Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Kunstenaars vervangen zieke leerkrachten

Ook de basisscholen van Stip Hilversum worden tijdens de huidige griepgolf helaas geconfronteerd met een groot aantal zieke leerkrachten. Een deel van de afwezige leraren kan gelukkig conform de afspraken vervangen worden door leerkrachten uit de Invalpool van Stip Hilversum of door collega’s die bereid zijn een dag over te nemen. In de Invalpool van Stip zitten meerdere invalleerkrachten die in vaste dienst zijn bij Stip; daarnaast maken we voor de inval gebruik van tijdelijke krachten.

Omdat we klassen liever niet verdelen of naar huis sturen (zoals op veel basisscholen elders in Nederland al veelvuldig gebeurt) heeft Stip Hilversum ook naar andere, creatieve oplossingen gezocht. Zo is Stip Hilversum met een pilot gestart om kunstenaars, musici en anderen met allerlei verschillende achtergronden gedurende één of meer dagen te laten invallen. Deze invallers zijn allen pedagogisch geschoold en worden op de school goed begeleid.
Bij afwezigheid van een leerkracht op een van onze Stip-scholen kan zo’n invaller met een eigen project naar school komen, een project dat speciaal is ontwikkeld voor een bepaalde leeftijdsgroep in de basisschool. En de leerlingen genieten op die manier van extra lessen cultuur en kunst!

Afgelopen week heeft een van de beeldend kunstenaars uit de pool naar volle tevredenheid in twee groepen van de Violenschool ingevallen. Wordt vervolgd!

Mocht u graag een of meerdere dagen willen invallen op onze Stip-scholen, neem dan contact op met de personeelsafdeling van Stip Hilversum via vacature@stiphilversum.nl

Media
  • kunst.jpg
Contact
STIP Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC  Hilversum
T (035) 622 13 70
E info@stiphilversum.nl