Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Loden waterleidingen?

In de afgelopen weken is er in de media regelmatig aandacht besteed aan het drinkwater uit oude loden leidingen en het gezondheidsrisico dat zich hierbij voor kan doen. Dit geldt dan met name voor de (school)gebouwen en woningen van vóór 1960. Op enkele scholen in Amsterdam en Utrecht mag er naar aanleiding van onderzoek geen kraanwater meer worden gedronken.
Het is belangrijk dat we er ook op onze scholen in Hilversum voor zorgen dat kinderen geen water binnenkrijgen met lood. Vandaar dat de gemeente Hilversum in overleg met Stip Hilversum heeft besloten om bij alle schoolgebouwen van vóór 1960 onderzoek te laten doen naar mogelijk loden waterleidingen.

  

Waarom actie op loden leidingen?

Lood in drinkwater is in bepaalde hoeveelheden slecht, in het bijzonder voor kinderen onder 7 jaar en zwangere vrouwen. Op https://www.drinkwaterplatform.nl/loden-leidingen-huis/ staat een goed leesbaar en bruikbaar artikel waarin dit wordt toegelicht. Loden leidingen kunnen voorkomen in gebouwen van 1960 en ouder.

 

Welke hoeveelheden zijn gevaarlijk?

De huidige norm voor de hoeveelheid lood in drinkwater is maximaal 10 microgram per liter water. Er ligt een advies van de Gezondheidsraad om deze norm te verlagen naar 5 microgram per liter. Na consultatie van de gemeente Amsterdam en de GGD houdt de gemeente Hilversum 5 microgram per liter aan als maximale hoeveelheid.

 

Er is inmiddels opdracht verleend aan een gespecialiseerd bedrijf om onderzoek te doen naar de loden leidingen in onze scholen. Zij voeren zowel een fysieke controle als een meting uit van de hoeveelheid lood. Voor de meting van de hoeveelheid lood nemen zij monsters van het water, dat door een professioneel laboratorium wordt gemeten.
Wanneer de metingen bekend zijn, zullen wij dat met de betrokken scholen en ouders communiceren.

 

Wat als er te veel lood in het drinkwater zit en er sprake is van loden leidingen?

In dat geval zullen leerlingen en anderen in de desbetreffende locatie geen kraanwater meer drinken totdat de leidingen zijn vervangen. Vanzelfsprekend worden de leerlingen, ouders, personeelsleden en andere betrokkenen dan direct ingelicht.
 
De schoolgebouwen van Stip Hilversum waar onderzoek wordt gedaan naar het drinkwater en de aanwezigheid van loden waterleidingen zijn:

Rijckenborghschool s Gravesandelaan 15-17
Vondelschool Schuttersweg 36
Fabritiusschool Egelantierstraat 115
Fabritiusschool Fabritiuslaan 52
Goudenregenschool Goudenregenlaan 1
Lorentzschool Van 't Hoffplein 2
Lorentzschool Lorentzweg 135
IPS Mondrian Minckelersstraat 36 - 38
IPS Rembrandt Rembrandtlaan 30

Media
  • pictogram-e015-drinkbaar-water
Contact
STIP Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC  Hilversum
T (035) 622 13 70
E info@stiphilversum.nl