Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Onderwijskundig

De scholen binnen onze stichting zijn een plek waar...

- alle leerlingen goed en eigentijds onderwijs krijgen;
- we respectvol naar leerlingen luisteren en met hen spreken;
- de lessen en de leerstof worden afgestemd op ieder kind;
- we leerlingen stimuleren om het uiterste uit zichzelf te halen en hun talenten te ontwikkelen;
- leerlingen worden gestimuleerd om samen te leven in een prettige en veilige leeromgeving;
- we rekening houden met de maatschappelijke omgeving;
- we hoge eisen stellen aan de bekwaamheden van leerkrachten;
- we voortdurend aan kwaliteit werken.

Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen werken we met de vierjarige kwaliteitscyclus ‘Werken met Kwaliteitskaarten’ (WMK).

Op onze scholen zijn alle kinderen welkom, ongeacht afkomst, godsdienst, achtergrond of levensovertuiging. Onze leerlingen komen met meerdere culturen in aanraking. Nederland is immers een multiculturele samenleving en onze scholen zijn daarvan een afspiegeling. Onze leerlingen leren andere culturen kennen en waarderen en gaan om met verschillen. Op deze manier willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot evenwichtige individuen die zelfstandig en verantwoordelijk zijn.

Onze stichting heeft een goed contact met de Onderwijsinspectie. De inspecteur komt jaarlijks langs voor het bestuursgesprek. Daarnaast is er regelmatig overleg met de klankbordgroep van de Onderwijsinspectie.

Door hier te klikken komt u op de website van scholen op de kaart, waar u enkele kenmerken over onze scholen kunt vinden. 

 

Contact
STIP Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC  Hilversum
T (035) 622 13 70
E info@stiphilversum.nl