Nieuws

19 juli 2014
Tot ons grote verdriet zijn bij de vliegtuigra ...

Social Media

   

Twitter

@STIPhilversum

Bijeenkomst Elckerlyc Schuttersweg i.v.m. vliegramp

Zoals eerder gemeld zijn er bij de vliegramp met Malaysian Airllines tot ons grote verdriet ook een leerling en een broer van een leerling (en tevens oud-leerling) van basisschool Elckerlyc, locatie Schuttersweg omgekomen.

Woensdagavond 23 juli a.s. zal er om die reden van 19.00-20.30 uur gelegenheid zijn voor (oud-) leerlingen, ouders en collega’s van de Elckerlyc en andere belangstellenden om elkaar in informele zin te ontmoeten en te troosten. In overleg met nabestaanden van de leerlingen is hiervoor gekozen.

Aangezien het schoolgebouw van de Elckerlyc aan de Schuttersweg niet toegankelijk is door de verbouwing, heeft het Roland Holst College de aula van hun gebouw aan de Schuttersweg voor ons opengesteld. U kunt de aula bereiken via de ingang van het Roland Holst aan de voorzijde. De bijeenkomst is niet bedoeld als herdenking, maar als mogelijkheid voor ouders en kinderen om elkaar informeel te ontmoeten.

Er liggen condoleanceboeken klaar, waarin u iets kunt schrijven voor de families. Deze boeken zullen aan het begin van het schooljaar ook nog in de hal van de Elckerlyc liggen. Namens de school zullen enkele leerkrachten van de Elckerlyc en Geert Looyschelder, algemeen directeur-bestuurder van Stip Hilversum, aanwezig zijn.

U bent woensdagavond van harte welkom.

Diep geschokt en verdrietig

Tot ons grote verdriet zijn bij de vliegtuigramp van afgelopen donderdag met Malaysian Airlines ook drie gezinnen uit Hilversum omgekomen. Gisteren en vandaag bereikte ons het vreselijke nieuws dat daarbij ook leerlingen en oud-leerlingen van onze Stip-scholen (van het openbaar basisonderwijs uit Hilversum) betrokken zijn.

Allereerst zijn bij de vliegtuigramp van vlucht MH17 naar alle waarschijnlijkheid Ian Allen en zijn familie omgekomen. Ian Allen zou na de zomervakantie naar groep 5 van OBS Elckerlyc Schuttersweg gaan. Zijn omgekomen broers Christopher en Julian waren oud-leerlingen van deze Stip-school.

Quinn Schansman, oud-leerling van Elckerlyc Schuttersweg, zat ook in het vliegtuig dat in oostelijk Oekraïne is neergestort. Zijn broertje Xander gaat na de zomervakantie naar groep 8 van de Elckerlyc. Quinn was op weg naar de rest van zijn familie, die al voor vakantie in Maleisië was.

Ook Zeger van Heijningen, oud-leerling van de Violenschool, is tot ons grote verdriet samen met zijn ouders omgekomen bij de ramp met het vliegtuig van Malaysian Airlines.

Onze gedachten gaan uit naar al hun nabestaanden, vrienden, bekenden en (oud-) klasgenootjes en betrokken ouders van de Elckerlyc Schuttersweg en de Violenschool.

Op dit moment is het nog niet zeker hoe alles zal gaan verlopen en wanneer er mogelijke herdenkingsdiensten worden gehouden voor de nabestaanden. Wij willen u al wel wijzen op het condoleanceregister dat de gemeente Hilversum voor de omgekomen Hilversumse gezinnen heeft geopend (http://www.memori.nl/hilversumse-slachtoffers-vlucht-mh17-amsterdam-kuala-lumpur ).

Ook zal er binnen de scholen nagedacht worden over de verwerking van het verlies van onze (oud-)leerlingen. Mogelijk wordt er voor aanvang van het nieuwe schooljaar op beide scholen een bijeenkomst georganiseerd om de omgekomenen te gedenken en om leerlingen, ouders en collega’s van de scholen de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten.

Wij wensen alle familie, vrienden, (oud-)klasgenootjes en andere betrokkenen veel sterkte bij het verwerken van dit onvoorstelbare verlies.

Namens Stip Hilversum,
Geert Looyschelder,
bestuurder

Op zoek naar een geschikte basisschool?

STIP Hilversum is het schoolbestuur van alle openbare basisscholen in Hilversum. Een stichting met 10 openbare basisscholen in Hilversum en de Hilversumse Meent. Het openbaar basisonderwijs in de gemeente Hilversum is verdeeld over 16 locaties waar op een eigen wijze onderwijs wordt verzorgd aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.

Een school voor internationaal basisonderwijs, de Violen International Primary School, is eveneens onderdeel van onze stichting. Hier verzorgen wij Engelstalig onderwijs aan kinderen met uiteenlopende nationaliteiten waarvan de ouders/verzorgers tijdelijk in Nederland verblijven of terugkeren na een verblijf in het buitenland. Met ingang van het schooljaar 2014-2015 verzorgen wij ook tweetalig onderwijs (Nederlands en Engels) op de Violenschool, locatie Violenstraat. 

Mocht u op zoek zijn naar een school voor uw kind, dan is er altijd wel een school die past bij uw ideeën en wensen. Wilt u meer informatie over een specifieke school? Dan verwijzen we u graag naar de websites van onze scholen.
Voor uw gemak hebben wij onze scholen overzichtelijk in onderstaande 'Stippenkaart' geplaatst.

Wij wensen u veel succes met het vinden van een geschikte school!

 

Onze scholen


Contact
STIP Hilversum
Laapersveld 59
1213 VB Hilversum
T (035) 622 13 70
E info@stiphilversum.nl