Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Financiën

De begroting is de financiële vertaling van de activiteiten en plannen, die de stichting gaat uitvoeren. Hierin worden de financiële middelen verdeeld over de scholen. In het jaarverslag kijken we terug naar de uitvoering van de activiteiten en plannen, gekoppeld aan de financiën.
Begroting en jaarverslag worden jaarlijks uitvoerig met de GMR en Raad van Toezicht van Stip Hilversum besproken. De begroting wordt ieder jaar goedgekeurd door de GMR; de Raad van Toezicht stemt jaarlijks in met begroting én jaarverslag.  
Stip Hilversum deelt elk voorjaar het jaarverslag met de verschillende stakeholders, het Ministerie van Onderwijs en de Inspectie van het Onderwijs. Het Stip Hilversum bestuursverslag 2017.pdf kunt u ook hier lezen.

 

 

Contact
STIP Hilversum
Oude Enghweg 2
1217 JC  Hilversum
T (035) 622 13 70
E info@stiphilversum.nl