Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

IB'ers Stip Hilversum opgeleid tot aandachtsfunctionaris

 

De afgelopen periode hebben alle intern begeleiders van Stip Hilversum de opleiding tot aandachtsfunctionaris succesvol afgerond. Daarmee is de kennis binnen de openbare Stip-scholen op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling nog meer vergroot.

Bij vermoedens van kindermishandeling/huiselijk geweld is het van groot belang om goed te handelen. Het in gesprek gaan over de zorg met de ouder en/...of het kind, het handelen, maakt dat de professionel het verschil kan maken. De aandachtsfunctionaris heeft daarbij een belangrijke rol.

De aandachtsfunctionaris is binnen de school verantwoordelijk voor de implementatie Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling. Ook functioneert de aandachtsfunctionaris als aanspreekpunt op beleidsmatig en uitvoerend niveau en draagt de aandachtsfunctionaris verantwoordelijkheid voor de controle op het nakomen van de (wettelijke) eisen die aan het besluit verplichte meldcode gekoppeld zijn. Daarnaast heeft de aandachtsfunctionaris een grote rol bij het begeleiden en advies geven aan collega's als er een vermoeden bestaat van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Media
  • ibérs
Contact
STIP Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC  Hilversum
T (035) 622 13 70
E info@stiphilversum.nl