Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Onderwijskundig

De scholen binnen onze stichting zijn een plek waar...

- alle leerlingen goed en eigentijds onderwijs krijgen;
- we respectvol naar leerlingen luisteren en met hen spreken;
- de lessen en de leerstof worden afgestemd op ieder kind;
- we leerlingen stimuleren om het uiterste uit zichzelf te halen en hun talenten te ontwikkelen;
- leerlingen worden gestimuleerd om samen te leven in een prettige en veilige leeromgeving;
- we rekening houden met de maatschappelijke omgeving;
- we hoge eisen stellen aan de bekwaamheden van leerkrachten;
- we voortdurend aan kwaliteit werken.

Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen werken we met de vierjarige kwaliteitscyclus ‘Werken met Kwaliteitskaarten’ (WMK). Daarnaast vinden er binnen de Stip-scholen interne audits plaats. Deze auditteams bestaan uit opgeleide directeuren en intern begeleiders van anders Stip-scholen. Basis voor deze audits zijn de zelfevaluaties die elke Stip-school ieder jaar uitvoert.
Onder het motto 'Leren met én van elkaar' vinden er veel individuele scholingen en teamscholingen plaats om de kwaliteit van het onderwijs en de leerkrachten te vergroten. Daarnaast kent Stip Hilversum een eigen academie; in deze Stip Academie worden trainingen en workshops aangeboden voor leerkrachten en overige medewerkers van alle Stip-scholen.
Stip Hilversum biedt jonge, startende leerkrachten ook een intensief begeleidingstraject aan met coaching, trainingen en intervisiebijeenkomsten. Daarmee vergroten we de kwaliteit van basisbekwame leerkrachten en bieden we startende leerkrachten een plek waar ze met andere beginnende collega's hun vragen kunnen delen.
Om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en te vergroten, kent Stip Hilversum ook een aantal netwerken en leerteams, o.a. het Netwerk Het Jonge Kind (voor leerkrachten van groepen 1 en 2), netwerken voor ict'ers, directeuren, intern begeleiders etc.

Onze stichting heeft een goed contact met de Onderwijsinspectie. De inspecteur komt regelmatig langs voor een informeel of formeel gesprek met het bestuur. Daarnaast is er regelmatig overleg met de klankbordgroep van de Onderwijsinspectie.

Door hier te klikken komt u op de website van scholen op de kaart, waar u enkele kenmerken over onze scholen kunt vinden. 

 

Contact
STIP Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC  Hilversum
T (035) 622 13 70
E info@stiphilversum.nl