Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Speciale gratis klassen voor hoogbegaafde leerlingen

Sinds twee jaar heeft het openbaar basisonderwijs in Hilversum speciale, gratis Stipklassen voor hoogbegaafde leerlingen. Deze plusklassen blijken een groot succes te zijn! Leerlingen, ouders en scholen zijn heel tevreden, zo blijkt uit evaluaties. 
Op twee locaties in Hilversum krijgen hoogbegaafde leerlingen van alle openbare Stip-scholen één dagdeel per week les in de Stipklas; op de andere dagen werken ze in hun eigen klassen verder aan de opdrachten die ze vanuit de Stipklas meekrijgen. In de Stip-klas ontmoeten de leerlingen gelijkgestemden en werken ze vooral aan leren leren. 
   
Om in aanmerking te komen voor plaatsing in de Stipklas worden leerlingen gescreend volgens het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH).  De leerlingen voor de Stipklas moeten aan de volgende criteria voldoen:
- de citoscores structureel I/I+,
- observaties van de leerkracht,
- de leerling is gescreend volgens het DHH en uit de screening komt het advies: tweede leerlijn,
- de leerling heeft een IQ hoger dan 130, dat is aangetoond door een intelligentie-onderzoek (indien dit is afgenomen),
- de leerling voldoet aan de kindkenmerken van hoogbegaafdheid. 
Het besluit tot plaatsing in de Stipklas ligt bij de schooldirecteur, op advies van de leerkracht en de intern begeleider en met toestemming van de ouders. 
   
Het RTL-programma LifeXperience heeft een filmpje uitgezonden over de Stipklas, de bovenschoolse klas van Stip Hilversum voor hoogbegaafde leerlingen. Dit filmpje is te zien via de volgende link:

https://youtu.be/0tCVnLShu_A

Voor vragen over de Stipklas en het onderwijs aan hoogbegaafden kunt u contact opnemen met een van de schooldirecteuren van de 19 locaties van Stip Hilversum. Telefoonnummers en adressen van die locaties vindt u elders op deze site: http://www.stiphilversum.nl/Interactieve-kaart 

Media
  • stipklas.jpg
Contact
STIP Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC  Hilversum
T (035) 622 13 70
E info@stiphilversum.nl