Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Open Dag Stip Hilversum 20 maart

Een keer per jaar openen alle openbare Stip-scholen gezamenlijk de deuren tijdens onze stichtingsbrede Open Dag. Dit schooljaar vindt deze Open Dag plaats op woensdagochtend 20 maart aanstaande, van 9 tot 12u. Vanzelfsprekend bent u ook op andere momenten welkom op een van de 19 locaties van onze 14 basisscholen.

Divers onderwijsaanbod
Stip Hilversum is een organisatie met een divers onderwijsaanbod zodat ouders in Hilversum een bewuste keuze kunnen maken voor een school die past bij hun kind. Het onderwijs op de Stip-scholen varieert van tweetalig en internationaal tot speciale onderwijsconcepten als Dalton, vrijeschool of Sterrenschool. De scholen binnen Stip Hilversum mogen van elkaar verschillen en een eigen identiteit ontwikkelen.

Leerlingen kunnen op de Stip-scholen al hun talenten tot ontplooiing brengen. Daarbij is er niet alleen aandacht voor de cognitieve kennis en vaardigheden, maar wordt ook veel aandacht geschonken aan de brede persoonsvorming én emotionele ontwikkeling van ieder kind. Leerlingen van de Stip-scholen zijn zelfstandig, initiatiefrijk, creatief en veerkrachtig. Daarnaast houden ze plezier in leren en blijven ze nieuwsgierig.
Op de Stip-scholen werken betrokken, inspirerende leerkrachten die trots zijn op hun vak en houden van een uitdaging. Leerkrachten werken net als leerlingen veel samen en leren zo met én van elkaar, onder andere in de eigen Stip Academie. In deze Stip Academie worden ook speciale lezingen voor ouders gehouden.
De meesters en juffen van de Stip-scholen gaan vernieuwingen niet uit de weg. Stip Hilversum kenmerkt zich dan ook door lef en ondernemerschap.

Overige inloopmomenten
Naast de Open Dag van 20 maart organiseren de verschillende Stip-scholen, door het hele jaar, inloopochtenden of andere momenten waarbij nieuwe ouders welkom zijn. Data voor dit soort inloopochtenden vindt u op de website van de school.
Vanzelfsprekend kunnen nieuwe ouders en andere belangstellenden ook op andere momenten een kijkje nemen in de verschillende scholen. Neem in dat geval contact op (via mail of telefonisch) met de desbetreffende school of scholen; de school zal u dan uitnodigen voor een persoonlijke rondleiding en gesprek. Voor adresgegevens van de scholen, zie https://www.stiphilversum.nl/Interactieve-kaart 

Tips bij schoolkeuze
Hoe kunt u voor uw kind een goede school kiezen? De website Ouders & Onderwijs geeft tips! 
Als je echt goed onderwijs wil voor je kinderen, dan is er één ding dat echt telt: de kwaliteit van het lerarenteam. Kies een school waar leraren zich eigenaar voelen van het onderwijs en elke dag samen hun lessen verbeteren. Dat is een school met een verbetercultuur.
In zo’n school stellen leraren zelf doelen vast die zij met hun leerlingen willen bereiken en werken zij intensief samen met collega’s om deze doelen te behalen. Zij vragen hun leerlingen om feedback en betrekken hen bij het verbeteren van het onderwijs. Leerlingen en ouders merken dit in de vorm van steeds beter onderwijs en de betrokkenheid van de leraren. Op onze Stip-scholen zeggen we: iedere dag een stukje beter!
Zie ook: https://www.oudersonderwijs.nl/op-school/een-school-kiezen/naar-de-basisschool/checklist-voor-het-kiezen-van-een-basisschool/
Media
  • opendag19
Contact
STIP Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC  Hilversum
T (035) 622 13 70
E info@stiphilversum.nl