Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Onderwijsstaking 15 maart

Update 14 maart

De Algemene Onderwijsbond heeft voor 15 maart een algemene onderwijsstaking aangekondigd. Aan de staking doen alle onderwijssectoren mee, van basisschool tot universiteit. Vakbond CNV en de Algemene Vereniging van Schoolleiders hebben laten weten deze staking niet te steunen en doen niet mee met hun leden. Vrijdag 15 maart zal een groot deel van de Stip-scholen gesloten blijven; op het andere deel van de basisscholen van Stip Hilversum zal wel gewoon les worden gegeven. De schooldirecteur van iedere locatie informeert de ouders van zijn/haar school daarover
.

 

Het bestuur van Stip Hilversum vindt het belangrijk dat er serieus in het onderwijs wordt geïnvesteerd omdat het met urgente problemen kampt, zoals het lerarentekort. We zijn bijvoorbeeld blij dat het afgelopen jaar de lonen van de leerkrachten zijn gestegen met gem. 8,5% en dat er geld is gekomen om de werkdruk te verminderen. Op 6 maart jl. heeft de Minister van Onderwijs gemeld extra geld vrij te maken om de werkdruk nog verder te verlagen. Het bedrag per leerling dat beschikbaar komt stijgt volgend schooljaar van ca. € 155 naar € 220. Voor Stip Hilversum in totaliteit betekent dit dat er ca. 220.000 euro extra beschikbaar komt voor maatregelen of extra inzet op de scholen.
Verder juichen wij het toe dat er een onderzoek komt naar de toereikendheid van de bekostiging en dat de Tweede Kamer heeft aangegeven de salariskloof tussen po en vo te willen dichten. Wij denken daarnaast dat het goed is ons met het onderwijs niet alleen te focussen op meer geld, maar breed te werken aan goed onderwijs, bijvoorbeeld aan het tegengaan en wegwerken van onderwijsachterstanden.

 

Staken is iets van de bonden en hun leden. Iedere leerkracht heeft het recht om te staken en maakt daarbij zijn persoonlijke afwegingen. Het is aan iedere individuele medewerker om al dan niet te staken. Stip Hilversum laat iedereen vrij wel of niet aan de staking van 15 maart mee te doen en zal niet overgaan tot het massaal sluiten van alle scholen.

 

Net als de vorige keren inventariseren de directeuren op hun locatie(s) welke medewerkers al dan niet staken. Mocht de overgrote meerderheid van een school staken, dan kan door de schooldirecteur worden besloten dat er op zijn/haar locatie die dag geen les wordt gegeven. Als slechts een klein deel staakt, zullen de groepen van die leerkrachten die dag geen les krijgen. Er mogen geen invallers ingezet worden voor stakende leerkrachten.
In alle gevallen moet er gelegenheid aan ouders geboden worden om hun kind(eren) naar school te brengen als zij niet in staat zijn hun kind(eren) zelf op te vangen. De directeur van iedere school/locatie zal de ouders van zijn/haar school tijdig informeren over de gevolgen van de staking en over het al dan niet sluiten van de school op 15 maart.

Update 14 maart:
De verwachting is dat op de volgende openbare basisscholen van Stip Hilversum vrijdag 15 maart in verband met staking de deuren dicht blijven:
- OBS De Dubbeldekker
- Elckerlycschool Hogendorplaan
- Fabritiusschool
- Gooise Daltonschool
- Goudenregenschool Goudenregenlaan
- Goudenregenschool Kerkelanden
- Lelyschool
- Lorentzschool

Vrijdag 15 maart wordt er op de volgende Stip-scholen wel lesgegeven:
- Elckerlycschool Schuttersweg
- IPS Hilversum
- Sterrenschool Hilversum
- Taalschool Huizen
- IKC Villa Vrolik
- Violenschool (deel team staakt wel)
- De Windkanter

De schooldirecteur van iedere locatie heeft de ouders en medewerkers van die school op de hoogte gebracht van het al dan niet doorgaan van de lessen tijdens de stakingsdag.


Media
  • staking222
Contact
STIP Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC  Hilversum
T (035) 622 13 70
E info@stiphilversum.nl