Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Jan van Rijckenborghschool treedt toe tot Stip Hilversum

Met ingang van 1 januari 2020 zal de Jan van Rijckenborghschool Hilversum onderdeel gaan uitmaken van Stip Hilversum. Daar ging een intensief, maar constructief proces aan vooraf waarbij het team, de MR en het bestuur van de Jan van Rijckenborghschool én de bestuurder, Raad van toezicht en GMR van Stip Hilversum intensief waren betrokken.
Na het opstellen van de fusie-effectrapportage hebben de verschillende geledingen ingestemd met de toetreding van de Rijckenborghschool tot Stip Hilversum. Ook het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilversum en het Ministerie van Onderwijs hebben positief geadviseerd over deze stap.

Voor de Jan van Rijckenborghschool is het belangrijk binnen de grotere stichting de eigenheid te behouden. Voor Stip Hilversum is de onderwijs- en scholendiversiteit een belangrijk onderdeel van het strategisch plan van de stichting.
De Jan van Rijckenborghschool is een kleinschalige basisschool met als uitgangspunt ‘Leren met Hart, Hoofd en Handen’. Ofwel een evenredige ontwikkeling van het sociale, cognitieve en creatieve niveau. Er wordt gewerkt met projectonderwijs en reguliere lesmethodes, die voldoen aan de kerndoelen. De vakken beeldende vorming en bewegingsonderwijs worden gegeven door vakdocenten. Het gevarieerde onderwijspakket en de brede ontwikkeling vertalen zich in een grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen. De Jan van Rijckenborghschool biedt gedegen onderwijs waarin het kind zijn eigenheid ontwikkelt en leert delen en samenwerken.

Stip Hilversum heet de leerlingen, ouders, leerkrachten en andere medewerkers van de Jan van Rijckenborghschool van harte welkom in hun midden!

Media
  • jvr1
Contact
STIP Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC  Hilversum
T (035) 622 13 70
E info@stiphilversum.nl