Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Sterrenschool Hilversum voorbeeld van duurzaam en circulair schoolgebouw

Aanstaande vrijdag 18 oktober (9.00 uur) wordt de nieuwbouw van de Sterrenschool Hilversum feestelijk geopend door wethouder van onderwijs Annette Wolthers. Samen met leerlingen zal zij de opening verrichten door vanaf de eerste etage van de school van de glijbaan naar beneden te glijden.

De gemeente Hilversum en Stip Hilversum, het bestuur van het openbaar basisonderwijs in Hilversum, hadden bij de planvorming van de nieuwe Sterrenschool aan de Huygensstraat de ambitie een van de meest duurzame schoolgebouwen in Nederland te bouwen. Met trots kan gesteld worden dat dit is gelukt: op de oude plek van de vroegere Leeuwenhoekschool is inmiddels een prachtig duurzaam én circulair schoolgebouw verrezen.
Het gasloze gebouw is nagenoeg energieneutraal: door extra investeringen van het schoolbestuur en de gemeente is de Sterrenschool een energiezuinig gebouw geworden en wordt het grootste deel van de te gebruiken energie door de zonnepanelen op het dak geleverd.
Een deel van de gebruikte materialen komt uit het oude schoolgebouw of van andere gesloopte panden. Om een paar voorbeelden te noemen: de plinten in de school zijn gemaakt van de oude vensterbanken uit de school, de garderobekasten zijn gemaakt van oude bureaubladen van een bank, een deel van het sanitair is afkomstig uit een gesloopt kantoorpand, de brandbluskasten komen uit een oud gebouw, etc. Mocht het schoolgebouw over 30 of 40 jaar niet meer voldoen aan de dan geldende eisen, dan kan het grootste deel van de bij de bouw gebruikte materialen hergebruikt worden.

Het groene schoolplein, dat samen met omwonenden en leerlingen van de school is ontworpen en voor het grootste deel ook door buurtbewoners te gebruiken is, is vrijwel volledig opgebouwd van materialen afkomstig van de oude school of van andere slooppanden. Blikvanger is een klimmuur waarbij een oud stuk beton is hergebruikt. Het natuurplein herbergt ook moestuintjes, die door leerlingen en buurtbewoners gebruikt zullen worden. Een andere blikvanger op het plein is natuurlijk de glijbaan waarvan leerlingen vanaf de 1e etage van de school naar beneden kunnen glijden.
Binnen in het gebouw is te zien dat de Sterrenschool vrijwel volledig nieuw is ingericht, waarbij ook aandacht is geschonken aan duurzame materialen. De school, die ook een peuterspeelzaal herbergt, heeft in vergelijking tot andere scholen ook een enigszins andere indeling: grotere en kleinere leslokalen wisselen elkaar af, waardoor er nog beter in werkvormen kan worden gevarieerd.

Tot slot heeft de nieuwe Sterrenschool de beschikking over een modern ingerichte gymzaal, die ook door Hilversumse (sport)verenigingen gebruikt zal gaan worden. Opvallend in deze nieuwe gymzaal is de digitale wand, waarop allerlei spellen geprojecteerd kunnen worden.

Kortom, met de nieuwbouw van de Sterrenschool hebben leerlingen, wijk en gemeente een prachtig, nieuw schoolgebouw gekregen dat als voorbeeld kan dienen voor de manier waarop er in Hilversum duurzaam, gasloos en circulair gebouwd kan worden.
 
==================================================================================
 
Media
  • ster225
Contact
STIP Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC  Hilversum
T (035) 622 13 70
E info@stiphilversum.nl