Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Social Media

   

Twitter

@STIPhilversum

Leren met én van elkaar

Stip Hilversum verenigt 14 openbare basisscholen, op 18 locaties in Hilversum en één in Huizen. Op onze Stip-scholen maken kinderen zich kennis en vaardigheden eigen waarvan zij hun leven lang profijt hebben. Zij leren de wereld kennen in al zijn gevarieerdheid en complexiteit. En ze ontwikkelen zichzelf, als individu, in een snel veranderende wereld. De Stip-scholen helpen kinderen daarom ook bij het verwerven van 21e eeuwse vaardigheden als samenwerken, communiceren, ICT-gebruik, creativiteit en kritisch en probleemoplossend denken.

De stichting stelt zich tot taak om optimale ontplooiingsmogelijkheden aan alle leerlingen te bieden om maximaal de aanwezige talenten te ontwikkelen binnen een passende leerroute met respect voor sociale, culturele en religieuze aspecten in de omgeving. Daarnaast dient de kwaliteit van alle scholen te voldoen aan de geformuleerde kwaliteitsnormen. Voor het overige mogen scholen maximaal verschillen. Hiermee biedt het bestuur scholen de ruimte om binnen de gestelde kaders op zoek te gaan naar een ‘eigen’ identiteit en schoolcultuur.

De kinderen, ouders en het personeel van de school zijn deelnemers van de Nederlandse democratische samenleving. De school is een samenleving in het klein, maar wel groot genoeg om de democratie in praktijk te brengen. Vertegenwoordiging in besluitvorming, transparante communicatie, respect voor elkaar en verantwoording afleggen zijn belangrijke onderdelen van deze democratie die wij op onze scholen in praktijk gebracht willen zien.

Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs blijft voor het bestuur en de scholen een belangrijke opdracht. Dat betekent niet alleen dat de scholen voldoen aan de eisen van de inspectie, maar dat een groot deel van de Stip-scholen het durft om de ambities hoger te stellen. Daarbij hebben we de opdracht onze leerlingen met al hun talenten te begeleiden in hun ontwikkeling en hen voor te bereiden op de maatschappij van de 21e eeuw. We richten ons hierbij niet alleen op hun cognitieve, intellectuele talenten, maar ook op de praktische, sociaal-emotionele én creatieve talenten van onze leerlingen. En bovenal bieden we onze leerlingen een veilig schoolklimaat, waarin kinderen -met respect voor elkaar- kunnen zijn wie ze willen zijn.
Onderwijs werkt het beste als kinderen het leuk vinden uitgedaagd te worden, als ze durven aan te geven wat ze niet begrijpen, als ze iets willen leren, als ze fouten durven te maken. Daarvoor is enorm veel vertrouwen en een veilige leeromgeving nodig.

Goed onderwijs vraagt professionele, excellente én nieuwsgierige leerkrachten (en andere medewerkers) die binnen hun school én binnen de stichting samenwerken om van en met elkaar te leren.

‘Leren met en van elkaar’ is een motto dat tegelijk te gebruiken is op het niveau van leerlingen, leerkrachten én scholen. We moedigen leerkrachten en schoolleiders aan met lef op zoek te gaan naar nieuwe werkwijzen, nieuwe onderwijsvisies, nieuwe kansen. Samen problemen oplossen, gebruik maken van elkaars kennis, maar ook leren van eigen onderzoek. Op deze manier geven we vorm aan de professionele dialoog in onze stichting.

Doordat leerkrachten met elkaar discussiëren over wat zij doen in de klas, samen lessen voorbereiden en bij elkaar in de klas kijken - zo blijkt uit onderzoek - verbetert het onderwijs op de hele school. Onderwijswetenschapper John Hattie zegt:"Pas als je als leerkracht heel goed weet wat een leerling wel en niet weet, kun je hem effectief nieuwe dingen leren. Als je als het ware door de ogen van een leerling kijkt en een leerling duidelijk maakt wat het doel is waar hij/zij naartoe werkt, kun je hem/haar de juiste opdrachten en feedback geven om effectief iets nieuws te leren. Dat betekent dat een leraar heel goed naar de leerlingen moet luisteren."

Nieuws

Werken bij Stip

Onze scholen


Contact
STIP Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC  Hilversum
T (035) 622 13 70
E info@stiphilversum.nl