Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Lerarenstaking 5 oktober

Aanstaande donderdag 5 oktober, op de Dag van de Leraar, legt een groot deel van de leraren in het primair onderwijs de gehele dag het werk neer. Zo ook veel leerkrachten van de openbare basisscholen van Stip Hilversum.

Leerkrachten hebben deze staking uitgeroepen, omdat zij van het kabinet meer salaris willen. De staking is ook gericht tegen de hoge werkdruk die wordt ervaren en tegen het groeiende lerarentekort in Nederland. De actie is een initiatief van PO Front, waarin onder andere onderwijsvakbonden en de werkgeversorganisatie PO-Raad zijn vertegenwoordigd.

De staking op donderdag 5 oktober betekent dat de lessen op de meeste Stip-scholen die dag komen te vervallen. De Stip-scholen (met uitzondering van de International Primary School en De Windkanter) vragen ouders daarom hun kind(eren) die dag thuis te houden. De schooldirecteur zal de ouders van zijn/haar locatie informeren of de school donderdag al dan niet staakt.  
Als het bij ouders op onoverkomelijke bezwaren stuit hun kind(eren) aanstaande donderdag thuis te houden, dan kunnen ouders contact opnemen met de (locatie)directeur van de school. Bink Kinderopvang heeft daarnaast toegezegd daar waar mogelijk kinderen op te vangen die 5 oktober niet thuis kunnen blijven.

Stip Hilversum wil graag dat er voldoende, goede en gemotiveerde leraren voor de klas staan. Om die reden doen wij binnen onze scholen al veel aan coaching, scholing en begeleiding van jonge en oudere medewerkers, proberen we de werkomstandigheden zo prettig mogelijk te maken en bekijken we hoe we de werkdruk kunnen verminderen. Dat doen we onder andere door mee te doen aan pilots als ‘Operatie Regels Ruimen’ van het Ministerie van Onderwijs. Gelukkig lukt het ons ook nog steeds om vacatures met gekwalificeerde leerkrachten te vervullen, ligt ons ziekteverzuim laag en lukt het ons om zieke leerkrachten in de meeste gevallen te vervangen.

Ondanks al het goede dat we al doen, staan we open voor suggesties om bepaalde zaken nog beter aan te pakken. Een belangrijk streven van Stip Hilversum is om beleid zoveel mogelijk bottom up te laten ontstaan en ruimte te geven voor innovaties en ideeën van medewerkers. In dat licht start Stip Hilversum binnenkort met een werkgroep van leerkrachten die ideeën kunnen aandragen om de werkdruk te verlichten.
Daarnaast zal het bestuur van Stip Hilversum mee gaan doen aan een pilot van het Ministerie van Onderwijs om met suggesties te komen voor werkdrukvermindering.

Geert Looyschelder,
bestuurder Stip Hilversum

Media
  • staking-pofront_nl_.jpg
Contact
STIP Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC  Hilversum
T (035) 622 13 70
E info@stiphilversum.nl