Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Onderwijsstaking 30 en 31 januari

Voor donderdag 30 en vrijdag 31 januari hebben de onderwijsvakbonden een staking voor het basisonderwijs uitgeschreven. Met deze staking willen de bonden en de stakende leerkrachten en andere onderwijsmedewerkers onder meer extra druk op de minister uitoefenen om maatregelen te nemen voor het verder tegengaan van het lerarentekort en voor vermindering van de werkdruk in het primair onderwijs; daarnaast strijden de bonden voor het gelijktrekken van de salarissen in het primair en voortgezet onderwijs.

Komende donderdag en vrijdag zal een deel van het personeel van de openbare Stip-scholen in Hilversum staken. Afhankelijk van het aantal stakers per locatie wordt door de schoolleiding het besluit genomen of de lessen die donderdag en vrijdag al dan niet doorgaan. De schooldirecteur van iedere locatie informeert de ouders over het al dan niet sluiten van de school tijdens de stakingsdag. Ouders wordt op de locaties die die dag sluiten gevraagd hun kind(eren) thuis te houden. Mocht dat niet lukken, dan is de school verplicht om voor opvang te zorgen. Ook daarover zal de schooldirecteur de ouders informeren.

Vanzelfsprekend maakt ook het bestuur van Stip Hilversum zich zorgen om het lerarentekort en doet zij er in overleg met de directeuren veel aan om ervoor te zorgen dat wij van dat tekort zo min mogelijk last hebben. Stip Hilversum kent bijvoorbeeld een grote invalpool, doet veel aan begeleiding, scholing en coaching van (startende) leerkrachten, heeft een groot aantal zij-instromers aangenomen en op het bestuurskantoor wordt veel tijd en energie geïnvesteerd in de werving en selectie van nieuwe medewerkers.
Verder besteedt Stip Hilversum veel aandacht aan de werkdruk in het onderwijs; zo zijn we in samenwerking met een ander schoolbestuur en TNO met een grootschalig onderzoek naar de werkdrukbeleving bij onze medewerkers gestart. Daarmee hopen we op termijn maatregelen te kunnen nemen die voor onze medewerkers de werkdruk vermindert.

 

Voor zover we nu kunnen overzien is de verwachting dat aanstaande donderdag en vrijdag ca. 45% van het personeel staakt, ca. 55% heeft aangegeven niet te zullen staken. Acht Stip-scholen gaan die twee stakingsdagen dicht (Elckerlyc, Goudenregen Kerkelanden, Lorentz, Gooise Dalton, Dubbeldekker (incl. Taalschool/Cobo), Sterrenschool, Jan van Rijckenborgh, Violenschool). Op twee scholen gaan alle lessen door (Windkanter, IPS Hilversum). Op de vijf resterende Stip-scholen (Vondelschool, Villa Vrolik, Lelyschool, Goudenregenschool, Fabritius) staakt een deel van het personeel en zal een deel van de lessen wel doorgaan. Ouders zijn geïnformeerd of de lessen van hun zoon of dochter al dan niet doorgaan.

Stakende leerkrachten van Stip Hilversum zijn uitgenodigd om komende donderdag 30 januari om 13.30 uur met de bestuurder van de stichting, Geert Looyschelder, in gesprek te gaan over de vermindering van de werkdruk, maatregelen om het lerarentekort op te lossen en andere punten die stakers willen inbrengen.

Media
  • staken
Contact
STIP Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC  Hilversum
T (035) 622 13 70
E info@stiphilversum.nl