Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Sinterklaasviering 2019

Sint en de Pieten zijn weer in het land, de scholen zijn weer prachtig versierd en voor de kinderen stijgt de spanning richting 5 december. De laatste jaren zijn het uiterlijk en de kleur van de Pieten regelmatig onderwerp van gesprek, ook binnen onze scholen. 

Enkele jaren geleden is binnen Stip Hilversum in gezamenlijk overleg met alle schooldirecteuren afgesproken dat wij volgend zijn in de keuze van de kleur en het uiterlijk van de Pieten. Afgesproken is toen dat de Stip-scholen het uiterlijk van de Pieten bij de intocht in Hilversum, bij de landelijke intocht én bij het Sinterklaasjournaal op NPO3 zouden volgen. Bij deze afspraak was een belangrijk argument dat wij hoopten dat er op deze wijze voor de leerlingen van onze scholen een eenduidig beeld zou ontstaan.

Aangezien zowel bij de beide intochten als in het Sinterklaasjournaal op tv de keuze is gemaakt voor roetveegpieten en wij hebben afgesproken daarin volgend te zijn, hebben de Pieten dit jaar op alle Stip-scholen roetvegen op hun gezicht en zijn zij niet zwart, paars, geel of welke kleur dan ook.

Dit is een gezamenlijk besluit geweest van de schooldirecteuren van al onze scholen, samen met stafmedewerkers en bestuurder van Stip Hilversum. Als het goed is, is dit besluit inmiddels binnen alle scholen besproken met de leerkrachten en ouders die de Sintviering van 5 december organiseren.

 

We hopen dat alle kinderen weer een onvergetelijk Sinterklaasfeest tegemoet gaan!

Media
  • roetveeg
Contact
STIP Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC  Hilversum
T (035) 622 13 70
E info@stiphilversum.nl