Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Inspectie positief over De Dubbeldekker

Dinsdag 3 oktober heeft basisschool De Dubbeldekker, een van de openbare Stip-scholen in Hilversum, een kwaliteitsonderzoek van de onderwijsinspectie gehad. Dit houdt in dat de inspecteurs gedurende een dag een beeld vormen van de school en zijn kwaliteit. Dit gebeurt middels observaties van lessen, gesprekken met ouders en leerlingen, een gesprek met het team en een gesprek met de directie en intern begeleider. Voorafgaand aan deze dag heeft de inspectie informatie van de school ontvangen en bestudeerd. 

De algemene conclusie van de onderwijsinspectie was heel tevreden over de kwaliteit van de het onderwijs op De Dubbeldekker.
Het beeld dat de inspectie aan het einde van de dag schetste was als volgt:"Het team van De Dubbeldekker is continu bezig de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en heeft met name de afgelopen schooljaren veel inzet gepleegd om de resultaten te analyseren, te verklaren en te verbeteren. De school geeft prioriteit aan het onderwijsaanbod, het didactisch handelen, veiligheid en het zicht op ontwikkeling van de leerlingen. Het team van de Dubbeldekker is een lerend team met veel energie, er is sterk onderwijskundig leiderschap en het team werkt volgens de methodiek van leerKRACHT (samen werken en leren). De directie en het team is transparant en eerlijk in het neerzetten van een realistisch beeld van de school met haar sterke punten en verbeterpunten. De pijlers kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur krijgen als oordeel een 'goed'. De inspectie geeft het team van De Dubbeldekker volledig het vertrouwen om zich op deze wijze verder te ontwikkelen." 

Voor De Dubbeldekker was deze feedback passend bij het eigen beeld dat het team, directie en intern begeleiders van de school hebben. Met deze feedback en bevestiging voelt de school en Stip Hilversum zich trots en zeer gemotiveerd om energiek door te gaan met het verder ontwikkelen van het onderwijs op De Dubbeldekker!
 

Media
  • dubbeldekker.hal.jpg
Contact
STIP Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC  Hilversum
T (035) 622 13 70
E info@stiphilversum.nl