Over de Lelyschool
De Lelyschool staat voor goed onderwijs: maar liefst 42,8 procent van de leerlingen stroomde in schooljaar 2019-2020 door naar het VWO. Het is een openbare basisschool waar iedereen elkaar kent. Op onze school is veel aandacht voor sport en de kinderen leren vanaf groep 1 Engels. De school bestaat meer dan 65 jaar en is sinds 1 maart 2010 gehuisvest in de Combinatieschool Noord aan de Lopes Diaslaan in de ‘Nieuwe wijk over ’t Spoor’. De Lelyschool is een gezellige, kleinschalige openbare school met ongeveer 80 leerlingen. Op de Lelyschool werken we met kleine groepen, waar alle kinderen leerstof aangeboden krijgen die past bij hun niveau. De Lelyschool is  een veilige school, want alleen in een veilige omgeving komen kinderen tot ontwikkeling. Ook bieden we de leerlingen optimale ontplooiingsmogelijkheden, zodat ze hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen. We zorgen voor een passende leerroute met respect voor sociale, culturele en religieuze aspecten.
 
Voor meer informatie over de Lelyschool kijkt u op: www.lelyschool.nl of belt u met Jeldau Veenstra: T: 06 57 93 97 26 

Jacobien Bückmann(48) Interim directeur voor de Lorentzschool

 


Jacobien Bückmann zal vanaf de start van het schooljaar tot aan de kerstvakantie vier dagen per week als interim-directeur leidinggeven aan de Lorentzschool. Jacobien is een ervaren (interim)schoolleider die eerder naar volle tevredenheid als interim werkzaam was op de Violenschool en de Gooise Daltonschoolschool. Zij is dus bekend met het daltononderwijs.

Jacobien kiest bewust voor een interim-functie. Ze houdt ervan om op diverse scholen te komen en met teams en aan projecten te werken: “Het is zo leuk om de verschillen tussen culturen en populaties op scholen te ervaren. Zo heb ik in Amersfoort en in de Betuwe gewerkt en nu dus in Hilversum. Daarnaast begeleid en coach ik directeuren, teams en individuele leerkrachten en geef ik teamtrainingen voor onder andere De Gelukskoffer."

Over de Lorentzschool
De Lorentzschool is een openbare basisschool.  De Lorentzschool werkt volgens de vijf kernwaarden van het Daltononderwijs: Verantwoordelijkheid, Samenwerking, , effectiviteit , zelfstandigheid en Reflectie
Met het motto “meer dan leren” benadrukt de Lorentzschool dat naast de kernvakken ook andere activiteiten van groot belang zijn. Het gaat hierbij om activiteiten die direct of indirect bijdragen aan de cognitieve en sociaal- emotionele ontwikkeling. 
De Lorentzschool heeft twee locaties. Op de hoofdlocatie aan de Lorentzweg zitten de groepen 3 t/m 8. Op locatie Van 't Hoffplein zitten vijf kleutergroepen.

Voor meer informatie over de Lorentzschool kijkt u op www.obslorentzschool.nl  of u belt met Jacobien Bückmann T: 06 46 23 35 90

Media
  • nieuwe schoolleiders
  • annemarie velthuis
  • Jeldau veenstra
  • jacobien Buckmann
Contact
STIP Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC  Hilversum
T (035) 622 13 70
E info@stiphilversum.nl